Абітурієнту

Кваліфікації спеціальностей

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА та 035 ФІЛОЛОГІЯ

Денної та заочної (дистанційної) форм навчання

Набір 2017р.

Бакалавр (Денна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури

2. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та французької мов та зарубіжної літератури

3. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та арабської мов та зарубіжної літератури

4. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та китайської мов та зарубіжної літератури

5. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та турецької мов та зарубіжної літератури

6. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та японської мов та зарубіжної літератури

7. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та польської мов та зарубіжної літератури

8. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та російської мов та зарубіжної літератури

9. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та української мов та зарубіжної літератури

10. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

11. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель французької та англійської мов та зарубіжної літератури

12. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель італійської та англійської мов та зарубіжної літератури

13. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури

14. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель російської та англійської мов та зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські, слов'янські) мови

1. Бакалавр філології. Перекладач з англійської та німецької мов

2. Бакалавр філології. Перекладач з англійської та французької мов

3. Бакалавр філології. Фахівець з англійської та німецької мов та прикладної лінгвістики

4. Бакалавр філології. Фахівець з англійської та французької мов та прикладної лінгвістики

5. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури

6. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та французької мов та зарубіжної літератури

7. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та італійської мов та зарубіжної літератури

8. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та іспанської мов та зарубіжної літератури

9. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та арабської мов та зарубіжної літератури

10 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та китайської мов та зарубіжної літератури

11 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та турецької мов та зарубіжної літератури

12 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та японської мов та зарубіжної літератури

13 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та польської мов та зарубіжної літератури

14 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та російської мов та зарубіжної літератури

15 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та української мов та зарубіжної літератури

16 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

17 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької та англійської мов та зарубіжної літератури

18 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської та англійської мов та зарубіжної літератури

19 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури

20. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з російської та англійської мов та зарубіжної літератури

Бакалавр (Заочна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

2. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури

3. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель французької мови та зарубіжної літератури

4. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель італійської мови та зарубіжної літератури

5. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель іспанської мови та зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські) мови

1. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Перекладач з англійської мови.

2. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської мови та зарубіжної літератури

3. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької мови та зарубіжної літератури

4. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької та зарубіжної літератури

5. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської та зарубіжної літератури

6. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з іспанської та зарубіжної літератури

Магістр (Денна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури

2. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель французької мови та зарубіжної літератури

3. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель іспанської мов та зарубіжної літератури

4. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель арабської мови та зарубіжної літератури

5. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель китайської мови та зарубіжної літератури

6. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель турецької мови та зарубіжної літератури

7. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель японської мови та зарубіжної літератури

8. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель польської мови та зарубіжної літератури

9. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель російської мови та зарубіжної літератури

10. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель української мови та зарубіжної літератури

11. Магістр ОСВІТИ. Викладач німецької мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

12. Магістр ОСВІТИ. Викладач французької мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

13. Магістр ОСВІТИ. Викладач італійської мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

14. Магістр ОСВІТИ. Викладач російської мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські, слов'янські) мови

1. Магістр філології. Перекладач з англійської та німецької мов.

2. Магістр філології. Перекладач з англійської та французької мов

3. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури

4. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та французької мов та зарубіжної літератури

5. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та іспанської мов та зарубіжної літератури

6. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та арабської мов та зарубіжної літератури

7. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та китайської мов та зарубіжної літератури

8. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та турецької мов та зарубіжної літератури

9. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та японської мов та зарубіжної літератури

10. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та польської мов та зарубіжної літератури

11. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та російської мов та зарубіжної літератури

12. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та української мов та зарубіжної літератури

13. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

14. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької та англійської мов та зарубіжної літератури

15. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської та англійської мов та зарубіжної літератури

16. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з російської та англійської мов та зарубіжної літератури


Магістр (Заочна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель зарубіжної літератури

2. Магістр ОСВІТИ. Викладач німецької мови. Вчитель зарубіжної літератури

3. Магістр ОСВІТИ. Викладач французької мови. Вчитель зарубіжної літератури

4. Магістр ОСВІТИ. Викладач італійської мови. Вчитель зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські) мови

1. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Перекладач з англійської мови

2. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської мови та зарубіжної літератури

3. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької мови та зарубіжної літератури

4. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької мови та зарубіжної літератури

5. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської мови та зарубіжної літератури

 

   

Структура

Кафедра слов'янських мов

 

Склад кафедри

Кравцова Юлія Валентинівна

Kravtsova3

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри  словянських мов

У 1986р. закінчила з відзнакою Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К.Крупської за спеціальністю «російська мова та література».

У 1986–2009рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри російської мови Херсонського державного університету.

У 1995р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «російська мова». Дисертацію на тему «Метафоризація в поезії та прозі І.О.Буніна» захищено у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка.

У 2000р. присвоєно вчене звання доцента.

З 2009р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

У 2013р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «російська мова». Дисертацію на тему «Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів російських поетів-прозаїків першої половини XXстоліття)» захищено у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015р. присвоєно вчене звання професора.

З вересня 2015р. очолює кафедру словянських мов (до вересня 2016р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 30 років.

Основні навчальні курси: «Лінгвістичні теорії ХХІ століття»«Сучасні напрями лінгвістики», «Культура наукового мовлення»«Сучасна русистика»«Теоретичні питання русистики»«Сучасна російська літературна мова».

Сфера наукових зацікавлень: семантична дериватологія, лінгвометафорологія, метафорична лексикографія, лінгвоперсонологія, лінгвоконцептологія, лінгвопоетика.

Постійно здійснює керівництво науковою роботою аспірантів і студентів.

Публікації: майже 130 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії – «Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза» (2011), «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ» (2014); понад 9наукових статей у вітчизняних і закордонних (Білорусь, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Таджикистан) фахових виданнях; 12 навчальних і навчально-методичних посібників (5 – у співаторстві).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Організатор наукових конференцій: Міжнародної наукової конференції «Світ мови – світ у мові» (2015, 2017, 2019); Міжнародної наукової заочної конференції «Метафорологія ХХІ століття: актуальні проблеми лінгвістичних і літературознавчих досліджень» (2018); Всеукраїнської студентської наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2018, 2019, 2020). Брала участь у понад 90 наукових конференціях.

Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Слов’янські мови» (свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23509-13349ПР від 03.08.2018; ISSN 2524-0013), до 2018р. – «Система і структура східнослов’янських мов».

Член редколегії вітчизняних і закордонних наукових видань: «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (Київ); «Проблеми загального і слов’янського мовознавства» (Дніпро); «Folia Linguistica Rossica» (Лодзь, Польща).

Нагороди: медаль «За наукові досягнення (гуманітарні науки)» імені П.І.Орлика.

Перелік публікацій:

Іванова Людмила Петрівна

Ivanova2

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри словянських мов

У 1968р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені І.Я.Франка за спеціальністю «російська мова і література».

У 1976р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького (тема дисертації: «Функціонування системи предикативних центрів простого речення в російській художній прозі XIX століття»).

З 1977р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (до 1991р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького).

У 1980р. отримала вчене звання доцента.

У 1993р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському університеті імені Тараса Шевченка (тема дисертації: «Функціональний метод та його реалізація в дослідженні синтаксису простого речення (на матеріалі художньої прози та публіцистики)»).

У 1995р. отримала вчене звання професора.

Стаж науково-педагогічної діяльності – 50 років.

Основні навчальні курси: «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістики», «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Лінгвометодологія», «Основи теорії мовленнєвої комунікації», «Лінгвокультурологія».

Сфера наукових зацікавлень: лінгвоімагологія, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, теорія і практика комунікації.

Публікації: 260 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 7 монографій: «Структура синтаксического поля простого предложения (на материале русской художественной прозы и публицистики)» (1988), «Структурно-функциональный анализ простого предложения» (1991), «Кавказ в русском языковом сознании ХІХ–ХХ столетий» (2004), «Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией)» (2015), «Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи)» (2015), «Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте» (2017), «Образ Западной Европы в русском языковом сознании ХVIIIXX веков» (2019); понад 200 наукових статей; 11 навчальних посібників: «Методы лингвистических исследований» (1995), «Хрестоматия по общему языкознанию» (2006), «Общее языкознание: курс лекций» (2010) тощо. На замовлення Ради Європи написано посібник «Деловая переписка в сфере бизнеса (русский, английский, немецкий языки)» (2000), виданий у Німеччині.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.053.26 в НПУ імені М.П.Драгоманова; Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.

Проф. Л.П.Іванова є засновником наукової школи з лінгвоімагології. Під її керівництвом захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій. Вона є активним учасником вітчизняних і зарубіжних (Азербайджан, Білорусь, Іран, Іспанія, Італія, Киргизтан тощо) міжнародних наукових конференцій.

Член редколегії фахових збірників наукових праць «Слов’янські мови» (до 2018 р. «Система та структура східнослов’янських мов»), «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов», наукових журналів «Мова та культура»«Cuadernode Rusística Española» (Іспанія), «International Journalof Languageand Linguistics» (США).

У 2000р. Американський біографічний інститут визнав Л.П.Іванову жінкою року, а її імя увійшло до книги «1000 видатних жінок XX століття». У 2007, 2008, 2010рр. Американським біографічним інститутом їй було присвоєно звання жінки року та видано відповідні сертификати.

Нагороди: «Відмінник освіти України»; «Медаль А.С.Пушкина»; «Медаль Н.В.Гоголя»; «Медаль М.П.Драгоманова»; медаль «За наукові досягнення (гуманітарні науки)» імені П.І.Орлика.

Перелік публікацій:

Леута Олександр Іванович

leuta 300px

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри словянських мов (сумісник)

У 1978р. закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

1978–1981рр. – вчитель української мови та літератури (СШ №43 м.Києва).

З 1981р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (до 1991р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького), де пройшов шлях від лаборанта до професора кафедри української мови.

У 1989р. захистив кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична структура речень з дієслівними предикатами стану».

1989–1999рр. – заступник декана філологічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2009р. захистив докторську дисертацію «Дієслівні речення в українській мові: структура, семантика, моделі».

З 2008р. – професор, з 2010р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2010 і 2012рр. очолював журі заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед учнів.

З 2016р. працює на кафедрі словянських мов (за сумісництвом).

Основні навчальні курси:  «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія лінгвістики», «Методи лінгвістичних досліджень».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, категорійна граматика, когнітивна лінгвістика, прагмалінгвістика.

Публікації: понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, навчальні підручники та посібники.

Є членом спеціалізованих вчених рад.

Керує науковою роботою аспірантів і докторантів, підготував 20 кандидатів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова,  1 – зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Член редколегій наукових журналів «Сучасні тенденції розвитку мов», «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)», «Проблеми граматики і лексикології української мови».

Член експертної ради ДАК України, член Науково-методичної ради МОН України.

Нагороди: знак «Відмінник народної освіти» (1994); пам’ятний знак К.Д.Ушинського (2009); грамоти Міністерства освіти і науки України.

Заслужений працівник освіти України (2017).

Перелік публікацій:

Аскерова Ірина Аліївна

Фото Аскерова Ірина АліївнаКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри словянських мов

У 2003р. закінчила з відзнакою Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача польської мови і літератури, української мови та літератури.

У 2003–2006рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006р. захистила дисертацію «Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польській мові» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.03 – слов’янські мови.

З 2003р. працює на кафедрі словʼянських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 2010р. отримала вчене звання доцента.

Неодноразово проходила стажування у провідних наукових осередках Польщі з актуальних питань лінгвополоністики, а також методики викладання польської мови як іноземної (Варшава, Краків, Люблін, Бидгощ). Брала участь у наукових сесіях Міжнародної гуманітарної школи Центрально-Східної Європи у Варшаві, двічі була стипендіатом фонду «Каса імені Ю.Мяновського» (Інститут польської мови Польської академії наук).

Основні навчальні курси: «Фонетика польської мови», «Граматика польської мови», «Практика усного і писемного мовлення (польська мова)», «Методика викладання польської мови», «Лінгвокраїнознавство (польська мова)».

Сфера наукових зацікавлень: лексика, фразеологія і пареміологія польської мови на загальнослов’янському тлі; методика викладання польської мови як іноземної.

Публікації: понад 40 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографія «Семантичне поле назв емоційно-афективних станів у польській мові» (2007), статті у фахових наукових виданнях, а також підручники і навчальні посібники для студентів закладів вищої освіти, зокрема з грифом Міністерства освіти і науки України.

 

Перелік публікацій:

Вільчинська Алла Геннадіївна

фото

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов

У 2011р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «російська мова, польська мова та зарубіжна література». 

З 2011р. по 2016р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «російська мова».

 З 2016р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 2017р. захистила дисертацію «Образ поета в метафоричному континуумі прози М.І.Цвєтаєвої: лінгвокогнітивний і функційний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності «російська мова» в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.

Основні навчальні курси: «Друга (польська) мова», «Теоретична граматика польської мови», «Практична граматика польської мови». 

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвометафорологія.

Публікації: 11 наукових праць.

Перелік публікацій:

Давидюк Людмила Володимирівна

image-0-02-05-a505aca5ca6ca74bab34ff96a661f15876101c0a5c10f0ee4d7cf189b2d3dc24-VКандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри словянських мов (сумісник)

У 1986р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького.

З 1990р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 1994р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення комунікативних вмінь і навичок учнів 8-х класів під час вивчення синтаксису простого речення на уроках російської (рідної) мови» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Н.А.Пашківської.

У 2000р. році отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Методика викладання української мови», «Методика викладання російської мови», «Український мовленнєвий етикет», «Практична фонетика російської мови», «Практика усного і писемного мовлення (російська мова)».

Коло наукових інтересів: сучасна методика навчання української мови, сучасна методика навчання російської мови, культурологічний контекст навчання мови, інтегроване навчання мови і літератури, проблеми сучасного підручника.

Публікації: 195 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 24 підручника.

Під керівництвом проф. Л.В.Давидюк захищено 3 кандидати наук.

Член редколегії журналу «Всесвітня література в школах України».

 

Перелік публікацій:

Закусило Дарина Ігорівна

zakusilo 300px

Асистент кафедри словянських мов (сумісник)

У 2016р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (польська), українська мова і література».

У 2016р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, де продовжує навчання.

З 2018р. працює на кафедрі словянських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (за сумісництвом).

Основні навчальні курси: «Практика усного і писемного мовлення (польська мова)», «Друга (польська) мова», «Польський мовленнєвий етикет».

Перелік публікацій:

Мирошніченко Ілона Михайлівна

myroshnichenko

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри словянських мов (сумісник)

У 2005р. закінчила з відзнакою Київський славістичний університет за спеціальностями «польська мова та література» й «англійська мова та література».

У 2006–2009рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.

У 2010р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Фразеосемантичне поле “праця/неробство” в польській мові», яку в 2011р. було відзначено на V Конкурсі імені Єжи Гедройця.

З 2011р. працює в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН Україниувідділі західно- і південнослов’янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, з 2016р. – у відділі слов’янських мов на посаді молодшого наукового співробітника,  а з 2018р. – на посаді наукового співробітника.

З 2015р. працює на кафедрісловянських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (за сумісництвом).

Основні навчальні курси: «Друга (польська) мова», «Лінгвокраїнознавство (польська мова)», «Стилістика польської мови».

Сфера наукових зацікавлень: фразеологія слов’янських мов, українсько-польська міжмовна омонімія.

Публікації: майже 20 наукових праць, серед яких монографія «Фразеосемантичне поле “працьовитість/неробство” в польській мові» (2014).

Голова журі секції «Польська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Перелік публікацій:

Прискока Олег Володимирович

Priskoka

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри словянських мов

У 1975р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «російська мова і література» й отримав кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури. Працював за призначенням у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті.

З 1982р. працював на кафедрі російської мови Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького.

У 1984р. захистив дисертацію «Глаголы со значением 'трудовой процесс' в русской письменности XIV–XVIвв. (в сопоставлении с украинскими)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями «російська мова» та «мови народів СРСР (українська мова)».

У 1988р. отримав вчене звання доцента.

З 1996р. працював на посадах професора, завідувача кафедри української філології, декана, директора інституту, проректора у Київському славістичному університеті.

Був заступником головного редактора наукового історико-філологічного журналу «Київська старовина» (2002–2009рр.) і випустив 44 номери.

З 2015р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Науковий стиль української мови», «Вступ до слов’янської філології», «Функційна лінгвістика».

Сфера наукових зацікавлень: старослов’янська мова, історична лексикологія слов’янських мов.

Публікації: понад 80 наукових праць у вітчизняних і закордонних виданнях.

Під керівництвом доц. О.В.Прискоки захищено 2 кандидатські дисертації.

Виконує наукову роботу в двох постійно діючих міжнародних комісіях при Міжнародному комітеті славістів – комісії зі старослов’янської мови (центр у Празі) та комісії з історичної лексикографії та лексикології слов’янських мов (центр у Москві).

Учасник п’яти міжнародних з’їздів славістів у складі української делегації (Краків, 1998р.; Любляна, 2003р.; Охрід, 2008р.; Мінськ, 2013р.; Бєлград, 2018р.).

Перелік публікацій:

Ситник Оксана Олегівна

 

Ситник О.О. фотоСтарший викладач кафедри слов’янських мов (сумісник)

У 1981р. закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала диплом зі спеціальності «філолог, викладач російської мови і літератури», спеціалізація «російська мова як іноземна».

З вересня 1981р. працює викладачем кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Педагогічний стаж 37 років.

У 20122013рр. на волонтерських засадах викладала українську та російську мови на курсах в Канаді.

З жовтня 2019р. працює на кафедрі словянських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за сумісництвом.

Основні навчальні курси:«Практична граматика російської мови», «Практика усного і писемного мовлення (російська мова)».

Сфера наукових зацікавлень: викладання української та російської мов як іноземних (викладання практичної граматики, сучасні методи інтенсифікації навчання усного мовлення, лексико-стилістичний аналіз художніх текстів).

Публікації: понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій з практичних і теоретичних проблем викладання російської та української мов як іноземних.

Перелік публікацій:

Слива Тетяна Василівна

Sliva

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри словянських мов

У 1993р. закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література».

У 1999р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література та зарубіжна література» на факультеті профорієнтації та післядипломної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

З  2001р. працює на кафедрі словянських мов (до 2016р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У 2005р. захистила дисертацію «Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова.

У 2010р. отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська літературна мова», «Сучасна російська літературна мова», «Теоретична граматика російської мови».

Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, граматика, лінгвістична семантика.

Постійно керує науковою роботою студентів.

Брала участь у 60 вітчизняних і закордонних наукових конференціях.

Публікації: майже 70 наукових і навчально-методичних праць.

Член редколегії фахового збірника наукових праць «Слов’янські мови» (до 2018р. – «Система і структура східнослов’янських мов»).

Голова журі секції «Російська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 

Перелік публікацій:

 

Стась Тетяна Володимирівна

Ctac

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри словянських мов

У 1976р. закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «російська мова та література».

У 19761978рр. працювала методистом Республіканської науково-методичної ради з питань викладання російської мови як іноземної при Міністерстві освіти УССР.

З 1979р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (до 1991р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького).

У 1990р. захистила дисертацію «Лексико-семантический анализ наименований земельных и сенокосных угодий в памятниках письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «російська мова».

З 1992р. працює на кафедрі словянських мов (до 2016р. – кафедра російської мови) НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1994р. отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Теоретична фонетика російської мови», «Практикум з російської мови», «Практика усного і писемного мовлення (російська мова)», «Соціолінгвістика».

Постійно керує науковою роботою студентів.

Сфера наукових зацікавлень: лексика російської мови в синхронному та діахронному аспектах.

Публікації: близько 30 наукових праць.

Перелік публікацій:

Тарасенко Валентина Iванiвна

imgonline-com-ua-Resize-EJka0ThtE44lbY5T

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри словянських мов

У 1975р. закінчила факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

У 1989р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «російська мова і література» у Київському державному педагогічному інституті імені О.М.Горького.

У 1979–2013рр. працювала методистом, викладачем російської та української мов (для іноземців), заступником декана з навчальної роботи, доцентом на факультеті слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету.

У 1994р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів-русистів в умовах міжпредметної координації» за спеціальністю «методика викладання російської мови як іноземної».

У 1996р. отримала вчене звання доцента.

З 2017р. працює на посаді доцента кафедри слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Методика викладання російської мови», «Методика викладання російської мови у вищій школі», «Методика викладання російської мови як іноземної у вищій школі», «Російська мова (як іноземна)», «Практика усного і писемного мовлення (російська мова)», «Лінгвокраїнознавство (російська мова)», «Російський мовленнєвий етикет».

Постійно керує науковою роботою студентів.

Здійснює керівництво педагогічною та лінгвістичною практикою студентів бакалаврату і магістратури.

Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.

Публікації: близько 30 науковихі навчально-методичнихпраць.

Перелік публікацій:

Про кафедру

Історія кафедри

Кафедра слов’янських мов (до вересня 2016 року кафедра російської мови) є однією з найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яка має давні традиції та значний досвід підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра бере свій початок ще з тих часів, коли при Київському університеті Святого Володимира було відкрито Педагогічний інститут (1834), в якому викладалися філологічні науки. Вона є правонаступницею кафедри російської словесності, яку свого часу очолював видатний український науковець Михайло Олександрович Мак­симович. Пізніше кафедра отримала назву «кафедра російської мови та словесності». Тут працювали відомі вчені – професори М.Т.Костир, І.П.Хрущов, О.І.Сєлін, І.М.Жданов та ін. Кафедра була ба­зовою для підготовки вчителів-словесників у Києві та Київському національному окрузі.

У створеному в 1920р. Київському інституті на­родної освіти імені М.П.Драгоманова кафед­ра російської мови та словесності працювала у складі гуманітарного відділен­ня. Лінгвістичні науки викладали відомі мовознавці М.К.Грунський, А.М.Лобода, М.Я.Калинович. У різні часи кафедру російської мови очолювали про­фесори О.С.Грузинський, М.А.Жовтобрюх, М.Я.Брицин, В.І.Кононенко, М.М.Пилинський, В.І.Гончаров, до­центи Б.М.Кулик, О.І.Кириченко, Б.П.Страхов, Д.Д.Ганич.

У 1960–1965 роки завідувачем кафедри був доктор філологічних наук, професор Михайло Андрійович Жовтобрюх (19051995). Основні наукові дослідження – з проблем сучасної української літературної мови, історії української мови, історії українського мовознавства, культури мовлення, соціолінгвістики, порівняльної граматики слов’янських мов. Автор монографій «Мова української преси (до середини девяностих років XIX ст.)» (1963), «Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.)» (1970); співавтор монографій «Українська граматика» (1986), «Східнослов’янські мови» (1987), «Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941)» (1991), підручників «Історична грамати­ка української мови» (1957, 1980), «Курс сучасної української літературної мови» (1972), «Порівняльна граматика української і російської мов» (1978). Працював над створенням книги «Історія української мови. Фонетика» (1979; у співавт.), що стала однією з найкращих спроб вивчення історії звукового складу української мови. Лауреат премії імені Івана Франка НАН України (1985).

У 1969–1989 роки ка­федру очолював доктор філологічних наук, професор Михайло Якимович Брицин (1922–2012)– видатний фахівець, праці якого були присвячені проблемам історичної лексикології та порівняльної грамати­ки східнослов’янських мов, російської діалектології. Автор мо­нографій «З історії східнослов’янської лексики» (1965), «Фонетична система і граматична бу­дова російських народних діалектів» (1973); співавтор підручників «Порівняльна граматика російської та української мов» (1978), «Русский язык» (1978), «Современный русский язык» (1983). Під його науковим керівництвом захищено майже 50 кандидатів філо­логічних наук і 2 доктори філологічних наук для України, Білорусі, Росії, Польщі, Казахстану, Узбекистану. Протягом 20 років проф. М.Я.Брицин виконував обов’язки члена наукової ради ВАК України при Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України. Він також був членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій з української та російської мов та порівняльно-історичного і типологічного мовознавства в НПУ імені М.П.Драгоманова. Майже 30 років він редагував щорічний тематичний збірник наукових праць «Система і структура східнослов’янських мов». Він був ініціатором й організатором багатьох всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, читань, нарад з актуальних проблем сучасного мовознавства, у тому числі конференцій «Актуальні питання мовознавства у світлі праць Б.О.Ларіна і Ф.Б.Філіна», «Теорія та історія мови від О.О.Потебні до Л.А.Булаховського». За успіхи у педагогічній і науковій роботі проф. М.Я.Брицин був нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю А.С.Макаренка, почесними званнями «Відмінник народної освіти Ук­раїни», «Відмінник народної освіти СРСР», «Відмінник народної освіти Узбекистану».

У 1989–1997 роки завідувачем кафедри російської мови був доктор філологічних наук, професор Микола Миколайович Пилинський (1932–1997), який досліджував різні питання лексикології, лексикографії, стилістики, культури мовлення. Співавтор монографій «Мовна норма і стиль» (1976), «Мова і час» (1977), «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979), підручників «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Стиль і час. Хрестоматія» (1983), словників «Українсько-російський словник» (1964), «Русско-украинский словарь синонимов» (1995). Він керував науковими роботами аспірантів і співробітників кафедри, читав лекції зі вступу до мовознавства та загального мовознавства, створив свою наукову школу і виховав цілу плеяду кадрів для закладів вищої освіти України. Був членом різних спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, часто виступав офіційним опонентом. Проф. М.М.Пилинський вільно володів не тільки слов’янськими мовами (російською, українською, білоруською, польською), а й англійською, німецькою і французькою мовами.

У 1997–2015 роки кафедру очолював директор Інституту іноземної філології (2004–2015), доктор філософських наук, професор Володимир Іванович Гончаров (1952–2015), коло наукових зацікавлень якого було пов’язано з актуальними проблемами історич­ної лексикології та методики викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищій педа­гогічній школі. Автор монографій і навчальних посібників «Историческая лексикология русского языка» (2000, 2012), «Очерки становления и развития лексики русского языка» (2002), «Историческаяграмматика русского языка» (2012);співавтор монографії «Филологическое наследие: классикиславянского языкознания» (2009), навчальних посібників «Старослов’янсь­ка мова. Збірник вправ і завдань» (2004), «Русский язык» (2009), «Орфография русского языка в алгоритмах. Сборник упражнений» (2011), словників «Російськоукраїнський зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник» (2004), «Українськонімецький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007), «Українськофранцузький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007). За громадську, педагогічну та наукову діяльність проф. В.І.Гончаров був нагороджений почесними нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня, медаллю А.С.Макаренка, почесними званнями «Відмінник освіти Ук­раїни», «Заслужений працівник освіти України», Почесними грамотами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України.

Сьогодення кафедри

З вересня 2015 року завідувач кафедри слов’янських мов  – доктор філологічних наук, професор Юлія Валентинівна Кравцова, яка є відомим фахівцем у галузі семантичної дериватології, лінгвометафорології, лінгвоконцептології, лінгвопоетики. Її науковий доробок налічує майже 130 праць, у тому числі 2 монографії та 7 навчальних посібників. Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 30 років. Викладає навчальні курси з сучасної лінгвістики. Вона є членом спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова, організатором Міжнародної наукової конференції «Світ мови – світ у мові» (2015, 2017, 2019), ініціатором й організатором Міжнародної наукової конференції «Метафорологія ХХІ століття: актуальні проблеми лінгвістичних і літературознавчих досліджень» (2018) і Всеукраїнської студентської наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2017–2020), відповідальним редактором фахового збірника наукових праць «Слов’янські мови», членом редколегій вітчизняних і закордонних наукових видань: «Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов», «Проблеми загального і слов’янського мовознавства», «Folia Linguistica Rossica» (Польща). За плідну наукову діяльність у 2017 році проф. Ю.В.Кравцова нагороджена медаллю «За наукові досягнення (гуманітарні науки)» імені П.І.Орлика.

 

Науково-педагогічний колектив кафедри слов’янських мов складають 8 штатних викладачів: завідувач кафедри, д.філол.н., проф. Ю.В.Кравцова; д.філол.н., проф. Л.П.Іванова; к.філол.н., доц. І.А.Аскерова; к.філол.н. А.Г.Вільчинська; к.філол.н., доц. О. В.Прискока; к.філол.н., доц. Т.В.Слива; к.філол.н., доц. Т.В.Стась; к.пед.н., доц. В.І.Тарасенко; 4 внутрішні сумісники: д.філол.н., проф. О.І.Леута; к.філол.н., доц. С.В.Глущик; к.філол.н., доц. Л.В.Давидюк; к.філол.н., доц. І.І.Овчиннікова; 3 зовнішні сумісники: к.філол.н. І.М.Мирошніченко; ст.викл. О.О.Ситник; асист. Д.І.Закусило. Майже всі викладачі кафедри мають науковий ступінь і вчене звання, значний досвід науково-педагогічної роботи.

 

Пріоритетні напрями діяльності кафедри:

– навчальна, навчально-методична, науково-дослідна та виховна робота;

– підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів;

– міжнародне співробітництво.

Кафедра слов’янських мов є випусковою та забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр» зі спеціальностей 014.02  Середня освіта (мова і література (російська мова)), 035.03 Слов’янські мови та літератури (російська мова; російська мова як іноземна) для України й інших країн світу – Азербайджану, Китаю, Молдови, Туреччини, Туркменістану та ін. Викладаються такі навчальні дисципліни, як «Вступ до слов’янської філології», «Сучасна російська літературна мова», «Практикум з російської мови», «Практика усного і писемного мовлення (російська мова)», «Лінгвокраїнознавство (російська мова)», «Теоретичні питання русистики» тощо. Кафедра також забезпечує викладання навчальних дисциплін для всіх спеціальностей факультету іноземної філології: «Вступ до мовознавства», «Науковий стиль української мови», «Сучасна українська літературна мова», «Функційна лінгвістика», «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ  століття», «Лінгвістичні теорії ХХІ століття» тощо. Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 035.04 Германські мови та літератури (друга мова – польська), де викладаються такі навчальні дисципліни: «Польська мова», «Практика усного і писемного мовлення (польська мова)», «Фонетика польської мови», «Граматика польської мови» тощо. Усі навчальні програми нормативних і вибіркових дисциплін кафедри згідно з навчальними планами розроблено, затверджено і впроваджуються у навчальний процес.

 

Кафедра здійснює потужну навчально-методичну роботу. В останні роки видано підручники та навчальні посібники: проф. Л.П.Іванової «Курс лекций по общему языкознанию» (2006), «Хрестоматия по общему языкознанию» (2008), «Общее языкознание: курс лекций» (2010), «Хрестоматия по общему языкознанию» (2008);проф. Ю.В.Кравцової «Основы лингвистических исследований» (2014); доц. Т.В.Сливи«Лабораторные работы по практическому курсу русского языка» (2010, з грифом МОНУ); доц. І.А.Аскерової «Польська мова: поглиблений практичний курс граматики (іменник та прикметник)» (2010, з грифом МОНУ), «Починаємо вивчати польську» (2014), «Граматика польської мови. Ч.І. Іменник і прикметник» (2019), «Граматика польської мови. Ч.ІІ. Числівник і займенник» (2019), «Czytanie i pisanie za majątek stanie: збірник текстів для читання і перекладу з польської мови» (2019).

 

Науково-дослідна робота кафедри слов’янських мов пов’яза­на з дослідженням актуальних проблем мовознавства. Проф. Л.П.Іванова є засновником і керівником наукової школилінгвоімагології. Викладачі кафедри щорічно публікують результати власних досліджень у наукових виданнях України та зарубіжжя – Білорусі, Болгарії, Німеччини, Польщі, Чехії тощо. Періодично видаються монографії: проф. Ю.В.Кравцової з проблем лінгвометафорології (2011, 2014), проф. Л.П.Іванової – з когнітивної лінгвістики (2004, 2006), дискурсології (2015), лінгвоімагології (2017), доц. І.А.Аскерової (2007), доц. Т.В.Сливи (2010) – з лексичної семантики. Кафедра забезпечує публікацію періодичного фахового видання – збірника наукових праць «Слов’янські мови», відповідальним редактором якого є проф. Ю.В.Кравцова. Кафедра започаткувала Міжнародну наукову конференцію «Світ мови – світ у мові», яка відбувається раз на два роки (2010, 2012, 2015, 2017, 2019). У 2018р.проведено Міжнародну наукову конференцію «Метафорологія ХХІ століття: актуальні проблеми лінгвістичних і літературознавчих досліджень». Викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних конференціях в Україні та за кордоном. З метою залучення студентів до наукової роботи у галузі лінгвістики кафедра започаткувала й проводить щорічну студентську наукову конференцію «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2017–2020). У 2019р. конференція набула статусу всеукраїнської. Викладачі кафедри постійно керують курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.

 

Кафедра приділяє велику увагу виховній роботі. Регулярно проводяться бесіди зі студентами з лінгвокультурознавчих, мовознавчих, лінгвометодичних проблем. Щорічно організовуються різні заходи (олімпіади, конкурси, диспути тощо) у рамках проведення Тижнів польської мови та культури, російської мови як іноземної (для студентів-громадян Китаю, Туреччини, Туркменістану), Днів туркменської культури.

 

Кафедра слов’янських мов здійснює підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. На кафедрі функціонують аспірантура та докторантура зі спеціальності 035 Філологія (10.02.02 – російська мова). Науковою роботою аспірантів і докторантів керують проф. Л.П.Іванова, проф. Ю.В.Кравцова, доц. Т.В.Слива. Під керівництвом проф. Л.П.Іванової захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій. Професори Ю.В.Кравцова та Л.П.Іванова є членами спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова. Професори Ю.В.Кравцова, Л.П.Іванова, доценти О.В.Прискока, Т.В.Слива як висококваліфіковані фахівці з різних галузей лінгвістики періодично запрошуються для опонування під час захисту дисертацій. Усі штатні викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації (стажування) у різних закладах вищої освіти та наукових установах України.    

 

Кафедра слов’янських мов активно здійснює міжнародне наукове співробітництво з Лодзинським університетом (Польща) та Шуменським університетом імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія), які є постійними співорганізаторами міжнародніх конференцій, що проводить кафедра, а також з відомими лінгвістами з різних закладів вищої освіти Білорусі, Болгарії, Грузії, Польщі, які є членами редколегії фахового збірника наукових праць «Слов’янські мови». Професори Ю.В.Кравцова та Л.П.Іванова є членами редколегій закордонних наукових журналів: «Folia Linguistica Rossica» (Польща), «Cuadernode Rusística Española» (Іспанія), «International Journalof Language and Linguistics» (США).

Оригінальні здобутки кафедри

Міжнародна наукова конференція

 «Світ мови – світ у мові»

З метою обговорення актуальних мовознавчих проблем і досягнень сучасної лінгвістики кафедра слов’янських мов майже десять років поспіль організовує періодичну Міжнародну наукову конференцію «Світ мови – світ у мові» (2010, 2012, 2015, 2017, 2019). У ній незмінно беруть участь понад 100 лінгвістів, включаючи як визнаних в Україні й інших країнах світу науковців, так і молодих учених. У різні роки учасники конференції представляли такі країни світу, як Австрія, Білорусь, Болгарія, Грузія, Іспанія, Канада, Китай, Литва, Польща, Росія, США, Туреччина, Узбекистан тощо. Україна була представлена лінгвістами з майже всіх міст країни. Постійними співорганізаторами конференції є Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, Лодзинський університет (Польща), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія). На пленарних і секційних засіданнях обговорюються актуальні проблеми лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології, соціолінгвістики, психолінгвістики, лінгвоісторіографії, прикладної лінгвістики тощо.

У 2015 році відбулась IІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» пам’яті доктора філософських наук, професора, заслуженого працівника освіти України Володимира Івановича Гончарова (1952–2015), який протягом багатьох років був директором Інституту (наразі – факультет) іноземної філології та завідувачем кафедри російської мови НПУ імені М.П.Драгоманова. У конференції взяли участь 111 осіб з 11 країн світу: Австрії, Білорусі, Грузії, Канади, Китаю, Польщі, Росії, США, Туреччини, Узбекистану, України. Україна була представлена лінгвістами з 18 міст: Дніпропетровська, Житомира, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Луцька, Одеси, Сум тощо. На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили: проф. М.Мозер (Австрія, Відень); д.філол.н., проф. В.І.Коваль (Білорусь, Гомель); д.філол.н., проф. Н.А.Басілая (Грузія, Тбілісі); к.філол.н. А.Пясецька (Польща, Лодзь); дійсний член НАПН України, д.філол.н., проф. Л.І.Мацько (Україна, Київ); д.філол.н., проф. В.М.Бріцин (Україна, Київ); д.філол.н., проф. О.І.Панченко (Україна, Дніпропетровськ). На секційних засіданнях обговорювалися актуальні проблеми лінгвоісторіографії, соціолінгвістики, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, прикладної лінгвістики тощо. Роботу конференції завершив круглий стіл «Історичний і філософський аспекти вивчення мови», присвячений колу наукових проблем, над якими працював д.філос.н., проф. В.І.Гончаров, що проходив під головуванням д.філол.н., проф. Л.П.Іванової.

У 2017 році відбулась IV Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові», присвячена актуальним проблемам лінгвістики. У конференції взяли участь більше 120 осіб, у тому числі понад 30 докторів філологічних наук, професорів, з 10 країн світу Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Іспанії, Китаю, Польщі, США, Туреччини, України, що свідчить про актуальність запропонованої лінгвістичної проблематики та високий рівень наукового зібрання. Зарубіжні учасники представляли 16 навчальних закладів. Україна була представлена вченими з понад 30 закладів вищої освіти і наукових установ 19 міст – Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Сум, Харкова тощо. На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили: доктор мистецтв, проф. І.В.Пустовойт (США, Нью-Йорк); д.філол.н., проф. Ж.О.Вардзелашвілі (Грузія, Тбілісі); д.філол.н., проф. О.А.Дубова (Україна, Миколаїв); директор Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, д.філол.н., проф. Б.М.Ажнюк (Україна, Київ). На секційних засіданнях обговорювалися актуальні проблеми лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, комунікативної лінгвістики, прикладної лінгвістики тощо. Під час конференції відбулось засідання круглого столу «Лінгвоімагологія як новий напрям мовознавства: до ювілею д.філол.н., проф. Л.П.Іванової». 

У 2019 році відбулася V Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові», присвячена актуальним проблемам лінгвістики. У конференції взяли участь понад 130 осіб, у тому числі 30 докторів філологічних наук, професорів, з 7 країн світу – Білорусі, Болгарії, Грузії, Китаю, Польщі, України, Хорватії. Зарубіжні учасники представляли 9 навчальних закладів. Україна була представлена вченими з майже 40 закладів вищої освіти і наукових установ 19 міст – Києва, Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Сум, Харкова, Черкас тощо. На пленарному засіданні виступали з цікавими доповідями: заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, с.н.с., к.філол.н. О.І.Скопненко; старший науковий співробітник відділу словʼянських мов Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, вчений секретар Українського комітету славістів, доц., к.філол.н. Л.І.Даниленко; професор кафедри загального та словянського мовознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доц., д.філол.н. О.К.Куварова; професор кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проф., д.філол.н. Т.О. Черниш та ін. Усі доповіді викликали жвавий науковий інтерес учасників конференції. Під час конференції відбулося засідання круглого столу з актуальних проблем історичного мовознавства, на якому доповідали: провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, проф., д.філол.н. П.І.Білоусенко; професори кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктори філологічних наук Л.П.Гнатюк, О.І.Ніка; доцент кафедри словʼянських мов Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доц., к.філол.н. О.В.Прискока. На секційних засіданнях активно виступали учасники конференції з різних країн світу – Білорусі, Болгарії, Польщі, Хорватії – та міст України.  

всеукраїнська студентська наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах»

Кафедра слов’янських мов започаткувала й проводить щорічну студентську наукову конференцію «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2017–2020).  

У 2017 році відбулась Університетська (міжфакультетська) студентська наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах». У конференції взяли участь майже 60 студентів з різних спеціальностей факультету іноземної філології. Були також запрошені до участі студенти факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка.  

У 2018 році відбулась Регіональна студентська наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах». У конференції взяли участь 60 студентів з різних спеціальностей факультету іноземної філології, а також з факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова й інших закладів вищої освіти України – Національного технічного університету України «КПІ імені І.Сікорського», Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У 2019 році відбулася І Всеукраїнська студентська наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах». У конференції взяли участь понад 100 студентів нашого університету й інших закладів вищої освіти України – Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Маріупольського державного університету, Національного транспортного університету (Київ), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ), Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Херсонського державного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.  

НАУКОВА ШКОЛА З ЛІНГВОІМАГОЛОГІЇ 

ПРОФЕСОРА Л.П. ІВАНОВОЇ 

На кафедрі слов’янских мов активно функціонує наукова школа з лінгвоімагології, яку заснувала й очолює доктор філологічних наук, професор Людмила Петрівна Іванова. 

Проф. Л.П.Іванова є засновником лінгвоімагології як окремого напряму лінгвістики, і чимало її наукових публікацій присвячено методологічному обґрунтуванню цієї лінгвістичної галузі. Вона має понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких5 монографій, понад 200наукових статей, 6навчальних посібників, хрестоматії, найвагоміші з них: «Функциональные стили современного русского языка», «Методы лингвистических исследований», «Общее языкознание».Назамовлення Ради Європи нею написано посібник «Деловая переписка в сфере бизнеса (русский, английский, немецкий языки)», виданий у Німеччині. Проф. Л.П.Іванова є активним учасником вітчизняних і закордонних (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Іран, Іспанія, Італія тощо) міжнародних наукових конференцій. У 2000р. Американський біографічний інститут визнав проф. Л.П.Іванову жінкою року, а її ім’я увійшло до книги «1000 видатних жінок XX століття». У 2007р., 2008р., 2010р. Американським біографічнимінститутом їйбуло також присвоєно звання жінки року та видано відповідні сертификати.За плідну наукову діяльність у 2017р. проф. Л.П.Іванова нагороджена медаллю «За наукові досягнення (гуманітарні науки)» імені П.І.Орлика. 

Шлях до формування нового напряму був тривалим і багато в чому закономірним. Докторська дисертація проф. Л.П.Іванової присвячена розробці функційного методу та його реалізації у процесі аналізу російського простого речення. Перші дисертації аспірантів, які розвивали ідеї свого наукового керівника, були присвячені аналізу функціонування синтаксичних одиниць: типам предикатів у конституціях (Н.С.Хоменко) й атрибутивним комплікаторам (О.В.Сахарова). У дисертаційних роботах учнів проф. Л.П.Іванової досліджувались особливості функціонування мовних одиниць у текстах різної жанрово-стильової кваліфікації в описовому та зіставному аспектах (Л.В.Гребінник, О.П.Яцура, Л.М.Песоріна, Т.О.Дегтярьова, Л.Н.Прадівлянна та ін.). Від аналізу окремих одиниць мови стався закономірний перехід до складних текстових категорій (С.В.Антоненко, Н.В.Зозуля, М.І.Большакова, М.М.Нетреба, В.А.Вуколова, Ю.О.Шевчук), пізніше – до категорій дискурсу (докторські дисертації А.Г.Шиліної, Є.А.Пономаренко, кандидатські дисертації С.О.Кота, К.В.Піщанської, І.В.Павлової). У цей самий період вийшла монографія проф. Л.П.Іванової «Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией)», пізніше в Німеччині – «Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи)». Останнім етапом, передуючим формуванню лінгвоімагології, став розгляд у дисертаціях аспірантів проф. Л.П.Іванової проблем когнітивної лінгвістики. Аналізувалися проблеми вивчення особливостей індивідуальної мовної особистості письменників (А.І.Башук, А.Г.Вільчинська, М.Ю.Чикиль), автори яких спиралися на монографію свого керівника «Отображение языковой картины мира автором в художественном тексте (на материале романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»)». Здійснюється дослідження концептів (А.А.Мороз, Т.В.Сорока). Ще не вживши термін «лінгвоімагологія», проф. Л.П.Іванова видала монографію «Кавказ в русском языковом сознании ХІХ–ХХ вв.», а її учні захищали кандидатські дисертації, пов’язані зі сприйняттям певних країн у мовній свідомості (Н.А.Величко, О.М.Машкіна). 

Про імагологію в лінгвістичному аспекті у працях проф. Л.П.Іванової йшлося у 2012р., коли й сформувалася лінгвоімагологія як окремий напрям лінгвістики. Автор публікує статті, присвячені баченню Європи й Африки Н.Гумільовим, Франції і французів російськими письменниками, низку окремих доповідей і публікацій, пов’язаних з баченням різних країн і народів відомими письменниками. Вінчає цей цикл монографія «Російський Берлін у лінгвоімагологічному аспекті». Автор читала спецкурс з лінгвоімагології в НПУ імені М.П.Драгоманова. 

Лінгвоімагологічні ідеї проф. Л.П.Іванової розвивають у своїх дисертаціях її учні (А.В.Тупчій, А.А.Мороз, М.М.Брик, Н.Ю.Прокопович та ін.). Постійно публікуються статті з лінгвоімагології засновника цього напряму лінгвістики та послідовників як в Україні, так й за кордоном Болгарії, Ірані, Білорусі, Польщі, Чехії, Латвії, Таїланді тощо. Праці із зазначеної проблематики демонструвались в різних країнах на наукових конференціях і публікувалися у збірниках, викликаючи незмінний інтерес і схвалення колег. 

Під керівництвом д.філол.н., проф. Л.П.Іванової підготовлено та захищено дисертації понад 30 кандидатів філологічних наук (С.В.Антоненко, А.Г.Вільчинська, Л.В.Гребінник, Н.В.Зозуля, С.О.Кот, І.В.Павлова, К.В.Піщанська, Л.Н.Прадівлянна та ін.) та 2 доктори філологічних наук (Є.А.Пономаренко, А.Г.Шиліна). 

ФАХОВИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «Слов’янські мови»

Кафедра слов’янських мов здійснює наукове редагування фахового збірника наукових праць «Слов’янські мови» (ISSN 2524-0013), відповідальним редактором якого є д.філол.н., проф. Ю.В.Кравцова. Він замінив збірник «Система і структура східнослов’янських мов», що видавався протягом понад 30 років, істотно розширивши можливості публікації результатів досліджень з різних галузей лінгвістики багатьма слов’янськими мовами (українська, білоруська, російська, болгарська, польська, словацька, чеська). До редакційної колегії збірника наразі входять відомі вчені України доктори філологічних наук, професори В.М.Бріцин, А.А.Зернецька, Л.П.Іванова, А.В.Корольова, О.І.Леута, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ, Т.С.Пристайко, І.А.Синиця, кандидати філологічних наук, доценти О.В.Прискока (відповідальний секретар), І.А.Аскерова, Т.В.Слива, а також вчені з інших країн: доктори філологічних наук, професори Н.А.Басілая (Грузія), Я.Вежбинські (Польща), О.О.Лещинська, В.А.Маслова (Білорусь), Є.В.Стоянова (Болгарія).

ТИЖДЕНЬ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ

Щороку у травні кафедра організовує Тиждень польської мови та культури, у рамках якого проводиться низка заходів: олімпіада з польської мови, перегляд та обговорення польських фільмів мовою оригіналу, виставка фотозвітів з перебування на навчанні у Польщі за програмою академічного обміну і стіннівок, конкурс читців, презентація польських народних костюмів. Роботу з організації цих заходів постійно здійснюють викладачі-полоністи к.філол.н., доц. І.А.Аскерова та к.філол.н. І.М.Мирошніченко.  

ДЕНЬ ТУРКМЕНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

У 2018р. кафедразапочаткувалапроведення Дня туркменської культури. Студенти з Туркменістану, які навчаються за спеціальністю 035.03 Слов’янські мови та літератури (російська мова як іноземна), підготували ознайомчо-культурну та концертну програму, присвячену рідній країні. Вони розповіли про деякі історичні події та факти із сучасного життя своєї Батьківщини, її національні традиції, а також виконали запальні народні танці. У 2019р. з цією культурною програмою студенти виступили в ЦК НПУ імені М.П.Драгоманова для викладачів і студентів інших факультетів, а також для школярів під час педагогічної практики. Велику підготовчу роботу провела к.філол.н., доц. Т.В.Стась.

Концепція розвитку кафедри

Your text...

Опис навчальних дисциплін

1 курс (бакалавр)

Your text...

2 курс (бакалавр)

Your text...

3 курс (бакалавр)

Your text...

4 курс (бакалавр)

Your text...

1 курс (магістр)

Your text...

2 курс (магістр)

Your text...

Новини кафедри

Фахове видання

Загальна інформація

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ»

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

(cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

Серія КВ №23509-13349ПР від 03.08.2018р.)

ISSN2524-0013

Збірник наукових праць «Слов’янські мови» є періодичним науковим фаховим виданням, включеним до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року №32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за №148/21600) і затвердженим Наказом МОН України від 28 грудня 2019 року №1643.

Збірник наукових праць «Слов’янські мови» виходить 2 рази на рік.

Кафедра слов’янських мов здійснює наукове редагування збірника наукових праць «Слов’янські мови», відповідальним редактором якого є д.філол.н., проф. Ю.В.Кравцова.

Збірник наукових праць «Слов’янські мови» замінив збірник наукових праць «Система і структура східнослов’янських мов» (остання перереєстрація: Наказ МОН України від 22 грудня 2016 року №1604), що видавався протягом понад 30 років, істотно розширивши можливості публікації результатів досліджень з різних галузей лінгвістики багатьма слов’янськими мовами: українською, білоруською, російською, болгарською, польською, словацькою, чеською.

Свідоцтво про реєстрацію

 СЛОВЯНСЬКІ МОВИ Свідоцтво про реєстрацію

Склад редколегії

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

ФАХОВОГО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«слов’янськІ мовИ»

Відповідальний редактор:

Кравцова Юлія Валентинівнадоктор філологічних наук, професор

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Відповідальний секретар:

Прискока Олег Володимировичкандидат філологічних наук, доцент

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Члени редколегії:

Басілая Наталія Андріївнадоктор філологічних наук, професор

(Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія)

Бріцин Віктор Михайлович доктор філологічних наук, професор

(Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України)

Вежбинські Ярославдоктор філологічних наук, професор гуманітарних наук

(Лодзинський університет, Польща)

Зернецька Алла Анатоліївнадоктор філологічних наук, професор

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Іванова Людмила Петрівнадоктор філологічних наук, професор

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Лещинська Ольга Олексіївнадоктор філологічних наук, професор

(Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Білорусь)

Корольова Алла Валер’янівнадоктор філологічних наук, професор

(Київський національний лінгвістичний університет)

Леута Олександр Івановичдоктор філологічних наук, професор

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Маслова Валентина Авраамівнадоктор філологічних наук, професор

(Вітебський державний університет імені П.М.Машерова, Білорусь)

Мацько Любов Іванівнадоктор філологічних наук, професор, академік АПН України

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Плющ Марія Яківнадоктор філологічних наук, професор

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Пристайко Тамара Степанівнадоктор філологічних наук, професор

(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

Синиця Ірина Анатоліївнадоктор філологічних наук, старший науковий співробітник

(Даляньський університет іноземних мов, Китай)

Стоянова Єлєна Вікторівна доктор філології, професор

(Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія)

Аскерова Ірина Аліївнакандидат філологічних наук, доцент

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Слива Тетяна Василівнакандидат філологічних наук, доцент

(Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)

Вимоги до оформлення статті

Вимоги до оформлення статті

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 14 поверх, к. 14-12.

Телефон кафедри: + 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Кафедра світової літератури та теорії літератури

Корнієнко Оксана Олександрівна

kornienko

Корнієнко Оксана Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Має дві вищі освіти з відзнакою.

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2003 р. – Інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».

1991–1995 рр. – аспірантура при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України.
У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія втілення авторської самосвідомості в романах Ф. М. Достоєвського», спеціальність 10.01.01. – «Російська література». 2003–2006 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років ХХ століття», спеціальністіь10.01.02. – «Російська література». 

Від 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова,
У 2007–2011 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Поетика літератури», «Міфи і епоси країн, мова яких вивчається», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Зарубіжна література ХХ століття», «Сучасна література», «Напрями, течії, стилі в літературі» та ін.

Досліджує поетику прози XIX – XXI ст., стратегії та принципи ігрової поетики та міфопоетичні виміри літератури. Є автором монографії «Міфопоетична парадигма російської прози 30-х років ХХ століття: Вектори естетичного пошуку в літературі метрополії та зарубіжжя» (Київ, Логос, 2006, 332 с.), навчального посібника «Ігрова поетика у літературі» (Київ, Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017, 242 с.) та численних публікацій у вітчизняних наукових фахових виданнях та за кордоном (Великобританія, Іран, Польща та ін.).

Здійснює наукове керівництво аспірантами та пошукувачами (Кондакова Д. Ю., Шуберт Г.М. Єрьоміна-Чащина М. В. успішно захистили кандидатські дисертації та зараз працюють викладачами на кафедрі).
Є заступником голови Спеціалізованої вченої ради К 26.053.22 із захисту дисертацій при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Входить до складу редколегії фахових наукових видань: «Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство, літературознавство)», «Південний архів: Філологічні науки», «Вісник Університету імені Альфреда Нобеля» та ін.

Співавтор шкільних програм «Зарубіжна література» (2001), інтегрованого курсу «Література» (2012 р., 2014 р.).

За дорученням Міністерства освіти і науки України бере участь у підготовці (розробка завдань) та проведенні (голова журі) IV турів Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов і літератур національних меншин (російської) (з 2011 р.); у 2012-2017 рр. – г олова журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Переможець у номінації «Викладач року-2017 факультету іноземної філології».

Список публікацій Корнієнко О.О.

Анненкова Олена Сергіївна

PA264155ch1.jpg

Анненкова Олена Сергіївна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літературифакультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Українського педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «російська мова і література» (диплом з відзнакою). У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Термінологія осіб адміністративного та судового апарату в російській писемності XVI – XVII століть», спеціальність «Російська мова». 

У 2012 році захистила докторську дисертацію «Дискурс традиції І.С.Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К.Зайцев, І.С.Шмельов, М.А.Осоргін)». З 2008 року – доцент, а з 2014 р. – професор кафедри російської та зарубіжної літератури факультету іноземної філології. 

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література та література Середніх віків», «Історія зарубіжної літератури доби Просвітництва», «Історія зарубіжної літератури доби романтизму», «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття», «Література країн, мова яких вивчається (англійська література)», «Література країн, мова яких вивчається (польська література)», «Зарубіжна література ХХ-ХХІ століть».  

Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій, навчально-методичних посібників з історії зарубіжної літератури для студентів філологічних спеціальностей:  «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 1830-1880-х років» (2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (2014), «Англійська література вікторіанської епохи» (2016), наукової монографії «”Слово вічного життя”»: Дискурс традиції І.С. Тургенєва в прозі російського зарубіжжя (Б.К. Зайцев, І.С. Шмельов, М.А. Осоргін)» (2011). 

Коло наукових інтересів – західноєвропейська та російська література ХІХ та ХХ століть; антична література, філософія міфотворчості в сучасній літературі.

Список публікацій Анненкової О.С.

Астахова Алла Андріївна

AstakhovaАстахова Алла Андріївна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Працює на кафедрі працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 1980 року спочатку на посаді викладача, потім старшого викладача, а зараз доцента.

За час роботи розробила і читала багато різних курсів лекцій: з фольклору, давньоруської літератури, російської літератури ХVІІІ ст, пропедевтичний курс з російської літератури. У останні роки читає курси лекцій з Античної літератури, літератури Середніх віків та Відродження. Розробила спецкурси «Жанр оповідання в історії російської літератури», «Біблійні мотиви в літературі», «Історія французького роману».

Співавтор посібника-хрестоматії «Міфи та фольклор народів світу (К., 2003), автор статей з проблем поетики російської літератури та методики її викладання в школі.

Список публікацій Астахової А.А.

Боровська Олена Миколаївна

Borovskaya

Боровська Олена Миколаївна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 1989 році закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за спеціальністю «російська мова та література та іноземна мова», у 1993 році – аспірантуру. Працює над завершенням кандидатської дисертації.

З 1993 року викладач кафедри світової літератури та теорії  літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Антична література», «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження», «Історія зарубіжної літератури XVII-ХVIII ст., «Історія китайської літератури».

Досліджує російську поезію XVIII ст. Автор наукових статей з проблем російсько-українських взаємин, творчості Ф. Прокоповича, М. Ломоносова, О. Сумарокова, Г. Державіна, М. Львова, а також навчального посібника «Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина» (К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012).

Список публікацій Боровської О.М.

Бубенок Олег  Борисович

BubenokБубенок Олег Борисович - доктор історичних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «історія».

У 1995 р. захістив кандидатську дисертацію на тему: «Яси південноруських степів (палеоетнографічне дослідження)», спеціальність «Етнологія».

У 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Алани-аси у складі середньовічних етнополітичник об’єднань Євразійського степу», спеціальність 07.00.02 – «Всесвітня історія».

З 2010 р. – завідувач відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України.

Від 2014 р. працює на кафедрі працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Література Сходу», «Історія і культура Близького Сходу», «Історія і культура Далекого Сходу», «Арабська література».

Автор монографій «Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало XIII вв.) (К.: Логос, 1997. 224 с.); «Аланы-асы в Золотой Орде (XIII–XV вв.)» (К.: Истина, 2004. 324 с.); «Від Аттіли до Чингіз-хана (алани і тюркомовні номади Євразії)» (Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2012. 508 с.); навчального посібника «Історія Хазарського кагантату» (К.: МСУ, 2001) та понад 200 наукових публікацій у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном (Великобританія, США, Швеція, Іран, Туреччина, Болгарія, Туркменістан, Азербайджан, Росія). Постійно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій та конгресів.

Лауреат премії імені А. Ю. Кримського (2000 р.).

Головний редактор наукового щорічника «Хазарский альманах», заступник головного редактора журналу «Східний світ», член редакційних колегій періодичних збірників «Сходознавство» та ін.

В рамках міжнародного наукового співробітництва активно співпрацює з іноземними академічними центрами – Єврейський університет Єрусалиму (м. Єрусалим); Центрально-Європейський університет (м. Будапешт); Інститут археології та етнографії Академії наук Туркменістану (м. Ашгабад).

Список публікацій Бубенка О.Б.

Бураго Дмитро Сергійович

BuragoБураго Дмитро Сергійович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «„Міф Києва” як художній концепт у російській романтичній літературі ХІХ ст.», спеціальність 10.01.02 – «Російська література».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології. У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси «Історія зарубіжної літератури к. ХІХ – п. ХХ століття» та «Історія зарубіжної літератури ХХ століття».

Працював вчителем гімназії № 153 імені О. С. Пушкіна, викладав в Інституті підвищення кваліфікації вчителів.

Головний редактор наукових журналів «Мова і культура» та «Колегіум». Головний редактор літературно-художнього журналу «Соты». Член редколегій наукових і художніх видань.

Очолює оргкомітет міжнародної наукової конференції ім. проф. С. Б. Бураго «Мова і культура».

З 1998 є членом Національної спілки письменників України. Автор поетичних книг: «Эхо мертвого города» (1992), «Здесь» (1996), «Поздние времена» (1998), «Шум словаря» (2002), «Спичечный поезд» (2008), «Танго» (2014), «Снеговик» (2015).

Лауреат літературних премій імені Л. Вишеславського, премії НСПУ імені М. Ушакова та міжнародної премії імені Арсенія та Андрія Тарковських.

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном.

Список публікацій Бураго Д.С.

 

Загребельна Наталія Костянтинівна

ZagrebelnayaЗагребельна Наталія Костянтинівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1998 р. закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «українська і російська мова та література», у 2001 р. магістратуру Національного університету «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія, історія літератури та компаративістика».

2002–2006 рр. – аспірантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ліричний суб'єкт поезії ХХ ст.: форми конституювання та репрезентації», спеціальність 10.01.06 – «Теорія літератури».

Від 2007 року працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова. У 2008-2012 рр. викладала в Київському гуманітарному інституті (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури межі ХІХ–ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Література країн, мова яких вивчається (сучасна англомовна література)», спецкурси «Теоретико-літературні концепції ХХ ст.» та «Російська поезія ХХ ст.».

Автор статей з питань теорії літератури та поетики літератури ХІХ та ХХ ст., публікується в українських фахових виданнях та наукових збірниках Росії, Білорусі, Чехії. Учасник міжнародних наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів: творчість А. П. Чехова, Г. В. Іванова, Й. Бродського, метатекстуальність, література та фотографія, література та інтернет, сучасні форми рецепції літературної класики.

Список публікацій Загребельної Н.К.

Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна

фото_Еремина.jpg

 

Єрьоміна-Чащина Маргарита Віталіївна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2015 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (російська, іноземна)», отримала кваліфікацію магістра мови і літератури, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (російська мова і література, німецька мова), наукового редактора (диплом з відзнакою).

У 2015 р. прикріпилась здобувачем до кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету М. П. Драгоманова зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

2018 р. у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського», спеціальність 10.01.02 – російська література.

Від 2017 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає курси: «Зарубіжна література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами.

Досліджує поетику російської та зарубіжної прози XIX–XX ст., специфіку творчості С. Д. Кржижанівського, є автором наукових публікацій у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Перекладає з англійської, німецької, французької.

Список публікацій Єрьоміної-Чащиної М.В.

Кондакова Дар'я Юріївна

KondakovaКондакова Дар'я Юріївна - кандидат філологічних наук (PhD), старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2009 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова і література (російська, італійська)»та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника російської мови і літератури, італійської мови(диплом з відзнакою).

У 2009-2013 рр. навчалася в аспірантурі Інститута філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка по кафедрі історії російської літератури.

У 2014 році в НПУ імені М.П.Драгоманова захистила дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Петербурзький текст у сучасній російській ліриці: вектори художніх пошуків» (спеціальність 10.01.02 – «російська література»).

З 2015 року працює викладачем (з 2018 – старшим викладачем) на кафедрі світової літератури та теорії літератури (до 2018 р. – кафедра російської та зарубіжної літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова.

Викладає курси: «Зарубіжна література», «Російська література», «Література країн, мова яких вивчається», «Історія зарубіжної літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Актуальні тенденції світового літературного процесу». Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та культурологічною практикою.

Автор наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках. Учасник наукових конференцій в Україні та за кордоном.

Сфера наукових інтересів: феномен «міського тексту», російська література Срібного віку, західноєвропейська література рубежу ХІХ–ХХ ст., компаративні дослідження світової літератури, рок-поезія, інтермедіальні дослідження.

Перекладає з італійської, англійської, іспанської.

Список публікацій Кондакової Д.Ю.

Костюк Олена Миколаївна

KostiukКостюк Олена Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького з кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури», має диплом з відзнакою.

Закінчила аспірантуру та у 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика портрета „розчарованого” героя російської літератури першої третини ХІХ ст.», спеціальність10.01.01. – «Російськалітература». Навчалася у докторантурі.

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси «Російська література ХVІІІ – ХІХ ст.» та «Зарубіжна література ХVІІІ – ХІХ ст.», веде спецкурси та спецсемінари з творчості поетів пушкінської доби, поетики зображувального ряду, актуальних проблем історіографії та методології літературознавства, класичної польської літератури, основ науково-дослідної діяльності педагога-філолога та ін.

Упорядник методичних рекомендацій для студентів та мультимедійного супроводу занять з літературознавчих дисциплін та НДРС.

Працює над проблемою підготовки майбутнього вчителя світової літератури до науково-дослідної та інноваційної діяльності. Автор публікацій з проблем історичної поетики, індивідуальної освіти, викладання класичної літератури у школі та ВНЗ, навчально-наукової діяльності та педагогічної інноватики, підготовки вчителя літератури.

Відмінник освіти України. Має 18-річний стаж роботи у школі у якості вчителя зарубіжної літератури, російської мови та літератури, заступника директора з науково-методичної роботи, а також досвід керівництва експериментальною діяльністю ЗНЗ, організації та впровадження державних і громадських педагогічних, творчих та медіа-проектів.

Відповідальний секретар Науково-методичної ради Інституту іноземної філології (з 2008р.). Член Комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Член журі секції «Російська література» IV туру Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2012 р.).

 Список публікацій Костюк О.М.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна

PakharevaПахарєва Тетяна Анатоліївна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література» (диплом з відзнакою).

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетичний мотив як засіб формування цілісності художньої системи Анни Ахматової», спеціальність «Теорія літератури».

2006 р. після проходження докторантури у КНУ імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Акмеїстичні тенденції у російській поезії останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.», спеціальність 10.01.02 –«Російська література».

З 1992 р. у процесі викладання у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова розробила такі лекційні курси: «Російська література кінця ХІХ початку ХХ ст.», «Російська література ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження», «Зарубіжна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.», а також спецкурси: «Принципи аналізу поетичного тексту», «Акмеїзм та постакмеїзм у російській поезії», «Творчість І. Бродського», «Література в інтермедіальному просторі».

Автор понад ста наукових публікацій, у тому числі монографій «Художественная система Анны Ахматовой» (1994), «Опыт акмеизма: Акмеистическая составляющая современной русской поэзии» (2004) інавчальних посібників зі спецкурсів для студентів-філологів «Концепция творчества в поэзии А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой» (1997), «Миф о юге в творчестве А. И. Куприна» (у співавторстві з С. П. Строкіною, 2012), «Русская литература рубежа ХІХ-ХХ вв. Курс лекций» (2015).

Сфера наукових інтересів: естетична специфіка поезії посткласичного періоду, поетика російської літератури Срібної доби, еволюційні процеси у російській поезії ХХ ст., взаємодія літератури та кінематографу.

Список публікацій Пахаревої Т.А.

Шевченко Ольга Леонідівна

Shevchenko

Шевченко Ольга Леонідівна - старший викладач кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури)  з 1970 року. У 1975 році закінчила аспірантуру.

Викладає курси «Зарубіжна література XVIIIст.», «Зарубіжна література XIX ст.» і спецкурс «Традиції та новаторство в англійській літературі».

Сфера наукових інтересів: англійський романтизм. Друкувалася у збірнику наукових статей кафедри з проблем англійського романтизму.

 Список публікацій Шевченко О.Л.

 

Штейнбук Фелікс Маратович

ШтейнбукШтейнбук Фелікс Маратович - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

1986 року закінчив філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки за спеціальністю «Російська мова та література» (диплом з відзнакою).

2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Жанрова своєрідність та внутрішня єдність «Кінармії» І. Е. Бабеля», спеціальність «Російська література».

2010 року захистив докторську дисертацію на тему «Тілесний міметизм у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», спеціальність «Теорія літератури».

Є розробником лекційних курсів: «Сучасна світова література», «Актуальні проблеми світового літературного процесу», «Вступ до літературознавства», «Нонконформізм у світовій літературі ХХ ст.» тощо.

Автор понад ста тридцяти наукових публікацій, зокрема, монографій «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття», «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)», «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі», а також навчально-методичних посібників «Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури в 11 класах», «Вивчення зарубіжної літератури. 11 клас», «Методика викладання зарубіжної літератури у школі», «Українська література у контексті тілесно-міметичного методу».

Сфера наукових зацікавлень: тілесність у літературознавчому контексті.

 Список публікацій Штейнбука Ф.М.

Шуберт Ганна Миколаївна

shubertШуберт Ганна Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2002 р. закінчила Інститут іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література» (російська, англійська).

У 2006–2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі російської та зарубіжної літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 2010 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського: особливості перехідного художнього мислення», спеціальність 10.01.02. – «Російська література».

Від 2004 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; у 2007-2010 рр. працювала на кафедрі історії російської літератури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).

У рамках викладацької діяльності розробила лекційні курси: «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури рубежу ХІХ-ХХ ст.», «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.», «Сучасна російська література», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», спецкурс «Поетика новелістики С.Д. Кржижанівського» та ін.

Досліджує поетику російської прози XIX-XX ст., сучасну літературу, стратегії та принципи поетики перехідності. Автор навчального посібника «Поетика новелістики С. Д. Кржижанівського» (К., 2015. 220 с.) та наукових публікацій у вітчизняних фахових виданнях.

Список публікацій Шуберт Г.М.

Юдін Олександр Анатолійович

Yudin

Юдін Олександр Анатолійович - доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 1990 році закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова і література та іноземна мова» (диплом з відзнакою).

У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поетика перформатива у творчості Андрія Бітова (на матеріалі «Книги подорожей») зі спеціальності 10.01.02. – «Російська література»

2009–2012 рр. – докторантура при Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Легітимізація автора в художньому та науковому дискурсах» зі спеціальності 10.01.06. – «Теорія літератури»

З 1990 р. працює на кафедрі російської та зарубіжної літератури (з 2018 р. – кафедра світової літератури та теорії літератури) факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

У рамках викладацької діяльності розробив лекційні курси: «Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Історія зарубіжної літератури ХХ століття», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Історія і культура Японії», «Японська література», «Турецька література».

У рамках викладацької діяльності веде студентський «Літературний дискусійний клуб» та читає цикл лекцій про джазову музику.

Автор двох монографій: «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в Книге путешествий Андрея Битова» (К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К.: Ніка-центр, 2014), а також більше 60 наукових публікацій: статей у вітчизняних фахових виданнях та закордонних наукових збірниках, низки передмов до перекладних видань філософських і художніх творів.

Сфери наукових інтересів: історія російської літератури, історія зарубіжної літератури (західноєвропейська, американська, японська), теорія літератури, естетика, російська філософія ХХ ст., західноєвропейська філософія та соціологія ХХ ст., герменевтика.

Займається науковим перекладом в царинах філософії, соціології, психології, культурології: переклав (особисто або в колективі перекладачів) більше 30 книжок з англійської, німецької, французької та італійської мов. Займається музичною журналістикою (джазовий оглядач).

Список публікацій Юдіна О.А.

Юферева Олена Володимирівна

Юферева

Юферева Олена Володимирівна - доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Має дві вищої освіти. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Філософська лірика К. К.  Случевського: від романтизму до символізму») в Дніпропетровському національному університеті. 

У 2005–2008 рр. обіймала посаду доцента кафедри теорії і практики перекладу Класичного приватного університету (м.Запоріжжя). 

У 2015 р. в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Еволюція віршованих жанрів подорожі, щоденника, послання в російській поезії другої половини ХІХ ст.».

У 2011–2016 рр. — доцент кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету. 2016 – 2017 рр. — професор кафедри слов’янської філології ЗНУ. 

Розробила такі лекційні курси «Теорія масової інформації», «Теорія тексту і твору», «Історія світової літератури», «Історія та теорія художнього перекладу», «Сучасна російська література», «міжкультурна комунікація» та інш.

У науковому доробку — більше ніж 80 науково-методичних праць з літературознавства і журналістикознавства, зокрема, монографії: «Жанрово-родовий синтез у поетичному щоденнику та подорожі (українська та російська поезія ХІХ – початку ХХ ст.)» (2010), «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (2014).

Напрями наукових інтересів: подорожній дискурс, історія російської поезії ХІХ ст., жанрологія, «наївна» словесність, інтермедіальність.

Список публікацій Юферевої О.В.

Про кафедру

Кафедра світової літератури та теорії літератури (до вересня 2018 року – кафедра російської та зарубіжної літератури) належить до найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, має давні традиції та великий досвід підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра словесності розпочинає свою історію з 1835 року, коли при Київському університеті Святого Володимира було створено педагогічний інститут, а з 1920 р. кафедра увійшла до складу літературно-лінгвістичного відділу факультету професійної освіти Київського інституту народної освіти. З 1934 року, після створення Київського педагогічного інституту, на мовно-літературному факультеті працювали дві окремі кафедри: всесвітньої літератури (завідувачі проф. С.І. Родзевич, доц. М.Л. Сахарний, ст. викл. Ф.С. Грім) та російської літератури (завідувачі проф. В.І. Маслов, проф. Г.В. Александровський, проф. Є.О. Перлін, доц. В.В. Приступов, доц. Д.М. Іофанов, доц. Л.М. Карлов, доц. Д.П. Шутенко). З 1952 року їх було об’єднано у кафедру російської та зарубіжної літератури, якою в різний час завідували доц. В.Д. Войтушенко, проф. І.Т. Крук, проф Б.Б. Шалагінов, доц. О.П. Охріменко. Серед визначних науковців, які викладали на кафедрі, академік Д.С. Наливайко, професори Ю.З. Яновський, С.М. Руссова, Є.В. Волощук. У різний час на кафедрі працювали яскраві й незабутні викладачі: доценти С.М. Фоміна, І.Г. Панченко, Е.Г. Гайнцева, Н.М. Король, Н.І. Ніколаєнко, Г.В. Крюкова, Н.О. Мірошнікова та інші.

З 2015 року кафедрою завідує доктор філологічних наук, професор Оксана Олександрівна Корнієнко. Зараз серед викладачів кафедри 7 докторів наук, професорів, 6 кандидатів наук, доцентів. Більшість професорсько-викладацького складу кафедри є випускниками Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра: «Зарубіжна література» (від античності до сучасності), «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Актуальні тенденції світового літературного процесу», «Література країн, мова яких вивчається» та інші.


За вибором студентів читаються курси:

 • «Поетика літератури»,
 • «Міфи та епоси країн, мова яких вивчається»,
 • «Основи компаративістики»,
 • «Основи літературознавчих досліджень»,
 • «Основи літературної творчості»,
 • «Напрямки і течії в літературі»,
 • «Практичний курс літературознавчого аналізу»,
 • «Література і кіно»,
 • «Література і театр»,
 • «Література і живопис»,
 • «Література та Інтернет»,
 • «Гра у літературі»,
 • «Історія та традиційна культура Великобританії»,
 • «Історія та культура Близького Сходу»,
 • «Історія та культура Далекого Сходу»,
 • «Російська література» та інші.

Викладачі кафедри керують курсовими, бакалаврськими та магістерськими проектами, культурологічною практикою, забезпечують роботу наукових гуртків та проблемних груп.
При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 035. Філологія, а також спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій К 26.053.22 зі спеціальностей 10.01.01 – Українська література та 10.01.02 – Російська література.

З 2016 року кафедра розробляє комплексну наукову тему «Поетика та аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання». Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, друкуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. З 2016 року кафедра організовує і проводить Міжнародну наукову конференцію «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка збирає науковців з різних міст України, близького й далекого зарубіжжя.

Серед наукових публікацій викладачів кафедри монографії:

 • Пахарєвої Т.А. «Опыт акмеизма (акмеистическая составляющая современной русской поэзии)» (К., 2004);
 • Корнієнко О.О.«Мифопоэтическая парадигма русской прозы 30-х гг. XX в.: Векторы эстетического поиска в литературе метрополии и зарубежья» (К., 2006),
 • Анненкової О.С.«„Слово вечной жизни”: дискурс традиции И.С.Тургенева в прозе русского зарубежья (Б.К.Зайцев, И.С.Шмелев, М.А.Осоргин)» (К., 2011);
 • Юдіна О.А. «Текст как поступок и путь: Поэтика перформатива в „Книге путешествий” Андрея Битова» (К., 2007), «Авторство як культурний інститут: Стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах» (К., 2014);
 • Юферевої О.В. «Динамика периферийных жанров в русской поэзии второй половины ХІХ века» (К., 2014);
 • Штейнбука Ф.М. «Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття» (К., 2007), «Тілесність – мімезис – аналіз (Тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів)» (К., 2009), «Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (К., 2014).

Викладачі кафедри є авторами підручників та навчальних посібників. Студенти-філологи користуються розробками викладачів кафедри: Б.Б. Шалагінова «Зарубіжна література: Від античності до початку XIX ст.» (К., 2004, 2013), О.С. Анненкової «Зарубіжна література ХІХ століття: західноєвропейська реалістична проза 30-80-х років ХІХ століття» (К., 2006), «Французька література ХІХ століття: від Стендаля до Мопассана» (К., 2008), «Антична література. Література Середніх віків: Навчальний посібник» (К., 2011), «Англійська література вікторіанської епохи. Курс лекцій» (К., 2016), «Сучасна польська поезія. Хрестоматія» (К., 2018), Т.А. Пахарєвої «Російська література рубіжу ХІХ-ХХ ст.: Курс лекцій» (К., 2015), С.М. Руссової «Джерело перлин: хрестоматія східних літератур» (К., 1998), «Джерело перлин. Поетика східних літератур» (К., !999), О.О. Корнієнко «Ігрова поетика в літературі» (К., 2017), Ф.М. Штейнбука «Методика викладання зарубіжної літератури в школі» (Тернопіль, 2009), комплексом посібників Н.О. Мірошнікової «Літературний герой: Посібник із вступу до літературознавства» (2015), «Сонет: Теорія та історія сонета в завданнях і коментарях» (К., 1997), «Вступ до літературознавства: Термінологічний мінміум у схемах та визначеннях» (К., 2009), «Вступ до літературознавства: Практикум» (К., 2003, 2015), «Занимательный литературоведческий словарь» (К., 2015) та ін.

Кафедра світової літератури та теорії літератури підтримує зв’язок із середніми загальноосвітніми навчальними закладами. Викладачі кафедри працюють над створенням навчальних програм та підручників із зарубіжної літератури для середньої школи, беруть участь у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів – членів Малої Академії наук, а також у роботі Інституту підвищення кваліфікації вчителів-філологів.

Крім суто навчальної та наукової діяльності, кафедра постійно організує заходи, спрямовані на широку аудиторію. В рамках культурно-освітнього проекту «АRТ-ПОРТАЛ» кафедрою проводяться творчі зустрічі з відомими письменниками та вченими, лекції, літературні вечори, екскурсії, відвідуються театри та музеї, відбуваються дискусії на актуальні теми літератури та мистецтва.
Кафедра світової літератури та теорії літератури невпинно працює на високому науковому, педагогічному та культурному рівні, залучаючи до роботи провідні ідеї сучасної гуманітаристики, та бере активну участь у розбудові вітчизняної освіти та науки.

Події кафедри

Відвідування інтерактивного квест-музею «Сила підпису»

 

79118956_501013443844413_1396933964085592064_n.jpgПохмурої і холодної п’ятниці 13 студенти першого курсу (16н, 17 іс, 14 фр, 16іт) разом з викладачем Юферевою Оленою Володимирівною весело і креативно вивчали культуру та історію в інтерактивному квест-музеї «Сила підпису». - Як одним розчерком пера починалися і завершувалися війни; - Як підпис японського дипломата врятував тисячі євреїв у Латвії під час Другої світової війни; - Чому в Бразилії розмовляють португальською, а в інших країнах Південної Америки – іспанською? - Про що були графіті на стінах Помпеї? - Коли написано першу шлюбну угоду? - Що можна визначити за почерком? - Чи безпечний електронний підпис в Інтернеті? А також: «Неймовірні пригоди вагона 2419D»; оригінали документів Універсалів та народження незалежності України; підписи, з яких розпочався Голодомор; історія підписів, які сьогодні коштують мільйони доларів.

 

80085289_1228257850705333_8784445745211113472_n.jpg

 

 У музеї можна побачити оригінальні давньоруські печатки, доторкнутись до берестяних грамот, відтворити підпис Пилипа Орлика, друкувати на друкарських машинках та зануритись у віртуальну реальність. Засвоївши «теоретичний» матеріал, студенти закріпили знання на практиці та пройшли захопливий квест, розгадуючи загадки, розшукуючи приховані підписи на картинах художників, створюючи повідомлення азбукою Морзе. Ми усвідомили, що один підпис може змінити світ.

 

 

 

«Крізь буревії та сніги. Український Шекспір»

 

79098411_437306723613229_7488341382554189824_n.jpgВ рамках культурно-освітнього проекту кафедри світової літератури та теорії літератури "ART-ПОРТАЛ" 9 грудня студенти першого курсу (17іс, 16н) та професор кафедри світової літератури та теорії літератури Олена Володимирівна Юферева відвідали літературно-музичний вечір «Крізь буревії та сніги. Український Шекспір», присвячений ювілею видатного перекладача Дмитра Паламарчука. Захід відбувся у Будинку письменників. Центральною темою вечора були переклади шекспірівських сонетів, які народилися в Інтінському таборі – підрозділі ГУЛАГу, де відбував свій строк покарання Дмитро Паламарчук (1944 – 1954 рр.). 79184285_758836024615449_4121472921006768128_n.jpgПереклад повного сонетарію Шекспіра в таких умовах є перекладацьким подвигом. Шескпірознавці й перекладознавці говорили про традиції українського перекладу і внесок в його розвиток Дм.Паламарчука. Колеги, друзі, рідні ділилися спогадами про нього. Також звучали музичні інтерпретації сонетів Шекспіра в перекладах Дм. Паламарчука, зокрема, у виконанні Еліен Мак – української співачки та авторки пісень в жанрі поп-рок. Презентовано музично-документальний фільм «Крізь буревії та сніги. Український Шекспір».

 

 

 

До 90-річного ювілею видатного українського літературознавця Д.С.Наливайка

 

Вельмишановний Дмитре Сергійовичу! 
Щасливі привітати Вас з прекрасним ювілеєм! 

 

Маємо за честь вважати себе Вашими колегами, адже більше, ніж 10 років Вашої науково-педагогічної праці пов’язані з кафедрою світової літератури та теорії літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, і викладачі з гордістю та вдячністю згадують про своє навчання у Вас в якості Ваших студентів. 

 

12.jpg

 

Ваші лекції, Ваші дослідження провідних напрямів і течій європейської літератури, Ваші студії з компаративістики стали орієнтирами, які допомагали і нині допомагають нам визначати власні професійні пріоритети та дослідницькі стратегії. 
Для тих, кому пощастило спілкуватися з Вами, Ви залишаєтеся взірцем наукової принциповості та професійної етики, взірцем високої академічної традиції, яка передбачає доброзичливе, неупереджене та демократичне ставлення до колег, незалежно від того, академіками вони є чи студентами-першокурсниками
Ми щиро бажаємо Вам довгих років, сповнених здоров’я, натхнення, сил і любові дорогих Вам людей. 

 

З вдячністю і глибокою повагою, 
викладачі й аспіранти 
кафедри світової літератури та теорії літератури
Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова

 

 

Відвідування музею кіно

Минулого тижнястуденти 11рякін групи разом з Д.ЮКондаковою к.ф.н.,старшим викладачем кафедри світової літератури та теорії літератури відвідали Музей кіно, що відкрився у вересні цього року на базі Довженко-Центру.

 

Треба сказати, студенти з Туркменістану вже побували у художніх музеях (див. попередні репортажі), проте інтерактивна експозиція нового музею справила на них величезне враження.

 

Протягом візиту студенти разом з викладачем оглянули експозицію на 1 та 5 поверхах музею, де розгорнуто виставку «ВУФКУ LOST&FOUND», присвячену діяльності Всеукраїнського фотокіноуправління. Студенти були в захваті від кіноплакатів та фрагментів перших українських фільмів (зокрема, байопіка «Тарас Шевченко» -див.фото). Особливе захоплення викликала побудова експозиції, зокрема, дерев’яна вежа, звідки можна подивитися на увесь простір виставки з точки зору оператора. Великою популярністю також користувався справжній трактор ХТЗ, який можна оглянути з усіх боків, що демонструється на фоні екрану, де показано кадри з фільму «Земля» Олександра Довженка.

 

Таким чином предмет «Література країн, мова яких вивчається» було об’єднано із зануренням у культуру країни, де студенти зараз живуть і навчаються.

 

На згадку про свій похід до нового, такого надзвичайногомузею, студенти зробили багато знімків. Деякі з них пропонуємо вашій увазі.

 

_1.jpg

 

_2.jpg 

 

Селфі-вернісаж до міжнародного дня студента

 

До Міжнародного дня студентів кафедра світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології в рамках культурно-освітнього проекту «ART-ПОРТАЛ» організувала селфі-вернісаж «Сторінки студентського життя». Щорічно 17 листопада студенти всього світу від душі розважаються і вітають один одного з цим святом. У цей день всім студентам факультету іноземної філології бажаємо, щоб навчання давалося легко, іспити здавалися з першого разу, а невтомний ентузіазм неодмінно привів до улюбленої та затребуваної професії! 

 

_1.jpg

 

 

 

_7.jpg

 

_2.jpg

 

9.jpg

 

Драгоманівці на літературознавчій конференції в ХНУ ім. В.Н.Каразіна

 

24-25 жовтня група співробітників кафедри світової літератури та теорії літератури взяла участь в роботі Міжнародної наукової конференції «Історія та теорія літератури в сучасній філологічній епістемі» (до 100-річчя з дня народження проф. М.Г. Зельдовича), яка була організована кафедрою історії російської літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

 

_1.jpg

 

Проблематика конференції охоплювала широке коло питань: від класичних наративів в сучасних інтерпретаційних контекстах до інтермедіальності сучасної культурної епістеми. Наша кафедра була представлена вченими різних поколінь, наочно продемонструвавши спадкоємність традицій. На секційних засіданнях виступили д.ф.н., професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури Оксана Олександрівна Корнієнко (тема доповіді: «Ориентальная парадигма в романе Виктора Пелевина “Тайные виды на гору Фудзи”»); к.ф.н., старший викладач Дар’я Юріівна Кондакова (тема доповіді: «Жанровая интердискурсивность книги А.Ипполитова “Просто Рим”»); аспірант Наталія Володимирівна Односум (тема доповіді: «Субъектная парадигма “герой-Гамлет-Христос” романа Б.Л.Пастернака “Доктор Живаго” в контексте жанра духовной автобиографии»).

 

_3.jpg

 

_2.jpg

 

Дякуємо колегам із Національного університету імені В.Н.Каразіна за теплий прийом, чудову атмосферу, наукові дискусії, надзвичайно цікаву екскурсію містом – «Літературний Харків»!

 

 

Літературний дискусійний клуб: «1984» Дж.Орвелла

    

  29 жовтня 2019 року відбулось засідання дискусійного літературного клубу в рамках роботи студентського наукового гуртка «Актуальні тенденції сучасного літературного процесу» та культурно-освітнього проекту кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-ПОРТАЛ».

       

       

      Засідання клубу відбулось завдяки старанням студентів 11 ак групи, які з великою зацікавленістю підготувались до обговорення роману Дж. Орвелла «1984».               Модератором дискусії виступила доктор філологічних наук, професор кафедриО.С.Анненкова. Під час обговорення книги розгорілась жвава і продуктивна дискусія, що зачіпала ключові проблеми твору та водночас найболючіші проблеми сучасного життя. 
         Студенти 11 ак групи надзвичайно вдумливо аналізували роман, виходили на суперечливі питання та відзначали вразливі аспекти соціально-психологічної концепції твору.

  Дискусія торкнулася питань про:

 • ознаки тоталітарної держави,
 • про умови, за яких може бути знівельована індивідуальність людини
 • та проблеми double thinking і новомови.

Наприкінці обговорення студенти зробили висновок:

«День, коли людство навчиться використовувати уроки минулого, стане днем другого пришестя».       

       Студенти були задоволені процесом обговорення, можливістю виразити свої думки, загальною атмосферою продуктивної дискусії, тому щиро ділилися своїми враженнями, підкреслюючи, шо вони дізналися багато нового та хотіли б продовження роботи дискусійного клубу і наукового гуртка.

            Дякуємо таким активним, зацікавленим і вдумливим студентам 11 ак!!!

 

Відвідування Київської картинної галереї

Культурно-освітній проект кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-
ПОРТАЛ» продовжує знайомити студентів з культурною спадщиною Києва. 

1.jpg 

На цей раз студенти 11 рякін групи разом зі старшим викладачем кафедри світової
літератури та теорії літератури к.ф.н. Д.Ю.Кондаковою відвідали Київську картинну
галерею. Студенти з Туркменії, Китаю, Марокко та Кореї вперше потрапили до київського
музею, а для більшості з них це перший візит до художньої галереї. Тож вражень було
надзвичайно багато.

На заняттях з предмету «Література країн, мова яких вивчається» студенти вже
встигли ознайомитися з літературою часів Київської Русі, тому зали з давньоруськими
іконами, а також скульптура Нестора-Літописця доповнили їхнє враження від прочитаних
творів. Особливо радісно було «впізнати» князів Бориса і Гліба, фрагмент сказання про
життя яких нещодавно розбирали на практичному занятті.

2.jpg

Після загального огляду музейної експозиції інтернаціональна група вирішила

неодмінно повернутися до музею, щоб наступного разу детально роздивитися найбільш
цікаві твори. Завершився похід прогулянкою парком імені Тараса Шевченка.

 

Студенти поділилися своїми враженнями від єкскурсії:

Азат (Туркменія): «Спасибо за то, что нам показали картинную галерею – музей.
Было интересно!»
Еджи (Корея): «Мне понравилось, что мы смотрели музей!»
Ван Чжифен (Китай): «Всё очень хорошо!»
Арзув (Туркменія): «Я была очень счастливая, потому что я смотрела исторические
портреты. Они очень красивые. Картины очень исторические».

3.jpg

Святкування Дня учителя

 

З нагоди Дня Учителя і всіх освітян 4 та 5 жовтня 2019 р. на факультеті іноземної філології відчувалась особлива атмосфера, відбулись різноманітні заходи, які організували студенти під керівництвом кафедри методики викладання іноземних мов, у яких брали участь всі кафедри факультету.

 

99bdf250-d093-4781-b974-c88088fa152e.jpg

 

Чудову атмосферу створювали усміхнені й натхненні обличчя студентів та викладачів, святково оформлені приміщення факультету, стінгазети з вітаннями різними іноземними мовами, афоризмами та притчами про Учителя.

 

Завдяки вітальним поштовим скринькам, розміщеним на дверях кожної кафедри, студенти надсилали власноруч зроблені листівки своїм улюбленим викладачам, слова подяки за їхню дуже важливу працю, побажання сил та натхнення.

 

      bb201a88-daec-4e7f-8738-03a9bbf0c66b.jpg              3e7c6f72-ac93-4f71-9a69-3bbe4140a2c7.jpg

 

Творчу та веселу атмосферу створювали предметні квести і вікторини для студентів, які провели викладачі кафедр факультету на перервах між аудиторними заняттями.

 

Всі раділи дотепним відповідям студентів, їх знанням, солодким призам, які отримували переможці, проте найбільше захоплення викликала жива атмосфера творчого єднання і натхнення у спільній професії.

 

 

Анонс літературного дискусійного клубу

big brother is watching youc361c6a5-edbd-457c-b273-6648f19e9c3e.jpg

У рамках культурно-освітнього проекту кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-ПОРТАЛ» відбудеться засідання Літературного дискусійного клубу під керівництвом доктора філологічних наук, професора Олени Сергіївни Анненкової за активної участі студентів 11 ак групи


У програмі обговорення книги-бестселера англійського письменника ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА «1984».


Ми подискутуємо про такі проблемні питання:

- Чому роман набув такої популярності після публікації та чи є він актуальним зараз?
- Що таке роман-дистопія?
- Що таке тоталітарна держава та які принципи її функціонування?
- Яке місце людини в часи панування репресивної системи?
- Що означає метафора «Великий брат стежить за тобою»?
- Як життя держави впливає на приватне життя людини?
- В чому полягає значення свободи в житті людини?
- Що є причиною існування тоталітарних, репресивних систем?

29 жовтня 2019 року о 12.30, ауд. 5-11

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ!

Відвідування виставки "Homo Scriptor"

 

Культурно-освітній проект кафедри світової літератури та теорії літератури "ART-ПОРТАЛ" відкриває новий сезон!

 

0e72f986-a3f8-4e94-80df-c5f6675fb90e.jpg

 

В останній день вересня, на який припадаєМіжнародний день перекладача та Всесвітній день бібліотек, студенти 11ра та 21ра груп разом зі старшим викладачем кафедри світової літератури та теорії літератури к.ф.н. Д.Ю.Кондаковою відвідали тематичну виставку«Homo scriptor», що проходить в Національному музеї історії України.

 

   

 

Відвідуванню музею передувала невелика імпровізована екскурсія-прогулянка від Майдану Незалежності до пагорбів, звідки «пішла руська земля», як записано у «Повісті врем’яних літ». Більшість студентів вперше побували на старокиївських пагорбах, побачили фундамент Десятинної церкви, пам’ятний знак на місці першої школи часів Ярослава Мудрого, прогулялися Пейзажною алеєю.

 

542ac066-477d-435a-8762-6eab309e807d.jpg 8be0ac13-bcbd-4a14-98e3-11f241c04bfd.jpg

 

88a36b6e-bd6f-4086-99de-b8377041e2e4.jpg

 

Після огляду виставки, залишивши записи у книзі відгуків, студенти поділилися враженнями:

 


Ульяна (11ра): В понедельник совместно с преподавателем Дарьей Юрьевной Кондаковой мы посетили выставку «Homo scriptor»,

 

которая проходит в Национальном музее истории Украины, и получили много приятных эмоций. Были собраны интересные письменные принадлежности, начиная с античности и заканчивая современностью. Занимательно было увидеть не только развитие от стилуса к авторучке, но и эволюцию чернил и чернильниц и как теперь это всё вмещается в такой обыденный для нас пример как ручка.
Мария (11ра): Выставка "Homo scriptor" посвящена месту письменной культуры в жизни человека. Приборы для письма – это орудия труда, которые менялись и эволюционировали вместе с развитием человека. Они могут многое сообщить о своей эпохе, интеллектуальной жизни общества, культурном влиянии и техническом прогрессе. Вместе с Дарьей Юрьевной мы ознакомились с интересной историей письменных приборов. На выставке были представлены десятки оригинальных предметов, которые использовал «человек, пишущий» от времён античности и до современности. Среди них античные и древнерусские стилусы – специальные палочки для письма, чернильницы и чернильные наборы, обыкновенные и железные перья, шариковые и перьевые ручки, простые карандаши и фломастеры, и даже «космическая ручка Фишера», которая пишет в условиях невесомости(!) и под водой. Мы были приятно удивлены, когда увидели такую замечательную коллекцию письменных принадлежностей со времён античности и до сегодняшних дней.
Сульгун (21ра): Прекрасная выставка с великолепной коллекцией экспонатов по истории письма. Выставка содержит огромное количество экспонатов, найденных на территории Украины с начала заселения первыми предками человека разумного до современности.
Нязик (21ра): В процессе посещения выставки мне больше всего понравились ручки (перья письменные), Дарье Юрьевне отдельное спасибо за экскурсию! Также понравилась панорама, в которой был изображён Киев!
Лина (21ра): В понедельник вместе с группой мы отправились на выставку «Homo scriptor (Человек пишущий)». Было увлекательно посмотреть на десятки предметов, использовавшихся для письма от времён античности до сегодняшних дней. Особенно интересно было слушать Дарью Юрьевну, которая объясняла нам, как тем или иным предметом письма люди пользовались в древние времена. Также занимательно было пройтись по музею и его окрестностям – старокиевским горам. Но больше всего в нашей «мини-экскурсии» мне понравилась прогулка по улочкам центра нашего города по пути к музею. Мы видели множество знаменательных и памятных мест, о которых нам рассказывала Дарья Юрьевна. Было очень интересно слушать, хоть я и киевлянка, но знала далеко не обо всём. Жду следующих экскурсий! :)

 

 

"Спроба пера" - альманах студентської поезії

АРТ-портал кафедри світової літератури та теорії літератури презентує альманах авторської студентської поезії "Спроба пера".

Ознайомитися зі збірником можна за посиланням: https://drive.google.com/open?id=1SMHXroK8FT01AdmTwO-bvuH8p1UarEEC

 

Зустріч із С. І. Ткаченком

28 травня 2019 року о 14:00 в ауд. 6-10 на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулась зустріч із Сергієм Івановичем Ткаченком, перекладачем, філологом, літературознавцем, поетом, членом Національної спілки письменників України, який вже 8 років мешкає у Сполучених штатах Америки. Він також є автором публікацій в Українській літературній енциклопедії про англомовні літератури; лауреатом літературної премії імені С. Шеврякова; лауреатом Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень»; лауреатом Міжнародної премії імені Володимира Винниченка.

001

Сергій Іванович протягом 25-ти років був співробітником Секретаріату ООН у Нью-Йорку. Цікаво, що свою доповідь він назвав «Про відповідальність та небезпечність професії перекладач». Під час зустрічі п. Ткаченко не лише розповів і проілюстрував різні казусні випадки зі своєї перекладацької практики, він також акцентував на повсюдності перекладу. Зокрема було зазначено про чотири скрипкові концерти Антоніо Вівальді «Пори року», які були написані не просто під впливом враження від картин, а ще й супроводжені сонетами для окреслення настрою для їх виконання.

Протягом зустрічі присутні дізнались про причини виникнення ураганів, про відмінності в текстах Біблії різними мовами, про вдалі / невдалі варіанти перекладу Беовульфа, Гамлета та ін. Сергій Іванович надав цінні поради й підказки майбутнім перекладачам, а також відкрив перспективи для цікавих наукових досліджень в царині перекладу, зокрема, художнього / поетичного.

Такі зустрічі підвищують рівень ерудованості, розширюють світобачення як студентів, так і викладачів, і, безумовно, є корисними з огляду на ознайомлення з практичним досвідом розумної, успішної й професійної людини!

Організаторами зустрічі виступили кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу і кафедра світової літератури та теорії літератури.

002

 

 

 

 

 

 

Анонс зустрічі із перекладачем

t

 

Посвята першокурсників у філологи

афиша_день_фил_нов.jpg

 

Вітаємо ювіляра

 

    шалагынов.jpg 

 

    21 травня виповнюється 75 років Борису Борисовичу Шалагінову – відомому літературознавцю-германісту, перекладачу, нашому вчителю і колезі. І студенти, і викладачі завжди із захватом слухають його лекції із зарубіжної літератури, користуються його підручниками, навчальними посібниками, монографіями, статтями, перекладами. Дякуємо Борису Борисовичу за його роботу, за натхнення, яке дарують його виступи та публікації. Бажаємо міцного здоров’я, плідної праці, радості спілкування з учнями та колегами!

 

газ1.jpg

 

газ2.jpg

 

газ3.jpg

Перегляд вистави "Ідіот"

Проект «АRТ-ПОРТАЛ» кафедри світової літератури та теорії літератури продовжує допомагати студентам ФІФ долучатися до класики, і цього разу 31п група та доцент О.М. Костюк готові поділитися враженнями від нової 4-годинної вистави «Ідіот» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

 

31п_-_ТФ-Идиот-12дек2018.jpgЦе авторське інсценування класичного роману Федора Достоєвського, здійснене Юрієм Одиноким – режисером, кожен новий твір якого незмінно збирає аншлаги і користується успіхом у критиків. (До речі, Одинокий уже звертався до творчості Достоєвського в 2004 році, поставивши на сцені театру імені Франка «Братів Карамазових». Вистава тоді зібрала вісім статуеток престижної вітчизняної премії «Київська Пектораль»).

 


4.jpg       Роман «Ідіот» нині не вивчається текстуально ні у школі, ні у ВНЗ, але багатьох до ознайомлення з ним підштовхнув відомий серіал з Євгеном Мироновим у головній ролі (реж. Володимир Бортко, 2003). 
В театрі ми відчули пронизливу відвертість пораненої душі, притаманний героям Достоєвського надрив, психологічну глибину, повагу авторів вистави до першоджерела, абсолютно органічний український переклад.
У рецензіях на нову виставу критики відзначають зміну акторських поколінь франківців. Молодь справді продовжує традиції психологічного театру, граючи душевні страждання, моторошні таємниці, інтриги та пронизливі сповіді. Особливо це стосується виконавців ролі Мишкіна – засл. арт. України Олександра Печериці, ролі Рогожина – засл. арт. України Дмитра Рибалевського та засл. арт. України Анжеліки Савченко, нової прими театру, яка грає Настасью Пилипівну. 
Вражає художнє оформлення сцени. Олександр Друганов сміливо користується сучасними мультимедійними засобами. Під час дії рухається поїзд, у якому на початку Мишкін знайомиться з Рогожиним, «реально» печуть в буржуйці картоплю, палають 100 тисяч, які має голіруч вихопити Ганя Іволгін, літають в небі птахи. А художник по костюмах Наталя Рудюк демонструє справжню любов до старовинного одягу. Кожна сукня, сюртук, шинель зроблені дуже ретельно – з безліччю дрібних деталей, вишивок, оздоблень, кажуть, навіть натурального хутра для шуб. З усього цього постає історично колоритний образ епохи: її звичаї, цінності, стиль життя різних верств населення.
Видовище цілковито захоплює, заворожує. А виходиш у фойє з тяжкими думками про людину і світ, а ще – відчуваєш, наскільки болісно актуальним нині залишається роман, написаний 150 років тому.

Вітання захисникам

До Новорічних свят з ініціативи кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології було організовано благодійний збір допомоги для воїнів АТО, які продовжують відстоювати Незалежність нашої держави. Багато для цього зробив деканат факультету, зокрема Н.Д. Кіщенко. Особливо активно цю ініціативу підтримали студенти І курсу і група 21п.

51240398_613142082465435_121697043633668096_n.jpg

Дуже зворушливий лист для воїнів написала лаборант кафедри світової літератури та теорії літератури Юлія Самоха, студенти 14ф групи оформили свій внесок як справжній подарунок, а ляльки-обереги, які принесла  О.О. Корнієнко будуть оберігати та піднімати бойовий дух наших воїнів.  Завдяки всім небайдужим нам вдалося зібрати багато  необхідного для наших воїнів (продукти харчування, засоби гігієни).

       Всі подарунки були передані пораненим бійцям, які перебувають на лікуванні в Інституті ортопедії напередодні останнього з новорічних свят – Водохреща.  Це допомогла зробити волонтер Оксана Козенко-Клочко, небайдужа жінка, яка разом з родиною пройшла два Майдани і сьогодні продовжує опікуватися нашими військовими. Оксана познайомила студентів з особливостями роботи волонтера, провела по палатам, де лежать поранені бійці.

51330691_336729187172888_5614502204200189952_n.jpg

Бажання особисто передати подарунки висловили студенти І та ІІ курсу Катерина Мінінкова, Олександр Глущенко, Анастасія Батюжевська, Наталія Турчанова та Ілля Пасічник.

51158852_2244051695856691_1192903316510605312_n.jpg

50728633_287732811907123_1021651275223138304_n.jpg

Зустріч була дуже зворушливою та емоційною. За спілкуванням не помітили як сплинуло 2 години. Катерина Мінінкова потім зізналася, що не сподівалася, що зустріч з бійцями подарує стільки позитивних емоцій і дасть змогу порадіти тому, що долучилася до такої доброї та потрібної справи. Просте потискання рук на прощання, сказало більше за одних і дало зрозуміти іншим більше, ніж звичайні слова.

   Маємо надію, що це буде не остання добра спільна справа студентів та викладачів нашого факультету для тих, хто продовжує захищати нашу Батьківщину.

Анонс зустрічі з професором Б. Б. Шалагіновим

Літературно-освітній проект кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-ПОРТАЛ» відкриває новий сезон. Вже післязавтра, 20 лютого, відбудеться лекція відомого літературознавця-германіста, доктора філологічних наук Бориса Борисовича ШАЛАГІНОВА про трагедію Й.В.ГЕТЕ «ФАУСТ».

Шалагинов-min.jpg

Вечір авторської студентської поезії

З нагоди Всесвітнього дня поезії 20 березня 2019 о 15.30 в арт-просторі «SKLO» культурно-освітній проект кафедри світової літератури та теорії літератури «АRT-ПОРТАЛ» організує ВЕЧІР АВТОРСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ!!!

   Якщо ти хочеш, аби твої вірші увійшли до електронного альманаху студентської поезії та були почуті однодцумцями та поціновувачами, надсилай ДО 15 БЕРЕЗНЯ заявку на адресу кафедри  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
      - інформація про себе: ім’я, прізвище, спеціальність, курс;
      - контактні дані: телефон, електронна адреса;
      - файл з текстами віршів, названий прізвищем автора ( Times New Roman , 12 кегль, одинарний міжрядковий інтервал, обсяг 1-2 сторінки).

поэзия.jpg

Запрошення на творчий вечір "Київ - Олександру Вертинському"

unnamed.jpg

Поетичний вечір

21 березня людство відзначає Всесвітній день поезії. Студенти факультету іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова до цього свята створили особливий поетичний простір: розмістили у гуманітарному корпусі творчо оформлені рядки улюблених поезій світової літератури.

FB_IMG_15536917287429265.jpg

 FB_IMG_15536917369235830.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 березня в АRT-просторі «SKLO» відбувся Вечір студентської авторської поезії. Всі, хто долучився до цієї події, відчули атмосферу натхнення та весняного піднесеного настрою, яку створили учасники – студенти Ярослав  Іванько (41п), Дар’я Вінокурова (21п), Олексій Батченко (14фр), Максим Скачко (11аа), Олександра Годенко (11аа), Марина Миколаєнко (11фінМ), Анастасія Гребенюк (41ра), Анастасія Батюжевська (11ая), Катерина Зень (11ау) та Юлія Шинкарук  (102ан).

На свято завітали і викладачі кафедри світової літератури та теорії літератури, зокрема: професори О. С. Анненкова, Т. А. Пахарева та О. В.Юферева, доценти Г. М. Шуберт та Н.К. Загребельна, старші викладачі О. М. Боровська та О. Л. Шевченко, ведучою була старший викладач кафедри Д. Ю. Кондакова.

Поетичні рядки, авторські пісні під гітару, що лунали протягом двох годин, запам’ятаються як «чудна мить», якій завжди має знайтись місце серед буденного плину життя.

FB_IMG_15536917140311722.jpg

Слово учасникам:

Ярослав Іванько«Для мене це був дуже незвичний досвід через те, що раніше я відвідував лише поетичні вечори, на яких декламували улюблені вірші відомих та не дуже авторів. До того ж, на цьому вечорі я представив два свої невеличкі прозові твори, які, судячи з усього, слухачам сподобались. Вірші та проза інших учасників мені неймовірно полюбились та надихнули на безліч ідей, які хоч зараз бери та втілюй. Найбільшу подяку хочу висловити кафедрі світової літератури та теорії літератури, яка дала поетам нагоду продемонструвати свої твори зацікавленій аудиторії».

Дар’я Вінокурова«Спочатку я вагалася, чи надсилати свої вірші та брати участь у цьому Поетичному Вечорі. І не через якісь упередження до університетських заходів, а через власну сором’язливість. Але тепла атмосфера розтопила моє серце. Це надзвичайно знаходитись серед людей, що також пишуть, неважливо, вірш чи прозу! Важливо нарешті зрозуміти, що ти не один. Важливо послухати думки інших людей, що перетворились у мистецтво. Важливо аплодувати і підтримувати! Важливо чути стукіт власного серця, коли виступаєш. Дякую кафедрі світової літератури та теорії літератури, глядачам, авторам та авторкам за те, що ви такі надзвичайні! Чекаю наступного Поетичного Вечора!»

 P3201468ch.jpg

P3201436ch.jpg

P3201429ch.jpg

 

 Детальний фотозвіт можна переглянути на сайті кафедри у Фейсбук за посиланням: https://www.facebook.com/1513378155640174/posts/2143870132590970/

Відвідування музея М. Булгакова

У рамках культурологічної практики та проекту кафедри світової літератури та теорії літератури «ART-Портал» студенти 1 курсу факультету іноземної філології під керівництвом професора, доктора філологічних наук Олени Сергіївни Анненкової відвідали 1 квітня 2019 року літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова.

55949748_305776050096570_4221760248454578176_n.jpg

Музей розташований на одній із найчарівніших і найстаріших вулиць міста Києва – на Андріївському узвозі № 13. Саме у цьому старовинному будинку М. Булгаков провів 13 років свого життя, саме звідси він ходив до гімназії і до університету, а потім приймав і своїх перших пацієнтів. І саме у цей будинок він помістив героїв одного з найвідоміших зі своїх романів, героїв «Білої гвардії» та п’єси «Дні Турбіних». Будинок був відреставрований зусиллями співробітників музею, які ретельно та протягом довгих років намагались спочатку зібрати, а згодом і зберегти унікальні експонати, речі та меблі, що належали родині М. Булгакова та йому самому. Та головне, будинок-музей зберігає атмосферу булгаківського дому і булгаківських часів. Студентам сподобалась екскурсія, вони сповнені враженнями, думками і новими знаннями.

55892487_583073928877663_1743491980391874560_n.jpg

Слово учасникам екскурсії:

Мирослава Павелко: «Побувала в музеї М. Булгакова, і мене вразило почуте і побачене, адже склалося відчуття повного занурення у світ дому Турбіних і світ самого письменника».

Вікторія Останій: «Мені надзвичайно сподобалась атмосфера музею, я відчула і цю епоху, і характер родини М. Булгакова, ніби побачила за столом, накритим білою скатертиною, його героїв, які розмовляють між собою та переживають важкі часи».

Мандрікова Анастасія: «Мені дуже сподобався будинок, де мешкала родина видатного письменника. Екскурсовод вдало передав атмосферу тих часів, я сповна уявила собі життя Михайла Булгакова в цьому домі, нібито пережила особисте знайомство із самим Майстром»

Екскурсія-лекція в Музеї історичних коштовностей України

 

Екскурсія-лекція 1

 

     В рамках культурно-освітнього проекту кафедри російської та зарубіжної літератури “ART-портал”, з нагоди Міжнародного дня музеїв та за програмою культурологічної практики 18 травня 2018 року студенти факультету іноземної філології відвідали Музей історичних коштовностей України, що знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Екскурсію-лекцію в музеї провів викладач кафедри – доктор історичних наук, професор Олег Борисович Бубенок.

 

     Музей історичних коштовностей України – філія Національного музею історії України. Більшість зібрань Музею складають матеріали археологічних досліджень. Студенти ознайомилися з історією племен і народів, які у давнину населяли територію сучасної України, на власні очі побачили старовинні артефакти, виявлені у курганах – земляних спорудах для поховання, – а саме зброю, вуздечки, вбрання, ритуальні речі, специфіка виготовлення яких уособлює культурні риси кіммерійців, скіфів, сарматів.Екскурсія-лекція 2
     Особливо вразила відвідувачів музею своєю вишуканістю витончених візерунків золота царська пектораль (нагрудна прикраса), знайдена у 1971 р. в кургані скіфського періоду Товста поблизу м. Орджонікідзе (нині м. Покров) Дніпровської області. Пектораль місяцеподібної форми складається з трьох ярусів, відокремлених один від одного чотирма товстими порожнистими трубками у вигляді перевитого джгута, прикрашених псевдозерню. Головним сюжетом парадної нагрудної прикраси є центральна сцена верхнього ярусу, де двоє чоловіків, розтягнувши хутро на руках, готуються до таїнства. Ліворуч і праворуч від основної сцени стоять корови і коні з телятами, а за ними розташовані фігури скіфських слуг, один з яких доїть вівцю, інший — корову, тримаючи в руках ліпний горщик і невелику амфору. У нижньому ярусі відображені різноманітні сцени полювання на диких і фантастичних тварин. Середній фриз — фігури птахів. В сюжетах, представлених у візерунках пекторалі, домінують зображення тварин, що є найяскравішою рисою скіфської культури –– так званий «звіриний стиль», якій свідчить про важливу роль тотему у скіфів.
     Екскурсія-лекція 4Відвідувачі ознайомилися із коштовними оздобами, виготовленими майстрами Київської Русі доби Середньовіччя, виробами декоративно-ужиткового мистецтва XVI – XX ст. українських, російських, середньоазіатських, закавказьких і західноєвропейських ювелірів. 
     Екскурсія-лекція виявилася пізнавальною та цікавою не лише для студентів першого курсу, які проходять культурологічну практику, а й для студентів старших курсів, магістрів та викладачів. Вона дала можливість побачити й доторкнутися до такої далекої в часовому просторі, але своєрідної вражаючої краси культури стародавніх часів, відчути атмосферу давнини.

 

 

 

Літературно-мистецький захід "МУЗИКА ПЕРЕДУСІМ! Поль Верлен в українських перекладах"

 

Літ.-мист.захід 2
    В рамках тижня іноземних мов, культурно-освітнього проекту кафедри російської та зарубіжної літератури “ART-портал” студенти і викладачі факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова 17 травня 2018 року відвідали літературно-мистецький захід «Музика передусім! (Поль Верлен в українських перекладах)», який відбувся в Національному музеї літератури України в рамках програми «Україна – Європа: Діалог культур». 

 

    На вечорі було презентовано антологію українських перекладів відомого французького поета, одного з засновників літературного імпресіонізму та символізму Поля Верлена «Романси без слів» (Київ, видавництво «Либідь», 2011), яку представила кандидат філологічних наук Олена Крушинська. Про історію цих перекладів та найвищі досягнення української перекладацької школи у засвоєнні спадщини Поля Верлена розповів упорядник видання доктор філологічних наук, професор Олександр Чередніченко. Літ-мист.захід 3

 

    Витончену атмосферу лірики Верлена було відтворено під час читання його віршів французькою та українською мовами студентами та акторкою культурного центру Л. Курбаса, лауреатом премій ім. В. Стуса, Д. Нітченка, театральної премії ім. А. Бучми Галиною Стефановою.
Верлен прозвучав в українських перекладах П. Грабовського, І. Франка, М. Драй-Хмари, П. Филиповича, М. Ореста, М. Вороного, П. Тичини, М. Рильського, О. Зуєвського, М. Лукаша, Г. Кочура, І. Світличного, М. Москаленка, А.Содомори та інших. 
На вечорі, присвяченому поезії Верлена, призери міжнародних премій, учні Школи мистецтв ім. Стефана Турчака віртуозно виконали на роялі (якому більше ніж 150 років) «Верленівські мініатюри» Клода Дебюссі – автора музичних інтерпретацій віршів Поля Верлена (цікавий факт – першим педагогом Дебюсси була теща Верлена).
Студенти отримали незабутні враження від цього святкового заходу, від гармонії поезії та музики.

 

Анонс екскурсії до Музею історичних коштовностей України

Оголошення 18 травня

 

Анонс заходу "Романси без слів"

 

АRT-портал повідомляє
17 травня 2018 року (четвер) о 15.00
у Національному музеї літератури України (Київ, вул. Б.Хмельницького, 11) 
відбудеться святковий захід «Романси без слів», присвячений 
Полю Верлену – відомому французькому символісту та його поезії в українських перекладах І.Франка, Г.Кочура, Б.Тена, П.Филиповича, І.Світличного, П.Тичини, М.Драй-Хмари, М.Рильського, М.Лукаша, М.Ореста, А.Содомори, Ю.Клена та ін.
Звучатиме поезія Поля Верлена французькою мовою та у перекладах, музичне виконання його лірики.

 

Вартість вхідного квитка – 10 грн.
Запрошуються всі бажаючі!

 

Верлен

 

Відвідування музею

 

у входа в музей
           Нещодавно студенти 11рякінСО групи разом з викладачами кафедри російської та зарубіжної літератури к.ф.н. Кондаковою Д.Ю. та старшим викладачем Боровською О.М. відвідали Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (колишня назва — Київський музей західного та східного мистецтва). 

 

в зале Западной коллекции

 

Музей є найвизначнішим зібранням закордонного мистецтва в Україні. Студенти з Туркменістану та Польщі разом з викладачами оглянули західну та східну колекції, звернули увагу на захоплююче оздоблення стін і стель у залах музею. Викладачі також виступили в ролі перекладачів-екскурсоводів, оскільки студентам першого курсу ще складно прочитати та зрозуміти тексти на інформаційних стендах музею, але це не завадило отримати найкращі враження від походу в музей, адже мова мистецтва зрозуміла всім!

 

на лестнице  Кароль: «Мені особливо запам’ятався портрет Станіслава Августа Понятовського. Це останній король Польщі. Я був здивований, побачивши у нього медальйон з масонським знаком – требу буде більше дізнатися про це». 
  Уміда: «Мені сподобалися дерев’яні «кассоне» - італійські скрині для посагу. У нас теж є така традиція. Тільки в Туркменістані кожній нареченій батьки готують дві скрині, проте невеликого розміру».

 

  Д.Ю.Кондакова и Оля старостаЕ.Н.Боровская и Оля староста    Огуджемал: «Мені дуже сподобалася Східна колекція, особливо килими – як вдома. Також ми бачили там турецький килим, він дещо інший за туркменський. І ще було цікаво побачити хорджун – це така особлива туркменська сумка, яка перекидається через коня, кладеться під седло. Хорджуни роблять з килимів, і в музеї ми бачили саме таку».
  Гулшат: «Мені дуже сподобалися картини у Західній колекції, але особливо запам’ятався чоловік на коні – скульптура французького короля Людовика. В Туркменії багато коней, і тут дуже гарно скульптор зобразив коня».
  Лола: «Мені сподобалися різні речі, а особливо японський національний одяг – кімоно. Дуже гарні тканини, візерунки, кольори. І різні маленькі японські прикраси, а також нецке дуже запам’яталися».

Запрошення на семінар

 

УВАГА!!! СЕМІНАР ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 16 БЕРЕЗНЯ!

 

Шановні колеги та студенти!
Факультет іноземної філології 
Кафедра російської та зарубіжної літератури

 

запрошує Вас взяти участь 
у науково-методичному семінарі
«Englishness
очима англійців та іноземців»,
який відбудеться 16 березня 2018 р. о 14.00 в аудиторії 6-10 Гуманітарного корпусу 
(вул. Тургенівська 8/14, 6 поверх).
Лектор – доктор філологічних наук, професор Олена Сергіївна Анненкова

 

Заруб

 

На семінарі ви дізнаєтесь:
• що таке англійська ідентичність, 
• якою Англію бачать англійці та іноземці,
• що складає основи англійського національного характеру,
• які життєві цінності сповідують англійці,
• хто є справжнім англійським героєм,
• чому англійці люблять говорити про погоду,
• чому відбувся Brexit
тощо
Будемо ради вас бачити!

Вітаємо переможця!

У номінації «Викладач року» перемогла професор, доктор філологічних наук кафедри російської та зарубіжної літератури Корнієнко Оксана Олександрівна.

20171220 175313

 

Відвідування спектаклю за п`єсою Педро Кальдерона "Життя є сон"

 

Кальдерон

 

В рамках культурно-освітнього проекту кафедри російської та зарубіжної літератури «ART-ПОРТАЛ» студенти І і III курсу факультету іноземної філології разом із викладачем О.В. Юферевою відвідали спектакль Педро Кальдерона де ла Барки «Життя – це сон». Показ вистави відбувся в Національному академічному драматичному театрі ім.І. Франка 03 листопада 2017 року.

 

«Сон на три дії» вразив студентів музикальним супроводом, яскравими декораціями, хореографією, вишуканими костюмами. Сценічний простір розмикався: актори пересувалися партером, занурюючи глядачів у «кальдеровнівську» атмосферу. Отже, на сцені вдало зреалізувався важливий кальдеронівський принцип чергування закритого і відкритого простору, крізь який проходить ідея свободи. Замість діалогів Астольфо і Естрельї – своєрідний танок, де актори із застиглим виразом обличчя, немов ляльки, дзеркально відображали рухи один одного, загострюючи увагу глядача на алегорії штучності. У третій дії Росаура постає у вигляді жінки скоріше початку 20 ст., із довгим шарфом і строгим чемоданом. Здається, що цей вихід за межі часу супроводжується і виходом гри акторки за межі «костюму».

 

Похмурість розвіюється гумором, іронічним витлумаченням, що, втім, не затінює образу самотності і сумнів, парадоксальності і мінливості світовідчуття, втілених у творі Кальдерона. Уже знайома драма іспанського класика на сцені набула динамічності, видовищності, і студенти спробували пояснити, як це досягається. Помічали зміни реквізиту в насиченій і різноманітній постановці, фізичні особливості виконавців, пов’язуючи їх з концепцією постановки. Під час обговорення спектаклю думки розділилися, і не всі одностайно висловлювали задоволення побаченим. Але це привід до дискусій і поглиблення уявлення про літературу 17 століття.

 

Літературний дискусійний клуб: "Бігуни" Ольги Токарчук

 

Бігуни

 

У рамках проекту кафедри російської та зарубіжної літератури «ART-портал» 6 листопада 2017 р. о 17.00 відбулось засідання дискусійного клубу, на якому обговорювався роман відомої сучасної польської письменниці Ольги Токарчук «Бігуни». Засідання клубу реалізувалось завдяки зацікавленій та сумлінній роботі студентів 41 АП групи та медіатора дискусії, професора кафедри О. С. Анненкової.

 

Слід відмітити високий рівень підготовки студентів 41 АП групи, які серйозно поставилися до обговорення складного твору синтетичної жанрової природи та полісемантичного звучання, адже саме за цей роман О. Токарчук була відзначена престижною літературною нагородою, премією Nike за 2008 рік, а книжка перемогла також у рейтингу польської читацької аудиторії.

 

Варто зауважити жвавий інтерес студентів до прочитаного твору і бажання поділитися своїми враженнями та думками. Незважаючи на складність тексту та насиченість його філософськими смислами та психологічними коментарями, роман сподобався та викликав серйозні роздуми щодо смислу людського існування в непростому та дисгармонійному сучасному світі. Студенти відзначили, що основною думкою твору є необхідність для людини рухатися, аби не потрапити у тенета світового зла, з яких вже неможливо виплутатися. Духовне та фізичне закостеніння людини означає для неї припинення справжнього життя, адже кожна нова подорож, чи то в географічних координатах, чи то у пошуках своєї справжньої сутності, відкриває нам не лише нові шляхи у житті, а й заповнює існування людини незвіданими і прекрасними смислами.

Студенти відмітили інтенцію письменниці до парадоксального мислення, адже вона піднімає нерозв’язні у побутовому та суперечливі у філософському сенсі проблемні питання, при цьому згущену картина хаотичного, несправедливого і жорстокого до людини сучасного світу балансується спокійно-розважливою інтонацією та переконливою позицією самої авторки, яка закликає людину не піддаватися неприємностям, а відшукувати красу і сенс в звичайних принадах повсякденного життя, однією з яких вона вважає можливість подорожувати, адже кінцевою метою кожної подорожі є інший подорожній, тобто нове відкриття світу та людини. Вміння схопити та відчути це неповторне нове означає зустріч з Кайрос, забутим давньогрецьким богом єдиної щасливої миті, яка і відкриває людині неповторну і справжню красу і смисл її існування на землі.

 

Анонс:літературний дискусійний клуб

Tokarczuk

Культурно-освітній проект кафедри російської та зарубіжної літератури «ART-ПОРТАЛ» презентує засідання Літературного дискусійного клубу під керівництвом доктора філологічних наук, професора Олени Сергіївни Анненкової. Буде обговорюватись роман польської письменниці ОЛЬГИ ТОКАРЧУК «Бігуни» (2007).

Роман про смисл життя людей в сучасному світі. Втім, за словами О.Токарчук, «це не книжка про подорож. Це не щоденник мандрівки й не репортаж. Я швидше хотіла придивитися до того, що значить подорожувати, рухатися, переміщатися. Який у цьому сенс? Що це нам дає? Що це значить».

6 листопада 2017 року, 17.00, аудиторія 5-11.
Запрошуємо всіх бажаючих!

Перспективи розвитку

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр.

Перспективи розвитку кафедри на 2018-2023 рр.

Навчальна, навчально-методична діяльність
1. Застосування компетентнісного підходу та особистісно-орієнтованої моделі у професійній підготовці фахівців.
2. Удосконалення інноваційних форм і методів навчання.
3. Забезпечення міждисциплінарного підходу в підготовці конкурентоспроможних філологів.
4. Використання у освітньому процесі інтегральних форм аудиторного навчання з обєктно-орієнтованою електронною системою Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle).
5. Розвиток та вдосконалення дистанційного навчання.
6. Підіготовка нових та оновлення існуючих нормативних курсів та дисциплін за вибором, навчально-освітніх програм.
7. Створення та оновлення навчально-методичної літератури для забезпечення навчального процесу, підготовка підручників, посібників, навчально-методичних рекомендацій з дисциплін, що викладаються членами кафедри, розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів з літературознавчих курсів.
8. Робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри.
9. Організація і проведення науково-методичних семінарів і круглих столів.

 

Наукова діяльність
10. Виконання науково-дослідної роботи за профілем кафедри та напрямом «Поетика і аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання».
11. Залучення студентів до наукових досліджень за науковим напрямом кафедри.
12. Підвищення рівня наукової активності викладачів і студентів в галузі літературознавства.
13. Посилення роботи щодо опублікування результатів наукових досліджень співробітників кафедри у високорейтингових фахових українських та зарубіжних виданнях.
14. Організація та проведення Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій на базі НПУ імені М.П.Драгоманова, співорганізація міжнародних наукових конференцій з іншими вищими навчальними закладами та інституціями.
15. Забезпечення функціонування електронної бази даних результатів наукової діяльності викладачів кафедри.
16. Наукове консультування докторантів, здобувачів наукового ступеня доктора філософії (Phd) та кваліфікаційних робіт.
17. Керівництво науково-дослідною роботою студентів (студентські наукові конференції, доповіді, проекти, публікації).
18. Формування у студентів академічної доброчесності.
19. Робота проблемних груп і наукових гуртків, літературознавчого дискусійного клубу.
20. Розширення міжнародного наукового співробітництва. Укладання і підписання договору про міжнародне наукове співробітництво із Університетом Центрального Ланкаширу (Престон, Велика Британія) та іншими навчальними закладами та науковими установами.
21. Експертно-аналітична робота членів кафедри:
• участь у роботі спеціалізованої Вченої Ради К. 26.053.22 при НПУ імені М.П.Драгоманова та інших спеціалізованих Вчених Рад України;
• рецензування наукових монографій, навчальних підручників і посібників, програм, авторефератів;
• опонування дисертаційних досліджень;
• робота у редколегії фахових вітчизняних та зарубіжних наукових видань.

 

Організаційно-виховна та профорієнтаційна робота
22. Організація і проведення системних заходів із виховної роботи, а саме – громадсько-патріотичного, морального та естетичного виховання молоді.
23. Робота постійно діючого культурно-просвітницького проекту кафедри «ART-портал»: організація і проведення літературно-мистецьких заходів, зустрічей студентів і викладачів із відомими вченими, письменниками, діячами мистецтв, відвідування театрів, музеїв, виставок.
24. Організація та проведення культурологічної практики.
25. В рамках профорієнтаційної діяльності посилення зв’язків із шкільною освітою, участь в організації та проведенні учнівських Олімпіад та роботі Малої академії наук.
26. Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів з метою їх залучення до навчання в університеті, участь в організації та проведенні днів «відкритих дверей» та інших заходів.
27. Поширення інформації про діяльність університету та факультету завдяки висвітленню роботи кафедри на сайті факультету та на сторінці кафедри у соціальній мережі Facebook.

Опис дисциплін

Опис 1

Контакти

 

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Блинова Ірина Анатоліївна

IMG_5097-1.jpg

БЛИНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент; з жовтня 2019 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням

Вищу освіту здобула в 1999 р. у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за фахом «Учитель англійської мови, української мови і літератури». З 2004 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій. Працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практики мовлення та інформаційних технологій; виконувала обов’язки керівника педагогічної практики студентів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому дискурсі (на матеріалі англійської, української та французької мов)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2015 р. по 2018 р. є докторантом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; з 2017 р. – доцентом кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Загальний педагогічний стаж роботи складає понад 20 років.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика»; є науковим керівником курсових і магістерських досліджень студентів. Здійснює керівництво студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики»; курсовими та магістерськими роботами студентів.
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education (представник компанії Pearson Education) в Україні, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. І. А. Блинова є членом організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
До кола наукових інтересів входять лінгвопоетика та когнітивна лінгвістика. Має понад 60 публікацій, серед них 36 статтей у фахових виданнях, 2 – у нефахових виданнях, 8 – в іноземних виданнях, 3 публікації навчально-методичного характеру, 19 – тез доповідей. Є автором монографії «Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії композиційно-мовленнєвих форм» (Дніпропетровськ, 2016).

Вибрані праці:
1) Блинова І.А. Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк). Теоретична і дидактична філологія: збір. наук. праць. Вип. 18. Переяслав-Хмельницький, 2014. С. 160–165.
2) Блинова І.А. Специфіка репрезентації іронії в сучасній англомовній прозі. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 58. 2015. С. 87–89.
3) Блинова І. А. Своєрідність функціонування категорії комічного в прозі Курта Воннегута. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 43. С. 144–150.
4) Blinova I. The Defeated Expectancy Effect Producing Means in Modern English Discourse. Trends and Tendencies in Modern Philology. Koper: University of Primorska. 2016. Nr.1. P.47–55.
5) Блинова І. А. Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози). Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журнал. Одеса: Вид-во Національного університету «Одеська юридична академія», 2016. Вип. 8. С. 14–17.
6) Блинова І. А. Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання. Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10. С. 94–102.
7) Блинова І. А. Поетика реалістичного гротеску сучасних англомовних творів. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. Т. IІІ (188). С. 328–333.
8) Блинова І. А. Алегорія як засіб сатиричного зображення дійсності в англомовній художній прозі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр.К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 16. С. 31–37.
9) Блинова І.А. Комічне у творах сучасних англомовних прозаїків: комунікативно-прагматичний аспект. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. №70. С. 24–29.
10) Блинова І. А. Порушення принципу кооперації як основа мовної гри (на матеріалі сучасної англомовної прози). Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2017. С. 327–330.
11) Блинова І. А. Роль глибинного смислу тексту при вираженні іронії. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA “ROZWÓJ I PRAKTYKA: Literatura, socjologia i kulturoznawstwo” (29.12.2017, Zakopane (PL). Warszawa, 2017. Str. 33–39.
12) Блинова І.А. Стилістична транспозиція як спосіб актуалізації засобів морфологічного рівня при створенні комічного ефекту. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 92–96.
13) Блинова И. А. «Черный юмор» в творчестве современных англоязычных писателей. Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова: сборник научных трудов. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2018. С. 16–20.
14) Blynova I. A. The linguistic analysis attempt of the English belles-lettres discourse at the level of morphology. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings.Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. P. 132–135.
15) Блинова І. А. Комічне забарвлення сучасної прози шляхом трансформації фразеологічних одиниць. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. IV (193). С. 328–333.
16) Блинова І. А. Вираження гумористичного ефекту засобами словотвірного рівня. Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис]. 2018. Вип. VIII. С. 422–432.
17) Блинова І. А. Репрезентація засобів комічного на фонетичному та морфологічному рівнях (на матеріалі сучасних англомовних творів). Південний архів. Філол. науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2018. Вип. LXXIV. С.93–100.
18) Блинова І.А. Прагматична пресупозиція як запорука ефективної міжкультурної комунікації (на матеріалі художніх творів). Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. С. 166–171.
19) Блинова І. А. Характер ритму сучасної англомовної прози при вираженні комічного. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 18–21.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Блинової І.А.

 

Артьомова Євгенія Олександрівна

 Артьомова.jpgАРТЬОМОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

кандидат філологічних наук; з 2016 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 2002 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за фахом «Викладач англійської мови та літератури». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонім в інтернет-комунікації (на матеріалі української, англійської та італійської мов)» та здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «загальне мовознавство». Трудову дільність почала з 2002 р. у Луганському коледжі культури та мистецтв. Загальний стаж роботи складає понад 16 років.
Член міжнародної асоціації TESOL-Ukraine. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін.), а також у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять психо- та нейролінгвістика, ономастика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологічні та когнітивні аспекти перекладу. Разом із науково-педагогічною роботою займається перекладацькою діяльністю.
Викладає курси:
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Практичний курс англійської мови
• Лінгвокультурологія
• Країнознавство
• Теоретичний курс граматики англійської мови та ін.
Має понад 20 публікацій, у тому числі – навчально-методичний посібник у співавторстві.

Список публікацій Артьомової Є.О.

 

 

Бондар-Фурса Ольга Степанівна

 

БОНДАР-ФУРСА ОЛЬГА СТЕПАНІВНАIMG_5039-2.jpg

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова». З 1988 по 2010 рік працювала в Національному авіаційному університеті. З 2010 року по теперішній час працює в НПУ імені М.П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації – 27 років.
Проводила курси англійської мови (рівень В2) для викладачів вищих навчальних закладів.
Розробила робочі та навчальні програми з англійської мови для студентів I-II курсів факультетів соціальної-психологічних наук та управління і менеджменту освіти та науки.
Проходила курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання НАУ в 2009 р. та в Українсько-Американському гуманітарному інституті «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» 2015 р.
Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково практичних конференціях.
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов.

Список публікацій Бондар-Фурси О.С.

Бреславець Надія Олександрівна

IMG_5051-2.jpg

БРЕСЛАВЕЦЬ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент; з 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула в 1994 році в Горлівському державному інституті іноземних мов імені Н. К. Крупської за фахом «Викладач англійської мови, російської мови та літератури». З 1998 року по 2013 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2010 році захистила та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «теорія та методика виховання».
Стаж педагогічної роботи у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 5 років, загальний стаж роботи у ВНЗ – 25 років.
Регулярно бере участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від закордонних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
До кола наукових інтересів входять нейролінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгводидактика, міжкультурна комунікація.
Викладає практику англійської мови студентам факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, філософської освіти і науки, менеджменту освіти та науки. Науковий та методичний доробок налічує 40 публікацій у спеціалізованих виданнях.

Вибрані праці:

1. Бреславець Н.О. Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 2014. №1. С.114–120.
2. Бреславец Н.А. Развитие коммуникативных способностей при изучении иностранного языка в высшей школе Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2014. Вип. 128. С. 333 –338.
3. Бреславець Н.О. Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. №74. С. 15–19.
4. Бреславец Н.А. Технология критического мышления, креативность – инновационный компонент синергетического похода в иноязычном образовании Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 49: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2014. Вип.49. С.17–24.
5. Бреславець Н.О. Впровадження інноваційних технологій – запорука успішного вивчення іноземної мови в ВНЗ Збірник центру публікацій з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій. 2015. С. 77–80.
6. Бреславец Н.А. Профориентационное иноязычное содержание поликультурного вузовского образования Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам XV международной научно-практической конференции I часть: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. С. 9–14.
7. Бреславець Н.О. Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед..ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. Випуск СХХХІІІ (133). (Серія педагогічні науки). С. 29–37.
8. Бреславець Н.О. Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 58. Збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2017. Вип.58. С. 34–40.
9. Бреславець Н.О. Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Випуск 138. (Серія педагогічні науки) . С. 35–43.
10. Бреславець Н.О. Особистісний сенс і особистісна значимість студента як основа оволодіння іноземними мовами у процесі придбання професійних знань Zbior artykulow naukowych recenzowanych. “Science, Research, Development. Pedagogy №5”. Barcelona (30.05.2018 – 31.05.2018). Warszawa: Wydawca: Sp.z. o.o.”Diamond trading tour”. 2018. S. 121–132.
11. Бреславець Н.О. Мовна картина світу як національно-лінгвістична концептуальна система Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія: «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 6(74), червень. С. 3–7.
12. Бреславець Н.О. Методичні дії в здійсненні процесу навчання іноземних мов з акцентом на самостійну роботу студентів Наукові запискі: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. СХХХХІІІ Випуск 143. (Серія педагогічні науки). С. 44 –55.

Список публікацій Бреславець Н.О.

 

Василенко Оксана Миколаївна

IMG_5025-2.jpg

ВАСИЛЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Освіта – вища, у 2002 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність – викладач біології, вчитель англійської мови.
З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна і вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 16 років. Основні навчальні дисцмпліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Країнознавство».
Висвітлення результатів наукової діяльності відбулося в таких друкованих працях, як-от: 6 навчальних посібниках для студентів (у співавторстві), 4 навчальних посібниках (одноосібних), 31 статті в фахових виданнях та збірниках наукових праць. Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни „Практичний курс англійської мови” для студентів факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр».
Брала участь у семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати методичних семінарів і форумів з англійської мови, а саме: «Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine» (вересень, 2015); «In Focus» (березень, 2016); «Find your own way of teaching English» (квітень, 2017); «Listening as a Lifelong Skill», «Spring into Speakout», «My English Lab» (квітень, 2018); «Partners in Learning. Partners in Teaching» (листопад, 2018); «Welcome to the future of learning» (червень, 2019); 3rd Forum for ELT professionals «Reforming Higher Education in Ukraine» (листопад, 2019) та літньої школи «Academic Writing» (червень, 2015).
Бере активну участь у науковій роботі кафедри. Є науковим керівником курсових і магістерських робіт студентів, здійснює підготовку останніх до участі в студентських наукових конференціях.

Список публікацій Василенко О.М.

 

Вдовиченко Лілія Федорівна

IMG_5047-2.jpg

ВДОВИЧЕНКО ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін “Французька мова за професійним спрямуванням” та “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Педагогічний стаж – 19 років.

Співавтор навчального посібника “Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030201 «Історія»”, автор 2 збірників контрольних робіт з французької мови для студентів І-ІІ курсів; навчального посібника «Французька мова для студентів зі спеціальності 6.020301 – «Філософія»»; розробник навчальних та робочих програм з французької мови за професійним спрямуванням для студентів гуманітарних спеціальностей. Відповідно до розпорядження кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням відповідає за секцію французької мови.

Останні друковані праці:

1. Вдовиченко Л. Ф. Критерії відбору текстових матеріалів для формування франкомовної лексичної компетенції». Матеріали III (VII) Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти», 2017. №10. С. 16–17.

2. Вдовиченко Л. Ф. Порівняльний аналіз складу в українській та французькій мовах. Materials of The XIII International scientific and practical conference «Conduct of modern science – 2017». Sheffield, Yorkshire, England. November 30 – December 7. Рp. 34–40.

3. Вдовиченко Л.Ф. Терміни аксіології в філософській термінології (на матеріалі французької мови). Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (30 березня 2018 року, Переяслав-Хмельницький). С. 464–467.

4. Вдовиченко Л. Ф. Термінологічна омонімія (на матеріалі французької філософської термінолексики). Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, (28–29 березня 2019 року, м. Київ). С. 258–262.

5. Вдовиченко Л. Ф. Термін як об’єкт дослідження у термінознавстві. Monografia pokonferencyjna «Science, research, development № 21 (Наука, дослідження, розвиток)». 29.09.2019–30.09.2019. Познань/Poznan. С. 71–74.

6. Вдовиченко Л. Ф. Особливості термінів-епонімів у французькій філософській термінології. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Т. 2. Ужгород, 2019. С. 14–18.

Список публікацій Вдовиченко Л.Ф.

 

 

 

Вознюк Людмила Анатоліївна

IMG_5085-2.jpgВОЗНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2005 р. закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальний курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  студентам факультету спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти, факультету політології та права й факультету філософської освіти і науки.

Працює над дисертаційною роботою та має близько 20 публікацій у фахових виданнях. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій Вознюк Л.А.

 

Давиденко Вікторія Іванівна

IMG_8857.jpg

ДАВИДЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2000 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – російська мова.
З 1985 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 32 роки.
Викладає такі навчальні курси, як «Англійська мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови» та ін.
Має близько 40 публікацій, з них 25 наукового й 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 навчально-методичних посібники (у співавторстві).
У 2006–2007 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації в рамках English Language Methodology Seminar “How to Teach Business Communication?” й “How to Teach Business Writing?”; у 2008 р. відвідала семінар «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови», у 2013 р. – «ELT Семінар-практикум професійного розвитку. Передовий досвід оцінювання знань з англійської мови», у 2016 р. – workshop “Promoting fair assessment practices in university classrooms in Ukraine”, брала участь у міжнародних конференціях “English Forum 2017”, “English Forum 2018” тощо.
У 2016–2017 рр. була членом Всеукраїнської асоціації мовного тестування і оцінювання. Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів В.І. Давиденко входять актуальні проблеми теорії укладання словників, дослідження й викладання германських і слов’янських мов, зіставної лексикології, стилістики тощо.

Список публікацій Давиденко В.І.

 

Дишлева Світлана Миколаївна

IMG_5082-2.jpg

ДИШЛЕВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

У 1992 році закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У червні 2000 року отримала диплом з відзнакою про закінчення Національного педагогічного університету за спеціальністю “англійська мова і зарубіжна література”, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.
Кандидат філологічних наук з 2009 року, дисертація за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації – “Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів”. Доцент кафедри іноземних мов з 2012 року.
Загальний стаж роботи – 26 років, науково-педагогічний – 20 років. На кафедрі працює з квітня 2001 року. Викладає “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті корекційної педагогіки та психології. Є автором навчальних та робочих програм для студентів факультету корекційної педагогіки та психології.
Має близько 30 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 18 наукових і 9 навчально-методичних праць (7 написані у співавторстві, одній надано гриф ІІТЗО МОНМС України), 1 тематичний словник. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів.
Бере активну участь у національних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, постійно відвідує методичні семінари та тренінги, які проводять представники університетів англомовних країн і міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, сучасне порівняльне мовознавство.

Список публікацій Дишлевої С.М.

 

Карпенко Ольга Вікторівна

karpenko.jpg

КАРПЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Випускниця НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2002 році отримала вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури в НПУ імені М. П. Драгоманова. Трудову діяльність почала під час навчання, працюючи вчителем англійської мови у середній школі № 206 м. Києва. З вересня 2002 року – викладач англійської мови кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті політології та права.
Викладає навчальну дисципліну “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти та управління. Брала участь у прикладному науковому дослідженні за рахунок видатків державного бюджету “Концепція лінгвістичної компетенції як основа змісту підтриманого комп’ютером навчання іноземній мові в навчальних закладах різного рівня” (2013-2014 рр.)
Науково-дослідна робота: досліджує проблеми гуманітарних наук, а саме – удосконалення мовної компетенції студентів за темою “Мовленнєва дивергенція чоловіків та жінок”. Керує проблемною групою. Є автором 3 наукових праць, 4 навчальних посібників (один з яких авторський).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.

Список публікацій Карпенко О.В.

 

 

Кувшинова Наталія Мефодіївна

IMG_5033-2.jpg

КУВШИНОВА НАТАЛІЯ МЕФОДІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1999 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 20 років.
У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові ХVII–XVIII століть» у спеціалізованій вченій раді Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 2014 року отримала вчене звання доцента.
Викладає навчальні дисципліни – «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови». Відповідає за організацію роботи секції німецької мови на факультетах, а також за розподіл та облік виконання навантаження по кафедрі. Здійснює керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення німецькомовної термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Н. М. Кувшинова є секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Є автором посібника «Практичний курс німецької мови», екземпляри якого зберігаються в бібліотечному фонді Німецької Національної бібліотеки Лейпцига, та посібника «Практичний курс німецької мови і філософсько-світоглядні засади її навчання» (для студентів гуманітарних факультетів денної форми навчання). Н. М. Кувшинова також є співавтором тематичного словника з англійської мови «Тематичний словник для студентів І-ІІ курсів ОКР „Бакалавр“ факультету корекційної педагогіки і психології (усі спеціальності): Для вищих навчальних закладів». Має 46 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 41 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних і 2 навчально-методичних посібника та 1 тематичний словник. Виступає з доповідями на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, бере участь у щорічній Міжнародній науковій конференції «Світ мови – світ у мові». Н. М. Кувшинова входить до складу екзаменаційної комісії з прийому здобувачів до аспірантури. До кола наукових інтересів входять: актуальні проблеми дослідження й викладання германських і слов’янських мов; порівняльна граматика німецької, англійської російської та української мов; лексикологія і лінгвістична семантика.

Список публікацій Кувшинової Н.М.

 

Люлька Олександр Олександрович

Liulka.jpg

ЛЮЛЬКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Вищу освіту здобув у 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова за фахом «Викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури». З 2015 р. почав викладацьку діяльність у середній загальноосвітній школі №63 м. Києва.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика».
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять когнітивна лінгвістика і лексикологія. Має 11 публікацій, серед них 5 статей у фахових виданнях, 6 – в іноземних виданнях.

Вибрані праці:
1) Liulka O. O. Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts. Наук. вісн. міжнар. гум. ун-ту. Сер. Філол. Зб. наук. праць. Одеса: Вид-во МГУ, 2018. Вип. 33. Т. 2. С. 72–74.
2) Люлька О. О. Організація концепту TIME в текстах англомовного художнього дискурсу та малої форми. Наук. вісн. ХДУ. Сер. Перекладозн. та міжкульт. комунік. Херсон : Вид-во ХДУ, 2018. № 3. С. 32–35.
3) Люлька О. О. Категорія часового передування та особливості її вираження в англійській художній літературі. Наук.-виробн. жур. «Держава та регіони». Сер. Гум. наук. – Запоріжжя : Вид-во Класичн. приват. ун-ту., 2018. № 3. С. 49–53.
4) Люлька О.О. Художній англомовний дискурс як середовище реалізації. Закарпат. філол. студії. Ужгород: Вид-во УНУ, 2019. Вип 8. Т.1. С. 17–21.
5) Люлька О.О. Деякі зміни дієслівних категорій у текстах англійської художньої літератури. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В. І. Вернадського. Сер.: Філол. Соц. комунікації. Київ, 2019. Том 30 (69), № 1. С. 79– 84.
6) Liulka O. The metaphorization phenomenon in the English literature texts. Actualization of the time concept through the metaphorical realization process. JOURNAL OF MODERN SCIENCE. TOM 3/42/2019, S. 109–129. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/113390

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Люльки О.О.

 

Хижун Ярослава Володимирівна

IMG_5073-2.jpg

ХИЖУН ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність – вчитель української мови та літератури і англійської мови. З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Олекси Кобця (Варавви): рух проблематики та поетики» за спеціальністю 10.01.01 – „українська літетратура” у спеціалізованій вченій раді НПУ ім. М. П. Драгоманова.
У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 17 років.
У 2018 році проходила стажування на кафедрі англійської мови факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.
Основні навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Теоретична та практична фонетика англійської мови» та ін. Керує студентським гуртком з науково-дослідної роботи «Виділення англійської лінгвістичної й літературознавчої термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», а також проблемним гуртком філософської освіти й науки «Виділення англійської філософської термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Керує написанням курсових та магістерських робіт.
Має 31 публікацію, з них 27 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів: видано “Методичні рекомендації для студентів ІІ курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві), “Методичні рекомендації для студентів І курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві). Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів факультетів, де викладається дисципліна.
Регулярно бере участь у Міжнародних та звітних наукових конференціях університету та науково-практичних семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати Міжнародних методичних семінарів з англійської мови (The Consortium for Democratic Pedagogy and the Open Society Institute “Reading and Writing for critical thinking project”, Dinternal education seminar та ін.).
Коло наукових інтересів – сучасні інтерактивні педтехнології у викладанні англійської мови.

Список публікацій Хижун Я.В.

Горіянова Віталіна Віталіївна

IMG_5112-2.jpgГОРЯІНОВА ВІТАЛІНА ВІТАЛІЇВНА

старший лаборант кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

 

 

 

 

 

 

 

Про кафедру

 Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

01.jpg

 

Кафедра іноземних мов факультету іноземної філології була створена 10 квітня 2002 р. з метою підвищення якості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням студентів гуманітарних факультетів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Кафедра здійснює:

 • викладання англійської, німецької та французької мов за професійним спрямуванням на денній та заочній формах навчання на таких факультетах, як-от: факультеті спеціальної та інклюзивної освіти, факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, факультеті політології та права, факультеті соціально-економічної освіти, факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, факультеті філософської освіти і науки, факультеті психології, факультеті менеджменту освіти та науки; у навчально-науковому центрі вечірнього навчання та навчально-науковому інституті неперервної освіти;
 • підготовку та проведення вступного екзамену з іноземної мови (англійської, французької, німецької) за професійним спрямуванням до магістратури на семи факультетах Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
 • керівництво курсовими і магістерськими роботами студентів факультету іноземної філології і факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;
 • підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі викладачів інших ЗВО України.

За період свого функціонування кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Олег Богданович Януш; кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко; доктор філологічних наук, професор Алла Анатоліївна Зернецька; кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Іванівна Давиденко. З жовтня 2019 р. виконувачкою обов’язків завідувача кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Ірину Анатоліївну Блинову.
Наразі на кафедрі працюють 13 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 8 – кандидати наук, доценти; 3 – старші викладачі; 2 – викладачі.
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Іноземна (англійська/німецька/французька) мова», «Англійська мова», «Практика англійської мови», «Теоретична і практична граматика», «Лексикологія», «Теоретична і практична фонетика», «Країнознавство».
Викладачами кафедри розроблено та/або впроваджено в навчальний процес:

 • одинадцять навчальних посібників з вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів вищезазначених факультетів;
 • навчально-методичні комплекси і робочі програми для спеціальностей: 016 «Спеціальна освіта», 025 «Музичне мистецтво», 022 «Дизайн», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія (українська мова і література)», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 231 «Соціальна робота»;
 • сучасні методи, зокрема електронну платформу MOODLE з її можливостями використання інтерактивних форм та електронний ресурс My English Lab у навчанні з використанням автентичних підручників.

Кафедра працює у тісному контакті з профільними кафедрами університету, завдяки чому в навчальному процесі активно використовується спеціальна тематика за фахом.
Протягом останніх років члени кафедри брали участь у науково-методичних та практично-методичних семінарах, що проводилися представниками Міжнародних методично-освітніх центрів та спеціалістами Відділу викладання англійської мови Посольства США в Україні: “Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine”, серія семінарів за підтримки The English Language Fellow Program (sponsored by the U.S. Department of State) and the English Teaching Resource Center (at Kyiv-Mohyla Academy), “In Focus”, 2d Forum for ELT Professionals “Partners in Learning. Partners in Teaching”, “Assessing EAP and Assessing ESP”, “Academic Writing”, “Technology for Teaching”, “Welcome to the Future of Learning”, “My English Lab”, 3rd Forum for ELT Professionals “Reforming Higher Education in Ukraine”.

02.jpg

Ініційовано співпрацю викладачів з Міжнародним методично-освітнім центром Dinternal Education (представником компанії Pearson Education) в Україні, членство в Міжнародній організації вчителів англійської мови TESOL-Ukraine, Всеукраїнській асоціації мовного тестування і оцінювання (Ukrainian Language Testing Association, ULTA).
Колективом кафедри опрацьовуються різні аспекти загальнокафедральної наукової теми «Формування іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням», що зокрема знаходить своє відображення в публікаціях і доповідях на конференціях різного рівня.
Загальна кількість друкованої викладачами продукції наукового, науково-методичного та навчально-методичного характеру в період 2014 – 2019 рр. становить 159 одиниць, серед яких: навчально-методичних посібників – 11; монографій – 1; статей, опублікованих у фахових наукових виданнях – 92; статей у іноземних наукових виданнях – 18; тез конференцій – 38. Викладачами взято участь у 82-х Міжнародних, Всеукраїнських й Університетських науково-практичних конференціях, за географією участі в яких представлені такі міста: Київ, Одеса, Полтава, Херсон, Софія (Болгарія), Тбілісі (Грузія), Бая-Маре (Румунія), Шеффілд (Велика Британія), Роттердам (Голландія) тощо.
Раз на два роки кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». З 2014 р. кафедра є засновником і організатором Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю, який користується високою популярністю серед студентів ЗВО України.
Члени кафедри здійснюють керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення іншомовної термінології дисциплін гуманітарного профілю, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», секції якого працюють на шести факультетах, та студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики».
Викладачі готують студентів до участі в Щорічній науковій студентській конференції НПУ імені М. П. Драгоманова «Мовний і навчальний простір у країнах світу» та Всеукраїнській студентській конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» з подальшими публікаціями тез або статей за результатами участі, а також учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням активно співпрацює з багатьма ЗВО України: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним лінгвістичним університетом, Національним авіаційним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським університетом імені Бориса Грінченка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, де викладачі проходять стажування і підвищення кваліфікації.

Перспективи розвитку

1

2

Опис дисциплін

Факультет української філології та літературної творчості імені А. Малишка.. Магістри

 

Опис начальної дисципліни ВВ 1.2.01

                                                           Шифр

 

Практика англійської мови

назва дисципліни

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 15 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -450

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

   

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

126

46

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

І - ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

324

104

Форма підсумкового контролю

Екзамен, залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

5 год.

Мова навчання англійська

1/3

1/2

Передумови навчання

Англійська мова, Сучасна українська літературна мова, Стилістика

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів мовної компетенції, навчання мовленнєвої діяльності на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання і вміння розуміти англійський текст, який вміщує засвоєну раніше лексику і граматику, а також розвиток навичок письма; формування у студентів професійної компетенції шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; формування вмінь міжособистісного спілкування

Програма навчальної дисципліни: How you come across. Communication. Live and learn. Learning. Education. Taste. Fashion. Live and let live. Men and women. Family and population. Things to come. Inventions. Truth and lies. Living a lie. Cyber Crime.

Бібліографія: 1. Cutting Edge Advanced. New Edition: Student’s book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Jonathan Bygrave and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 176 p. 2. Cutting Edge Advanced New Edition: Workbook / Sarah Cunningham, Peter Moor and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 67 p.

Методичне забезпечення: тестові завдання, контрольні роботи, відео та аудіо матеріали

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також лексичної будови української мови, стилістики

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                             Шифр

Науковий стиль мовлення

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, Методологія наукового дослідження

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування навичок, необхідних для читання, аналізу, написання, структурування й ін. наукових текстів. Матеріал викладено від «простого» (вивчення лексичних й граматичних конструкцій) до «складного» (написання наукових робіт і методів їх представлення). Курс пояснює значимість опанування культурою академічного письма, представляє універсальні принципи роботи з науковими текстами, норми, правила, конвенції,необхідні для їх написання. Студент повинен уміти використовувати різні типи текстів, стратегії, обґрунтовувати думку тощо.

Програма навчальної дисципліни: 1. Basics of Writing Paper: Master’s Thesis in Linguistics, Citing and Paraphrasing, Summarizing and Synthesizing; 2. Basics of Writing Short Scientific Texts on Professionally Oriented issues: Conference abstract, Scholarly Article: 3. Oral Scholarly Discourse: Conference Presentations etc.

Бібліографія: 1. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students, 2003. 2. Sword H. Stylish Academic Writing, 2012. 3. Writing Academic English, 2010
Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також методології дослідження.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                             Шифр

Країнознавство

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування зацікавленості до вивчення географічного становища, клімату, історії, політичного устрою, традицій й под. країн, що вивчаються, сприяння позитивному ставленню до оволодіння культурою англомовного світу тощо. Студент повинен уміти використовувати мовні моделі письмового звертання, ввічливості; елементи соціокультурного контексту, релевантні для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови; диференціювати національно-культурну специфіку мовленнєвої поведінки.

Програма навчальної дисципліни: Geography, State System, Education and Culture of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The USA and Canada, Australia and New Zealand.

Бібліографія: 1. Великобританія. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» - 2-е вид., перероблене. – Ніжин, 2005, - 176 с. 2. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005.-464 с. 3. Жилко Н. М. The United States of America. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство». – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. - 250 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; індивідуальні завдання тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                             Шифр

Лінгвоаналіз іншомовного тексту

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

46

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, СУЛМ, Текст як об’єкт лінгвістичних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – дослідження мовного матеріалу тексту, інтегрування його одиницями різних рівнів, засобами зв’язку та текстовими категоріями. У курсі передбачається розгляд текстоутворювальних чинників, текстових категорій, способів передавання чужого мовлення, засобів зв’язності в тексті, образу автора, способів його вираження тощо. Студент повинен уміти визначити схему лінгвістичного аналізу іншомовного тексту, зробити аналіз мовних одиниць, пояснити їх роль й ін.

Програма навчальної дисципліни: Види лінгвістичного аналізу тексту. Текст: загальна теорія, основні функції, основні категорії (ознаки), зв’язність, засоби її вираження тощо.

Бібліографія: 1. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посібник / Марія Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: Необхідне знання англійської мови, а також СУЛМ тощо.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

8186046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
495
9278
61021
7296334
294523
228264
8186046

Your IP: 46.229.168.141
Server Time: 2020-02-23 01:04:52
   

Хто на сайті?  

На сайті 102 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ