Uncategorised

Розклад на поселення у гуртожиток на 2019-2020 навчальний рік

                                      27.08 - VI ,V, IV курс
                                      28.08 - III та II курс 
                                           29.08 - I курс 
         
 
❗ До уваги студентів 1-го та 5-го  курсів! ❗
 
     
     Вам необхідно  виписатися із свого будинку  (обов'язково в паспорті має бути підтвердження). Видача направлень відбуватиметься у гуртожитку. 
     ВАЖЛИВО: оплата за гуртожиток приймається комендантом одним платежем  у розмірі 5200 грн. Діти-сироти мешкають безкоштовно. 
    Усі захопіть з собою фотокартки  та копію медичної довідки У86.
      Щасти Вам! 
 

оновлена інформація про кафедру світової літератури

Кафедра світової літератури та теорії літератури (до вересня 2018 року – кафедра російської та зарубіжної літератури) належить до найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, має давні традиції та великий досвід підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра словесності розпочинає свою історію з 1835 року, коли при Київському університеті Святого Володимира було створено педагогічний інститут, а з 1920 р. кафедра увійшла до складу літературно-лінгвістичного відділу факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти. З 1934 року, після створення Київського педагогічного інституту, на мовно-літературному факультеті працювали дві окремі кафедри: всесвітньої літератури (завідувачі проф. С.І. Родзевич, доц. М.Л. Сахарний, ст. викл. Ф.С. Грім) та російської літератури (завідувачі проф. В.І. Маслов, проф. Г.В. Александровський, проф. Є.О. Перлін, доц. В.В. Приступов, доц. Д.М. Іофанов, доц. Л.М. Карлов, доц. Д.П. Шутенко). З 1952 рокуїх було об’єднаноу кафедру російської та зарубіжної літератури, якою в різний час завідували доц. В.Д.Войтушенко, проф. І.Т.Крук, проф. Б.Б.Шалагінов, доц. О.П.Охріменко. Серед визначних науковців, які викладали на кафедрі, академік Д.С.Наливайко, професори Ю.З.Яновський, С.М.Руссова, Є.В.Волощук. У різний час на кафедрі працювали яскраві й незабутні викладачі: доцентиС.М.Фоміна, І.Г. Панченко, Е.Г. Гайнцева, Н.М.Король, Н.І.Ніколаєнко, Г.В.Крюкова та інші.

З 2015 р. кафедрою завідує професор Оксана Олександрівна Корнієнко. Зараз серед викладачів кафедри 7 докторів наук, професорів, 5 кандидатів наук, доцентів та 2 докторанти. Більшість професорсько-викладацького складу кафедри є випускниками Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра, – «Історія зарубіжної літератури» (від античності до сьогодення), «Історія російської літератури» (від давнини до сучасності), «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Література країн, мова яких вивчається», «Література Сходу» (японська, китайська, арабська, турецька), «Історія та культура країн Сходу» (Японія, Китай, Туреччина, Арабський світ), а також «Література, історія та культура Польщі». Крім того, розроблено ряд спецкурсів та спецсемінарів, серед яких: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Література в інтермедіальному просторі», «Течії сучасного літературознавства» та ін. За вибором студентів читаються курси: «Поетична класика у перекладах», «Література англомовних країн», «Література російського зарубіжжя», «Стилі, напрямки і течії в літературі», «Основи компаративістики» та ін.

Викладачі кафедри керують курсовими та дипломними проектами, забезпечують роботу наукових гуртків та проблемних груп. При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035. Філологія, а також спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій К 26.053.22 зі спеціальностей 10.01.01 – Українська література та10.01.02 – Російська література.

З 2016 р. кафедра організовує Міжнародну наукову конференцію «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка збирає науковців з різних міст України, близького й далекого зарубіжжя. 

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, друкуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Серед наукових публікацій останніх років монографії проф. Т.А.Пахарєвої «Опыт акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» (К., 2004), проф. О.О.Корнієнко «Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х гг. XX в.: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья» (К., 2006), проф. О.С.Анненкової «„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С.Тургенева в прозе русского зарубежья (Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, М.А.Осоргин)» (К., 2011), д.ф.н. О.А.Юдіна «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в „Книге путешествий” Андрея Битова» (К., 2007) та «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К., 2014).

Викладачі кафедри є авторами численних підручників та навчальних посібників. Студенти-філологи користуються розробками викладачів кафедри: Б.Б.Шалагінова «Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.: Історико-естетичний нарис» (К., 2004), О.С.Анненкової «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К., 2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011), Т.А.Пахарєвої «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв.: Курс лекций» (2015), комплексом посібників Н.О.Мірошнікової «Сонет: Теория и история сонета в заданиях и комментариях» (К., 1997), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінміум у схемах та визначеннях» (К., 2009), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінімум у тестах» (К., 2009), «Занимательный литературоведческий словарь» (К., 2015) та ін.

Кафедра світової літератури та теорії літератури підтримує зв’язок із середніми загальноосвітніми навчальними закладами. Викладачі кафедри працюють над створенням навчальних програм та підручників з російської та зарубіжної літератури для середньої школи, беруть участь у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів Малої Академії наук, а також у роботі Інституту підвищення кваліфікації вчителів-філологів.

Крім суто навчальної та наукової діяльності, кафедра постійно організує заходи, спрямовані на широку аудиторію. В рамках культурно-освітнього проекту «АRТ-ПОРТАЛ» кафедрою проводяться творчі зустрічі з відомими письменниками та вченими, лекції, літературні вечори, екскурсії, відвідуються театри та музеї, відбуваються дискусії на актуальні теми літератури та мистецтва.

Кафедра світової літератури та теорії літературиневпинно працює на високому науковому, педагогічному та культурному рівні, залучаючи до роботи провідні ідеї сучасної гуманітаристики, та бере активну участь у розбудові вітчизняної освіти та науки.

Європейський день мов.

Knowledge of languages is the doorway to wisdom

(“Знання іноземних мов – це шлях до мудрості”)  

Роджер Бекон

26 вересня відзначається Європейський день мов як спосіб підтримки мовного різноманіття та розвитку викладання мов у світі.

27 вересня 2018 року викладачі кафедри загального мовознавства і германістики провели студентський круглий стіл на тему: “The Importance of Learning Foreign Languages in the ModernWorld” (“Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі) з нагоди відзначення Європейського дня мов.

У роботі круглого столу взяли участь студенти 2 курсу факультету іноземної філології спеціальностей “035 – Філологія (Германські мови і літератури)” та “014 – Середня освіта (Мова і література)”, які підготували виступи з повідомленнями англійською мовою. Учасники заходу активно обговорювали необхідність вивчення англійської мови та інших іноземних мов у сучасному світі.

Гостем заходу був лектор зі США, представник української громадської організації CCX в Україні, Дуглас Брітон, який підготував цікаву мультимедійну презентацію на тему: “The Benefits of Learning English” (“Переваги вивчення англійської мови”).

У результаті жвавої дискусії учасники круглого столу дійшли висновку, що володіння іноземними мовами – це ключ до успіху, який відчиняє двері у світ незвіданих можливостей та перспектив для тих, хто прагне отримати перспективну роботу, безперешкодно подорожувати світом, читати літературу мовою оригіналу, обмінюватися досвідом з іноземними друзями та колегами.

Фото-звіт про результати роботи круглого столу представлений на сайті кафедри загального мовознавства і германістикив мережіGoogle+.

 

Конкурс на отримання стипендії

Конкурс на отримання стипендій на навчання в університеті
Кобленц-Ландау (Німеччина) в рамках програми ERASMUS +

НПУ імені М.П. Драгоманова є партнером проекту програми «Еразмус + КА1 Міжнародна мобільність» із університетом Кобленц-Ландау (Німеччина), який фінансується Європейським Союзом .
Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсу (бакалаври) та студенти І курсу магістратури Факультету іноземної філології мають можливість навчатися в університеті Кобленц-Ландау упродовж весняного семестру 2018-2019 навчального року.
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
- бути студентами Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова
- володіти німецькою/англійською мовами не нижче рівня В2
Для здобуття індивідуального гранту студентам необхідно до 20 жовтня 2018 року надіслати довідділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції на електронну адресу -foreign@npu.edu.ua:
- мотиваційний лист німецькою/англійською мовою (максимальний обсяг 1 сторінка)
Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися НПУ іменіМ.П.Драгоманова за такими критеріями:
- академічна успішність (50 %)
- знання мови (30%)
- мотивація (10 %)
- суспільна активність/заангажованість у наукову діяльність (10%)

Процедура зарахування

На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у відділі міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS +.
Остаточне рішення про прийняття або не прийняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною.

Практичний семінар на тему "Woman's health. Pregnancy"

xV1ZYkO3iU016 листопада 2016 викладачі кафедри англійської філології Н.П. Дзюман і С.М. Щербина разом з носіями англійської мови, які є організаторами English Speaking Club на факультеті іноземної філології, провели практичний семінар на тему "Woman's health. Pregnancy" для студентів ІІ курсів факультету іноземної філології.

Семінар допоміг студентам покращити навички володіння англійською мовою, розширити словниковий запас на тему "Здоров'я", що передбачена тематичним планом навчальної програми з Практики усного та писемного мовлення.

 QGhLhWvkZgСтуденти висловили подяку організаторам заходу, який не залишив їх байдужими, про що свідчать наступні відгуки:
"I love the way we have our English Class on Wednesday. CCX brought all amazing people together." (Надя Вівчар)
"Why not to speak about pregnancy at the English lesson? Anyway, we have fun every time we meet each other!" (Оля Коваленко)
"Discussion was really exciting and I was amused by everything what was going on....." (Nadya Orlova)
"It was a very educational workshop about pregnancy and all gradual transformation of fetus into a little baby. Thank you!" (Tkachuk Ira)
"As for me this discussion was very important for us as young women. Thank you!" Gliniana Anastasia
"I think that English Speaking Club is very interesting. It helps us to learn more about pregnancy and abortion." (Redkavets Katia)

 

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

6566741
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3764
9087
71019
5707036
234625
274409
6566741

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-08-25 07:20:40
   

Хто на сайті?  

На сайті 126 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ