Кафедра англійської філології

Про кафедру

 

Новини

 

Професорсько-викладацький склад

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

Nikitina2

Завідуюча кафедри англійської філології, професор, доктор

філологічних наук,

Закінчила з відзнакою Київський Державний університет імені Т. Г. Шевченка.У 1957 році професор Нікітіна Фіонілла Олексіївна захистила кандидатську дисертацію.У 1958 році отримала ступінь кандидата філологічних наук. У 1973 році Ф. О. Нікітіна захищає докторську дисертацію. У 1974 році Фіонілла Олексіївна отримує ступінь доктора філологічних наук, а у 1975 році – наукове звання професора. З вересня 1994 року Нікітіна Ф. О. працює на кафедрі англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова на посаді професора. Плідно працює з аспірантами та докторантами кафедри англійської філології. На даний час професор Нікітіна Ф. О. керує роботами двох докторантів.

Науковими здобутками професора Нікітіної Ф. О. є близько 200 публікацій, кілька монографій. Фіонілла Олексіївна публікується в журналах "Мовознавство", "Мова і культура", у виданнях кафедри слов’янської філології КНУ імені Т. Шевченка. 

Стефанова Наталія Олександрівна

Стефанова фото

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1999 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». З 1999-2002 навчалася в аспірантурі. У 2004 році захистила дисертацію «Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти» на ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04-германські мови. Читає лекційні та практичні курси «Лексикологія англійської мови», «Практичний курс англійської мови» на факультеті іноземної філології студентам V курсу. У 2011 році стажувалась в InternationalHouseLondon (Велика Британія).

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

 

 

 

Бегека Дмитро Анатолійович

 20181213 140150 resized

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1998 році закінчив Київський державний лінгвістичний університет та отримав диплом спеціаліста «Мова та література (англійська мова)», з 2002 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2008 по 2011 навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 16 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

У 2017 році проходив стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). 

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення англійської мови».

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

Волошкова Наталія Василівна

 

IMG 1101Закінчила факультет романо-германської філології Донецького державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література». У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політичні погляди Генрі Філдінга (перша половина XVIII ст.)» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

Викладає лекційні та практичні курси з лінгвокраїнознавства, стилістики, вступу до перекладознавства, основ мовознавчих наукових досліджень в перекладознавстві, методології мовознавчого наукового дослідження, усного двостороннього перекладу, практики усного та писемного мовлення (англійська мова).

 

Здійснює наукові пошуки у сфері міжкультурної комунікації, історії перекладознавства  та англійської літератури доби Просвітництва. Коло наукових інтересів: україно-британська міжкультурна комунікація XVIII-XIX ст., британська подорожня література XVIII-XIX ст., британські літературні салони доби Просвітництва, жіноча біографічна проза XVIII-XIX ст.

 

Має наукові публікації у рецензованих зарубіжних виданнях та фахових українських наукових журналах. Щорічно представляє результати своїх наукових досліджень, виступаючи з доповідями на престижних міжнародних наукових конференціях та конгресах у Великій Британії, Польщі, Іспанії, Хорватії, Турції.

 

У березні-травні 2015 р. проходила стажування у Великій Британії (Манчестерський університет, дослідницький інститут Джона Райлендза). Отримувала гранти від міжнародних наукових установ і товариств: TheInternationalInstituteofSocialHistory, theNetherlands (2018), InternationalSocietyforEighteenth-CenturyStudies (2014), BritishSocietyforEighteenth-CenturyStudies, UK (2009).

 

 

 

Гордієнко Леся Олександрівна

 

Леся

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1999 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Іноземні мови, вчитель англійської і німецької мов», з 1999 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2000 по 2003 навчалась в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію "Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних організацій" (13.00.05 – соціальна педагогіка) у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 15 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

У 2004 році навчалася на курсах підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови в коледжі Хілдерстоун (Бродстерз, Велика Британія).

У 2017 році  навчалася на курсах підвищення кваліфікації для IELTS-екзаменаторів та викладачів англійської мови в центрі Shane Global (Гастингс, Велика Британія).

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Вступ до іноземної філології», "Теорія та практика перекладу".

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

Є діючим членом спілки журналістів України.

 

  

Горохова Ірина Володимирівна

Gorovoha

Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології. Закінчила Сумський педагогічний університет імені А. М. Макаренка факультет іноземних мов (англійська, німецька, французька).

З 2004 р. працює на кафедрі англійської філології. Читає такі курси: практику англійської мови, граматику, фонетику, лексикологію, стилістику англійської мови.

У 2007 році закінчила аспірантуру НПУ імені М. П.Драгоманова (спеціальність „германські мови”). Коло науоквих інтересів І. В. Горохової повязане з дослідженнями вгалузі когнітивної лінгвістики, порівняльного мовознавства.

І. В. Горохова автор більше 60 наукових статей; учасник міжнародних наково-практичних конференцій. Має кілька методичних посібників, навчальних програм.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

Ізюмцева Ганна Валентинівна

Izumtseva

Cтарший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
У 2003 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.
У 2013 закінчила Седервільський університет (штат Огайо, США) та отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка».
Викладає курси «Теоретична граматика», «Теоретична фонетика», «Історія англійської мови», «Теорія та практика перекладу», «Лексикологія», «Фонетика», «Практика усного та писемного мовлення», веде спецкурси, практичні та семінарські заняття. Керує написанням курсових та магістерських робіт.

Автор навчального посібника «Theoretical Grammar: Exercises, Practical Tasks and Tests» (2016), співавтор посібника «Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, викликаних кризовими явищами» (2008).

Розробила спецкурси «Новітні питання з теоретичної граматики» та «Теоретична граматика: історичні витоки та теоретичне підґрунтя».

Друкується в українських та зарубіжних виданнях. Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Іщук Алла Анатоліївна

Portrait Alla

 Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології 

У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Мова та література", здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.З 2003 року працює на кафедрі англійської філології.

У 2007 році достроково захистила дисертацію зі спеціальності 09.00.10 (філософія освіти) та отримала ступінь кандидата філософських наук.

Основні курси: практика та граматика англійської мови, ділова англійська мова.

 

 

 

 

 

 

 

Керножицька Ольга Андріївна

Kernozhitska foto

Старший викладач кафедри англійської філології Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка в 1976 році. По закінченні університету отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури.

З 1976 по 1978 – редактор редакції Іномовлення на зарубіжні країни Державного комітету по телебаченню і радіомовленню

 

 

 

 

 

Кіщенко Наталія Дмитрівна

Kischenko2

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології. 

У 2002 закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом (Мова і література (англійська)) викладач англійської мови.

У цьому ж році викладач кафедри англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова

 У 2017 році захистила дисертаційну роботу (10.02.04 - германські мови) та здобула науковий ступінь - кандидат філологічних наук.

Викладає такі предмети як: стилістика англійської мови, теоретична граматика, вступ до перекладознавства, усний двосторонній переклад, письмовий переклад з англійської мови, стилістичні особливості іншомовного тексту, синтаксичні особливості іншомовного тексту. Куратор 11П, 11ПЛ.

Має публікації в Україні - 20; близькому зарубіжжі - 3; далекому зарубіжжі - 1.

Розробила 2 навчальні комплекси.    

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.  

 

 

 

Кузьміна Тетяна Павлівна

Kuzmina

Старший викладач кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський Національний Лінгвістичний університет). З 1974 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова (раніше КДПІ імені Горького).

Закінчила перші державні курси іноземних мов за спеціальністю «німецька мова». З 1974 працювала на кафедрі іноземних мов, а з 2000 – на кафедрі англійської філології Інституту іноземних мов.

За час роботи неодноразово проходила стажування в Інституті культури, Київському Славістичному університеті, Вісконсінському міжнародному університеті (США) в Україні.

Т. П. Кузьміна читає курси практики мови, граматики та фонетики для студентів 1-4 курсів. Крім проведення практичних занять Т. П. Кузьміна є керівником курсових робіт, а також педагогічної практики студентів-магістрів. Автор наукових публікацій та учасник міжнародних конференцій.

Лебединець Анна Михайлівна

FullSizeRender.jpg

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру  за спеціальністю «Мова та література», здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
З 2011 року працює на кафедрі англійської філології. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін «Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови». Систематично працює над розробкою та вдосконаленням методичного забезпечення профільних дисциплін кафедри, є автором навчальних та робочих програм з цих дисциплін. Має понад 20 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

Ліпатов Володимир Миколайович

Ліпатов фото

Старший викладач кафедри англійської філології. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Отримав кваліфікацію викладача англійської та французької мов.1987–1997рр. – викладач англійської мови в середній школі Білоцерківського району. 1997-2010рр. – старший викладач кафедри практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. 1998-2010рр. – декан факультету довузівської підготовки КНЛУ, заступник декана факультету англійської мови.Учасник XII Міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFLUkraine.Автор посібників та наукових статей: «Завдання з англійської мови для слухачів факультету довузівської підготовки» (Київ – 2007), «Тестові завдання з англійської мови» (Київ – 2008), «Тести з англійської мови для абітурієнтів» (Київ – 2011), « ImportanceoftypologicalcomparisonofEnglishandUkrainiantextsinteachingprogress».З2010р. – старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

Макухіна Тетяна Володимірівна

Макухіна фото

 Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1976 році за спеціальністю – вчитель англійської та німецької мов. Працювала перекладачем в Науково-технічному інституті інформації, викладачем англійської мови на Других державних курсах іноземних мов, з 1978 по 2010 у Київському національному лінгвістичному університеті викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником декана факультету англійської мови, завідувачем кафедри англійської мови Економіко-правового інституту КНЛУ. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фонотактичні особливості англійських учбових текстів». У 1993 році отримала наукове звання доцента. З 2010 року працює доцентом кафедри англійської мови Інституту іноземних мов КПУ імені М. П. Драгоманова. Викладає курси практики англійської мови для студентів 1-5 курсів, ділової англійської мови, керує написанням курсових та магістерських робіт. Має більш, ніж 30 друкованих праць, серед яких підручники, різноманітні програми, методичні рекомендації, наукові статті. Макухіна Т. В. є співавтором наступних підручників: “Tryagain! Stepsto Business English.”(книга-підручник для студентів та робочий зошит) – 340 стор.; Basic Thematic Word Listfor English Language Students – 168 стор.; Практична фонетика англійської мови – 148 стор, Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленевої комунікації -208 стор.; Practical Course of Business English for Managers and Economists – 299 стор. Неодноразово проходила стажування у Великій Британії та США, є активним учасником методичних семінарів America House та British Council, використовує сучасні методи навчання в процесі викладання англійської мови майбутнім вчителям і філологам.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

  

Романовська Юлія Юріївна

Romanovska

Кандидат філологічних наук, професор.

Удостоєна Почесного звання „Заслужений працівник освіти України” (2005 р.), Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (2000 р.). Нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2013 р.), знаками Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” (1995 р.) та «Софія Русова» (2005 р.). Має „Подяку Голови Київської міської державної адміністрації” (2001 р.). Член європейського відділення Всесвітньої спілки англістів.

Є індивідуальним членом Американської ради з акредитації бізнес-шкіл та програм (AccreditationCouncilforBusinessSchoolsandPrograms – ACBSP).

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1974 р., аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. З 1974 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора й завідувача кафедри англійської філології. У 1993-1996 роках брала активну участь у створенні українсько-американського вищого закладу освіти, з 1997 року – віце-ректор першого в Україні спільного Українсько-американського гуманітарного інституту „Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні” (за сумісництвом).

У 1988 році підвищувала професійну мовну кваліфікацію у Кембриджському університеті (Великобританія).

Автор понад 115 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 3 навчально-методичні комплекси з англійської мови для початківців «Let’sStart», 2 підручники з англійської мови і книга для вчителя «Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике (для абитуриентов, слушателей курсов, студентов)», навчально-методичний посібник «Вивчаємо світ – навчаємось англійської!».

Співавтор рекомендованих МОНУ навчальних посібників «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга І. Гуманітарна та підприємницька підготовка американців» (2009 р.) та «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга 2. Особливості вищої освіти США кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2010 р.), а також посібника «PerspectivesontheHistoryoftheUSA» (у співавторстві з Дж. Джонсоном) .

 

 

Рудник Тетяна Михайлівна

Рудник Т.М. фото

Доцент кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Національний Лінгвістичний університет);аспірантуру Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

З 1988 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова. Читає лекції та практичні заняття, керує практикою та дипломними роботами студентів-магістрів.

Т. М. Рудник автор відомих підручників та посібників, серед яких “Let’sStart - 1”, “Let’sStart – 2”, “Let’sStart – 3”. Також Т. М. Рудник має значну кількість наукових публікацій, бере активну участь в міжнародних конференціях та семінарах. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Тамаразян Амест Сержиківна

Тамразян

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології.

Закінчила Єреванський державний університет, магістр філософії (Англійська мова, мовознавство).

Захистила кандидатську роботу (10.02.02 - загальна і прикладна лінгвістика). 

Викладає такі предмети: практика усного і писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови, синтаксичні особливості іншомовного тексту.  

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

 

Титаренко Олена Юріївна

Титаренко2

Кандидат філологічних наук, професор. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Національний Лінгвістичний Університет).

Одразу після закінчення університету О. Ю. Титаренко вступила до аспірантури(спеціальність германські мови) і в 1991 році успішно захистила кандидатську дисертацію. Наукові доробки О. Ю. Титаренко мають значну теоретичну та практичну цінність, використовуються для написання науково-дослідних робіт та проведення практичних занять. Титаренко О. Ю. продовжує плідну працю над науковим дослідженням, постійно підвищує кваліфікацію. Зокрема, О. Ю. Титаренко проходила курси підвищення кваліфікації в Лондоні та Кембриджі. 

О. Ю. Титаренко висококваліфікований викладач. Читає курси «Практики мови», «Історії англійської мови», «Лексикології», «Стилістики»; керує роботами магістрів та аспірантів. Чимало її аспірантів уже успішно захистили свої кандидатські дисертації. А також проф. О. Ю. Титаренко викладає в Інституті післядипломної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

О. Ю. Титаренко користується повагою серед викладачів та студентів. Її високо цінують за її професіоналізм, організаторські здібності, щирість, доброту, готовність допомогти кожному, хто потребує її допомоги.

Третяк Любов Іванівна

 20181213 140530 resized

Старший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила Туркменський державний університет імені М. Горького у 1970 році і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.

1970-1996 роки – старший викладач кафедри іноземних мов Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (Київський філіал).  

З 1996 року – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Автор навчальних програм з практики англійської мови та наукових статей. Співавтор навчальних посібників: “English. Тексти з художньої англійської та американської літератури” (Харків, 2008 рік), “Практикум з англійської мови” (Харків, 2008 рік).

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5 поверх, к. 5-1.

Телефон кафедри: + 38 044 486 38 60

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 
 
   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

6227255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7429
8603
59895
5390467
169548
253756
6227255

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-07-21 21:47:26
   

Хто на сайті?  

На сайті 117 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ