Абітурієнту

Кваліфікації спеціальностей

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА та 035 ФІЛОЛОГІЯ

Денної та заочної (дистанційної) форм навчання

Набір 2017р.

Бакалавр (Денна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури

2. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та французької мов та зарубіжної літератури

3. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та арабської мов та зарубіжної літератури

4. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та китайської мов та зарубіжної літератури

5. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та турецької мов та зарубіжної літератури

6. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та японської мов та зарубіжної літератури

7. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та польської мов та зарубіжної літератури

8. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та російської мов та зарубіжної літератури

9. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської та української мов та зарубіжної літератури

10. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

11. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель французької та англійської мов та зарубіжної літератури

12. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель італійської та англійської мов та зарубіжної літератури

13. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури

14. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель російської та англійської мов та зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські, слов'янські) мови

1. Бакалавр філології. Перекладач з англійської та німецької мов

2. Бакалавр філології. Перекладач з англійської та французької мов

3. Бакалавр філології. Фахівець з англійської та німецької мов та прикладної лінгвістики

4. Бакалавр філології. Фахівець з англійської та французької мов та прикладної лінгвістики

5. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури

6. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та французької мов та зарубіжної літератури

7. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та італійської мов та зарубіжної літератури

8. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та іспанської мов та зарубіжної літератури

9. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та арабської мов та зарубіжної літератури

10 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та китайської мов та зарубіжної літератури

11 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та турецької мов та зарубіжної літератури

12 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та японської мов та зарубіжної літератури

13 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та польської мов та зарубіжної літератури

14 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та російської мов та зарубіжної літератури

15 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та української мов та зарубіжної літератури

16 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

17 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької та англійської мов та зарубіжної літератури

18 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської та англійської мов та зарубіжної літератури

19 Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з іспанської та англійської мов та зарубіжної літератури

20. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з російської та англійської мов та зарубіжної літератури

Бакалавр (Заочна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

2. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури

3. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель французької мови та зарубіжної літератури

4. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель італійської мови та зарубіжної літератури

5. Бакалавр ОСВІТИ. Вчитель іспанської мови та зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські) мови

1. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Перекладач з англійської мови.

2. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської мови та зарубіжної літератури

3. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької мови та зарубіжної літератури

4. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької та зарубіжної літератури

5. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської та зарубіжної літератури

6. Бакалавр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з іспанської та зарубіжної літератури

Магістр (Денна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель німецької мови та зарубіжної літератури

2. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель французької мови та зарубіжної літератури

3. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель іспанської мов та зарубіжної літератури

4. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель арабської мови та зарубіжної літератури

5. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель китайської мови та зарубіжної літератури

6. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель турецької мови та зарубіжної літератури

7. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель японської мови та зарубіжної літератури

8. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель польської мови та зарубіжної літератури

9. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель російської мови та зарубіжної літератури

10. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель української мови та зарубіжної літератури

11. Магістр ОСВІТИ. Викладач німецької мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

12. Магістр ОСВІТИ. Викладач французької мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

13. Магістр ОСВІТИ. Викладач італійської мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

14. Магістр ОСВІТИ. Викладач російської мови. Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські, слов'янські) мови

1. Магістр філології. Перекладач з англійської та німецької мов.

2. Магістр філології. Перекладач з англійської та французької мов

3. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та німецької мов та зарубіжної літератури

4. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та французької мов та зарубіжної літератури

5. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та іспанської мов та зарубіжної літератури

6. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та арабської мов та зарубіжної літератури

7. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та китайської мов та зарубіжної літератури

8. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та турецької мов та зарубіжної літератури

9. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та японської мов та зарубіжної літератури

10. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та польської мов та зарубіжної літератури

11. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та російської мов та зарубіжної літератури

12. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської та української мов та зарубіжної літератури

13. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької та англійської мов та зарубіжної літератури

14. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької та англійської мов та зарубіжної літератури

15. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської та англійської мов та зарубіжної літератури

16. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з російської та англійської мов та зарубіжної літератури


Магістр (Заочна)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Мова і література.

1. Магістр ОСВІТИ. Викладач англійської мови. Вчитель зарубіжної літератури

2. Магістр ОСВІТИ. Викладач німецької мови. Вчитель зарубіжної літератури

3. Магістр ОСВІТИ. Викладач французької мови. Вчитель зарубіжної літератури

4. Магістр ОСВІТИ. Викладач італійської мови. Вчитель зарубіжної літератури

035 ФІЛОЛОГІЯ. Германські (романські) мови

1. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Перекладач з англійської мови

2. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з англійської мови та зарубіжної літератури

3. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з німецької мови та зарубіжної літератури

4. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з французької мови та зарубіжної літератури

5. Магістр ФІЛОЛОГІЇ. Фахівець з італійської мови та зарубіжної літератури

 

   

Структура

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладачі

Блинова Ірина Анатоліївна

IMG_5097-1.jpg

БЛИНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент; з жовтня 2019 р. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням

Вищу освіту здобула в 1999 р. у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за фахом «Учитель англійської мови, української мови і літератури». З 2004 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій. Працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практики мовлення та інформаційних технологій; виконувала обов’язки керівника педагогічної практики студентів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому дискурсі (на матеріалі англійської, української та французької мов)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2015 р. по 2018 р. є докторантом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; з 2017 р. – доцентом кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Загальний педагогічний стаж роботи складає понад 20 років.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика»; є науковим керівником курсових і магістерських досліджень студентів. Здійснює керівництво студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики»; курсовими та магістерськими роботами студентів.
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education (представник компанії Pearson Education) в Україні, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. І. А. Блинова є членом організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
До кола наукових інтересів входять лінгвопоетика та когнітивна лінгвістика. Має понад 60 публікацій, серед них 36 статтей у фахових виданнях, 2 – у нефахових виданнях, 8 – в іноземних виданнях, 3 публікації навчально-методичного характеру, 19 – тез доповідей. Є автором монографії «Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії композиційно-мовленнєвих форм» (Дніпропетровськ, 2016).

Вибрані праці:
1) Блинова І.А. Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк). Теоретична і дидактична філологія: збір. наук. праць. Вип. 18. Переяслав-Хмельницький, 2014. С. 160–165.
2) Блинова І.А. Специфіка репрезентації іронії в сучасній англомовній прозі. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». Вип. 58. 2015. С. 87–89.
3) Блинова І. А. Своєрідність функціонування категорії комічного в прозі Курта Воннегута. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип. 43. С. 144–150.
4) Blinova I. The Defeated Expectancy Effect Producing Means in Modern English Discourse. Trends and Tendencies in Modern Philology. Koper: University of Primorska. 2016. Nr.1. P.47–55.
5) Блинова І. А. Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози). Одеський лінгвістичний вісник: наук.-практ. журнал. Одеса: Вид-во Національного університету «Одеська юридична академія», 2016. Вип. 8. С. 14–17.
6) Блинова І. А. Інтертекстуальність у сучасній парадигмі гуманітарного знання. Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. Вип. 10. С. 94–102.
7) Блинова І. А. Поетика реалістичного гротеску сучасних англомовних творів. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. Т. IІІ (188). С. 328–333.
8) Блинова І. А. Алегорія як засіб сатиричного зображення дійсності в англомовній художній прозі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. пр.К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 16. С. 31–37.
9) Блинова І.А. Комічне у творах сучасних англомовних прозаїків: комунікативно-прагматичний аспект. Нова філологія: збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. №70. С. 24–29.
10) Блинова І. А. Порушення принципу кооперації як основа мовної гри (на матеріалі сучасної англомовної прози). Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2017. С. 327–330.
11) Блинова І. А. Роль глибинного смислу тексту при вираженні іронії. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA “ROZWÓJ I PRAKTYKA: Literatura, socjologia i kulturoznawstwo” (29.12.2017, Zakopane (PL). Warszawa, 2017. Str. 33–39.
12) Блинова І.А. Стилістична транспозиція як спосіб актуалізації засобів морфологічного рівня при створенні комічного ефекту. Закарпатські філологічні студії. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 92–96.
13) Блинова И. А. «Черный юмор» в творчестве современных англоязычных писателей. Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова: сборник научных трудов. Витебск: ВГУ имени М. П. Машерова, 2018. С. 16–20.
14) Blynova I. A. The linguistic analysis attempt of the English belles-lettres discourse at the level of morphology. Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings.Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. P. 132–135.
15) Блинова І. А. Комічне забарвлення сучасної прози шляхом трансформації фразеологічних одиниць. Мова і культура: наук. журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. IV (193). С. 328–333.
16) Блинова І. А. Вираження гумористичного ефекту засобами словотвірного рівня. Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис]. 2018. Вип. VIII. С. 422–432.
17) Блинова І. А. Репрезентація засобів комічного на фонетичному та морфологічному рівнях (на матеріалі сучасних англомовних творів). Південний архів. Філол. науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2018. Вип. LXXIV. С.93–100.
18) Блинова І.А. Прагматична пресупозиція як запорука ефективної міжкультурної комунікації (на матеріалі художніх творів). Феномен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты: сборник научных статей. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. С. 166–171.
19) Блинова І. А. Характер ритму сучасної англомовної прози при вираженні комічного. International scientific and practical conference “Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU”: Conference proceedings, September 20–21, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 18–21.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Блинової І.А.

 

Артьомова Євгенія Олександрівна

 Артьомова.jpgАРТЬОМОВА ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

кандидат філологічних наук; з 2016 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 2002 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за фахом «Викладач англійської мови та літератури». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонім в інтернет-комунікації (на матеріалі української, англійської та італійської мов)» та здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «загальне мовознавство». Трудову дільність почала з 2002 р. у Луганському коледжі культури та мистецтв. Загальний стаж роботи складає понад 16 років.
Член міжнародної асоціації TESOL-Ukraine. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін.), а також у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять психо- та нейролінгвістика, ономастика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологічні та когнітивні аспекти перекладу. Разом із науково-педагогічною роботою займається перекладацькою діяльністю.
Викладає курси:
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Практичний курс англійської мови
• Лінгвокультурологія
• Країнознавство
• Теоретичний курс граматики англійської мови та ін.
Має понад 20 публікацій, у тому числі – навчально-методичний посібник у співавторстві.

Список публікацій Артьомової Є.О.

 

 

Бондар-Фурса Ольга Степанівна

 

БОНДАР-ФУРСА ОЛЬГА СТЕПАНІВНАIMG_5039-2.jpg

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова». З 1988 по 2010 рік працювала в Національному авіаційному університеті. З 2010 року по теперішній час працює в НПУ імені М.П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації – 27 років.
Проводила курси англійської мови (рівень В2) для викладачів вищих навчальних закладів.
Розробила робочі та навчальні програми з англійської мови для студентів I-II курсів факультетів соціальної-психологічних наук та управління і менеджменту освіти та науки.
Проходила курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання НАУ в 2009 р. та в Українсько-Американському гуманітарному інституті «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні» 2015 р.
Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково практичних конференціях.
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов.

Список публікацій Бондар-Фурси О.С.

Бреславець Надія Олександрівна

IMG_5051-2.jpg

БРЕСЛАВЕЦЬ НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент; з 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула в 1994 році в Горлівському державному інституті іноземних мов імені Н. К. Крупської за фахом «Викладач англійської мови, російської мови та літератури». З 1998 року по 2013 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2010 році захистила та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «теорія та методика виховання».
Стаж педагогічної роботи у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 5 років, загальний стаж роботи у ВНЗ – 25 років.
Регулярно бере участь у Всеукраїнських і Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники від закордонних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
До кола наукових інтересів входять нейролінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгводидактика, міжкультурна комунікація.
Викладає практику англійської мови студентам факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, філософської освіти і науки, менеджменту освіти та науки. Науковий та методичний доробок налічує 40 публікацій у спеціалізованих виданнях.

Вибрані праці:

1. Бреславець Н.О. Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. 2014. №1. С.114–120.
2. Бреславец Н.А. Развитие коммуникативных способностей при изучении иностранного языка в высшей школе Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 2014. Вип. 128. С. 333 –338.
3. Бреславець Н.О. Формування міжкультурної компетенції в процесі вивчення іноземних мов студентами ВНЗ Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. №74. С. 15–19.
4. Бреславец Н.А. Технология критического мышления, креативность – инновационный компонент синергетического похода в иноязычном образовании Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 49: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2014. Вип.49. С.17–24.
5. Бреславець Н.О. Впровадження інноваційних технологій – запорука успішного вивчення іноземної мови в ВНЗ Збірник центру публікацій з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій. 2015. С. 77–80.
6. Бреславец Н.А. Профориентационное иноязычное содержание поликультурного вузовского образования Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам XV международной научно-практической конференции I часть: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус». 2016. С. 9–14.
7. Бреславець Н.О. Методико-стратегічний напрям формування іншомовної комунікативної компетентності студента Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед..ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017. Випуск СХХХІІІ (133). (Серія педагогічні науки). С. 29–37.
8. Бреславець Н.О. Нейролінгвістичне програмування в контексті інтерактивного навчання Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серия 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 58. Збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 2017. Вип.58. С. 34–40.
9. Бреславець Н.О. Підвищення ефективності інноваційного менеджменту, поліпшення якості освіти – основні напрямки реформування сучасної вищої освіти Наукові запискі : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Випуск 138. (Серія педагогічні науки) . С. 35–43.
10. Бреславець Н.О. Особистісний сенс і особистісна значимість студента як основа оволодіння іноземними мовами у процесі придбання професійних знань Zbior artykulow naukowych recenzowanych. “Science, Research, Development. Pedagogy №5”. Barcelona (30.05.2018 – 31.05.2018). Warszawa: Wydawca: Sp.z. o.o.”Diamond trading tour”. 2018. S. 121–132.
11. Бреславець Н.О. Мовна картина світу як національно-лінгвістична концептуальна система Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія: «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 6(74), червень. С. 3–7.
12. Бреславець Н.О. Методичні дії в здійсненні процесу навчання іноземних мов з акцентом на самостійну роботу студентів Наукові запискі: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л.Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. СХХХХІІІ Випуск 143. (Серія педагогічні науки). С. 44 –55.

Список публікацій Бреславець Н.О.

 

Василенко Оксана Миколаївна

IMG_5025-2.jpg

ВАСИЛЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Освіта – вища, у 2002 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність – викладач біології, вчитель англійської мови.
З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна і вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 16 років. Основні навчальні дисцмпліни: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Країнознавство».
Висвітлення результатів наукової діяльності відбулося в таких друкованих працях, як-от: 6 навчальних посібниках для студентів (у співавторстві), 4 навчальних посібниках (одноосібних), 31 статті в фахових виданнях та збірниках наукових праць. Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни „Практичний курс англійської мови” для студентів факультету української філології та літературної творчості імені А. Малишка ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр».
Брала участь у семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати методичних семінарів і форумів з англійської мови, а саме: «Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine» (вересень, 2015); «In Focus» (березень, 2016); «Find your own way of teaching English» (квітень, 2017); «Listening as a Lifelong Skill», «Spring into Speakout», «My English Lab» (квітень, 2018); «Partners in Learning. Partners in Teaching» (листопад, 2018); «Welcome to the future of learning» (червень, 2019); 3rd Forum for ELT professionals «Reforming Higher Education in Ukraine» (листопад, 2019) та літньої школи «Academic Writing» (червень, 2015).
Бере активну участь у науковій роботі кафедри. Є науковим керівником курсових і магістерських робіт студентів, здійснює підготовку останніх до участі в студентських наукових конференціях.

Список публікацій Василенко О.М.

 

Вдовиченко Лілія Федорівна

IMG_5047-2.jpg

ВДОВИЧЕНКО ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін “Французька мова за професійним спрямуванням” та “Англійська мова за професійним спрямуванням”. Педагогічний стаж – 19 років.

Співавтор навчального посібника “Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030201 «Історія»”, автор 2 збірників контрольних робіт з французької мови для студентів І-ІІ курсів; навчального посібника «Французька мова для студентів зі спеціальності 6.020301 – «Філософія»»; розробник навчальних та робочих програм з французької мови за професійним спрямуванням для студентів гуманітарних спеціальностей. Відповідно до розпорядження кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням відповідає за секцію французької мови.

Останні друковані праці:

1. Вдовиченко Л. Ф. Критерії відбору текстових матеріалів для формування франкомовної лексичної компетенції». Матеріали III (VII) Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти», 2017. №10. С. 16–17.

2. Вдовиченко Л. Ф. Порівняльний аналіз складу в українській та французькій мовах. Materials of The XIII International scientific and practical conference «Conduct of modern science – 2017». Sheffield, Yorkshire, England. November 30 – December 7. Рp. 34–40.

3. Вдовиченко Л.Ф. Терміни аксіології в філософській термінології (на матеріалі французької мови). Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (30 березня 2018 року, Переяслав-Хмельницький). С. 464–467.

4. Вдовиченко Л. Ф. Термінологічна омонімія (на матеріалі французької філософської термінолексики). Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, (28–29 березня 2019 року, м. Київ). С. 258–262.

5. Вдовиченко Л. Ф. Термін як об’єкт дослідження у термінознавстві. Monografia pokonferencyjna «Science, research, development № 21 (Наука, дослідження, розвиток)». 29.09.2019–30.09.2019. Познань/Poznan. С. 71–74.

6. Вдовиченко Л. Ф. Особливості термінів-епонімів у французькій філософській термінології. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Т. 2. Ужгород, 2019. С. 14–18.

Список публікацій Вдовиченко Л.Ф.

 

 

 

Вознюк Людмила Анатоліївна

IMG_5085-2.jpgВОЗНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2005 р. закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальний курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  студентам факультету спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти, факультету політології та права й факультету філософської освіти і науки.

Працює над дисертаційною роботою та має близько 20 публікацій у фахових виданнях. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій Вознюк Л.А.

 

Давиденко Вікторія Іванівна

IMG_8857.jpg

ДАВИДЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2000 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 – російська мова.
З 1985 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 32 роки.
Викладає такі навчальні курси, як «Англійська мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови» та ін.
Має близько 40 публікацій, з них 25 наукового й 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 навчально-методичних посібники (у співавторстві).
У 2006–2007 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації в рамках English Language Methodology Seminar “How to Teach Business Communication?” й “How to Teach Business Writing?”; у 2008 р. відвідала семінар «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови», у 2013 р. – «ELT Семінар-практикум професійного розвитку. Передовий досвід оцінювання знань з англійської мови», у 2016 р. – workshop “Promoting fair assessment practices in university classrooms in Ukraine”, брала участь у міжнародних конференціях “English Forum 2017”, “English Forum 2018” тощо.
У 2016–2017 рр. була членом Всеукраїнської асоціації мовного тестування і оцінювання. Постійно бере участь у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів В.І. Давиденко входять актуальні проблеми теорії укладання словників, дослідження й викладання германських і слов’янських мов, зіставної лексикології, стилістики тощо.

Список публікацій Давиденко В.І.

 

Дишлева Світлана Миколаївна

IMG_5082-2.jpg

ДИШЛЕВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

У 1992 році закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У червні 2000 року отримала диплом з відзнакою про закінчення Національного педагогічного університету за спеціальністю “англійська мова і зарубіжна література”, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.
Кандидат філологічних наук з 2009 року, дисертація за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації – “Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів”. Доцент кафедри іноземних мов з 2012 року.
Загальний стаж роботи – 26 років, науково-педагогічний – 20 років. На кафедрі працює з квітня 2001 року. Викладає “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті корекційної педагогіки та психології. Є автором навчальних та робочих програм для студентів факультету корекційної педагогіки та психології.
Має близько 30 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 18 наукових і 9 навчально-методичних праць (7 написані у співавторстві, одній надано гриф ІІТЗО МОНМС України), 1 тематичний словник. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів.
Бере активну участь у національних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, постійно відвідує методичні семінари та тренінги, які проводять представники університетів англомовних країн і міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Centre та ін.).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, сучасне порівняльне мовознавство.

Список публікацій Дишлевої С.М.

 

Карпенко Ольга Вікторівна

karpenko.jpg

КАРПЕНКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Випускниця НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2002 році отримала вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури в НПУ імені М. П. Драгоманова. Трудову діяльність почала під час навчання, працюючи вчителем англійської мови у середній школі № 206 м. Києва. З вересня 2002 року – викладач англійської мови кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті політології та права.
Викладає навчальну дисципліну “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології та літературної творчості імені А. Малишка, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти та управління. Брала участь у прикладному науковому дослідженні за рахунок видатків державного бюджету “Концепція лінгвістичної компетенції як основа змісту підтриманого комп’ютером навчання іноземній мові в навчальних закладах різного рівня” (2013-2014 рр.)
Науково-дослідна робота: досліджує проблеми гуманітарних наук, а саме – удосконалення мовної компетенції студентів за темою “Мовленнєва дивергенція чоловіків та жінок”. Керує проблемною групою. Є автором 3 наукових праць, 4 навчальних посібників (один з яких авторський).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.

Список публікацій Карпенко О.В.

 

 

Кувшинова Наталія Мефодіївна

IMG_5033-2.jpg

КУВШИНОВА НАТАЛІЯ МЕФОДІЇВНА

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1999 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 20 років.
У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові ХVII–XVIII століть» у спеціалізованій вченій раді Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 2014 року отримала вчене звання доцента.
Викладає навчальні дисципліни – «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови». Відповідає за організацію роботи секції німецької мови на факультетах, а також за розподіл та облік виконання навантаження по кафедрі. Здійснює керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення німецькомовної термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Н. М. Кувшинова є секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Є автором посібника «Практичний курс німецької мови», екземпляри якого зберігаються в бібліотечному фонді Німецької Національної бібліотеки Лейпцига, та посібника «Практичний курс німецької мови і філософсько-світоглядні засади її навчання» (для студентів гуманітарних факультетів денної форми навчання). Н. М. Кувшинова також є співавтором тематичного словника з англійської мови «Тематичний словник для студентів І-ІІ курсів ОКР „Бакалавр“ факультету корекційної педагогіки і психології (усі спеціальності): Для вищих навчальних закладів». Має 46 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 41 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних і 2 навчально-методичних посібника та 1 тематичний словник. Виступає з доповідями на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, бере участь у щорічній Міжнародній науковій конференції «Світ мови – світ у мові». Н. М. Кувшинова входить до складу екзаменаційної комісії з прийому здобувачів до аспірантури. До кола наукових інтересів входять: актуальні проблеми дослідження й викладання германських і слов’янських мов; порівняльна граматика німецької, англійської російської та української мов; лексикологія і лінгвістична семантика.

Список публікацій Кувшинової Н.М.

 

Люлька Олександр Олександрович

Liulka.jpg

ЛЮЛЬКА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Вищу освіту здобув у 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова за фахом «Викладач англійської мови, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури». З 2015 р. почав викладацьку діяльність у середній загальноосвітній школі №63 м. Києва.
Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна (англійська) мова» (за професійним спрямуванням), «Практика усного та писемного мовлення», «Теоретична і практична граматика».
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, що проводять представники від закордонних університетів, міжнародних організацій і методично-освітніх центрів (Dinternal Education, TESOL–Ukraine, British Council в Україні та ін.), а також у Міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять когнітивна лінгвістика і лексикологія. Має 11 публікацій, серед них 5 статей у фахових виданнях, 6 – в іноземних виданнях.

Вибрані праці:
1) Liulka O. O. Peculiarities of the future time functioning in the Engish literature texts. Наук. вісн. міжнар. гум. ун-ту. Сер. Філол. Зб. наук. праць. Одеса: Вид-во МГУ, 2018. Вип. 33. Т. 2. С. 72–74.
2) Люлька О. О. Організація концепту TIME в текстах англомовного художнього дискурсу та малої форми. Наук. вісн. ХДУ. Сер. Перекладозн. та міжкульт. комунік. Херсон : Вид-во ХДУ, 2018. № 3. С. 32–35.
3) Люлька О. О. Категорія часового передування та особливості її вираження в англійській художній літературі. Наук.-виробн. жур. «Держава та регіони». Сер. Гум. наук. – Запоріжжя : Вид-во Класичн. приват. ун-ту., 2018. № 3. С. 49–53.
4) Люлька О.О. Художній англомовний дискурс як середовище реалізації. Закарпат. філол. студії. Ужгород: Вид-во УНУ, 2019. Вип 8. Т.1. С. 17–21.
5) Люлька О.О. Деякі зміни дієслівних категорій у текстах англійської художньої літератури. Вчені записки Таврійського нац. унів. ім. В. І. Вернадського. Сер.: Філол. Соц. комунікації. Київ, 2019. Том 30 (69), № 1. С. 79– 84.
6) Liulka O. The metaphorization phenomenon in the English literature texts. Actualization of the time concept through the metaphorical realization process. JOURNAL OF MODERN SCIENCE. TOM 3/42/2019, S. 109–129. DOI: https://doi.org/10.13166/jms/113390

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій Люльки О.О.

 

Хижун Ярослава Володимирівна

IMG_5073-2.jpg

ХИЖУН ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність – вчитель української мови та літератури і англійської мови. З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов факультету іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Олекси Кобця (Варавви): рух проблематики та поетики» за спеціальністю 10.01.01 – „українська літетратура” у спеціалізованій вченій раді НПУ ім. М. П. Драгоманова.
У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 17 років.
У 2018 році проходила стажування на кафедрі англійської мови факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка.
Основні навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Теоретична та практична фонетика англійської мови» та ін. Керує студентським гуртком з науково-дослідної роботи «Виділення англійської лінгвістичної й літературознавчої термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», а також проблемним гуртком філософської освіти й науки «Виділення англійської філософської термінології, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою».
Керує написанням курсових та магістерських робіт.
Має 31 публікацію, з них 27 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів: видано “Методичні рекомендації для студентів ІІ курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві), “Методичні рекомендації для студентів І курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві). Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів факультетів, де викладається дисципліна.
Регулярно бере участь у Міжнародних та звітних наукових конференціях університету та науково-практичних семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати Міжнародних методичних семінарів з англійської мови (The Consortium for Democratic Pedagogy and the Open Society Institute “Reading and Writing for critical thinking project”, Dinternal education seminar та ін.).
Коло наукових інтересів – сучасні інтерактивні педтехнології у викладанні англійської мови.

Список публікацій Хижун Я.В.

Горіянова Віталіна Віталіївна

IMG_5112-2.jpgГОРЯІНОВА ВІТАЛІНА ВІТАЛІЇВНА

старший лаборант кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

 

 

 

 

 

 

 

Про кафедру

 Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

01.jpg

 

Кафедра іноземних мов факультету іноземної філології була створена 10 квітня 2002 р. з метою підвищення якості навчання іноземних мов за професійним спрямуванням студентів гуманітарних факультетів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Кафедра здійснює:

 • викладання англійської, німецької та французької мов за професійним спрямуванням на денній та заочній формах навчання на таких факультетах, як-от: факультеті спеціальної та інклюзивної освіти, факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, факультеті політології та права, факультеті соціально-економічної освіти, факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, факультеті філософської освіти і науки, факультеті психології, факультеті менеджменту освіти та науки; у навчально-науковому центрі вечірнього навчання та навчально-науковому інституті неперервної освіти;
 • підготовку та проведення вступного екзамену з іноземної мови (англійської, французької, німецької) за професійним спрямуванням до магістратури на семи факультетах Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
 • керівництво курсовими і магістерськими роботами студентів факультету іноземної філології і факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка;
 • підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі викладачів інших ЗВО України.

За період свого функціонування кафедру очолювали кандидат філологічних наук, доцент Олег Богданович Януш; кандидат педагогічних наук, доцент Віта Валентинівна Ніколаєнко; доктор філологічних наук, професор Алла Анатоліївна Зернецька; кандидат філологічних наук, доцент Вікторія Іванівна Давиденко. З жовтня 2019 р. виконувачкою обов’язків завідувача кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Ірину Анатоліївну Блинову.
Наразі на кафедрі працюють 13 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 8 – кандидати наук, доценти; 3 – старші викладачі; 2 – викладачі.
Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Іноземна (англійська/німецька/французька) мова», «Англійська мова», «Практика англійської мови», «Теоретична і практична граматика», «Лексикологія», «Теоретична і практична фонетика», «Країнознавство».
Викладачами кафедри розроблено та/або впроваджено в навчальний процес:

 • одинадцять навчальних посібників з вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів вищезазначених факультетів;
 • навчально-методичні комплекси і робочі програми для спеціальностей: 016 «Спеціальна освіта», 025 «Музичне мистецтво», 022 «Дизайн», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 035 «Філологія (українська мова і література)», 052 «Політологія», 054 «Соціологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 231 «Соціальна робота»;
 • сучасні методи, зокрема електронну платформу MOODLE з її можливостями використання інтерактивних форм та електронний ресурс My English Lab у навчанні з використанням автентичних підручників.

Кафедра працює у тісному контакті з профільними кафедрами університету, завдяки чому в навчальному процесі активно використовується спеціальна тематика за фахом.
Протягом останніх років члени кафедри брали участь у науково-методичних та практично-методичних семінарах, що проводилися представниками Міжнародних методично-освітніх центрів та спеціалістами Відділу викладання англійської мови Посольства США в Україні: “Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine”, серія семінарів за підтримки The English Language Fellow Program (sponsored by the U.S. Department of State) and the English Teaching Resource Center (at Kyiv-Mohyla Academy), “In Focus”, 2d Forum for ELT Professionals “Partners in Learning. Partners in Teaching”, “Assessing EAP and Assessing ESP”, “Academic Writing”, “Technology for Teaching”, “Welcome to the Future of Learning”, “My English Lab”, 3rd Forum for ELT Professionals “Reforming Higher Education in Ukraine”.

02.jpg

Ініційовано співпрацю викладачів з Міжнародним методично-освітнім центром Dinternal Education (представником компанії Pearson Education) в Україні, членство в Міжнародній організації вчителів англійської мови TESOL-Ukraine, Всеукраїнській асоціації мовного тестування і оцінювання (Ukrainian Language Testing Association, ULTA).
Колективом кафедри опрацьовуються різні аспекти загальнокафедральної наукової теми «Формування іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням», що зокрема знаходить своє відображення в публікаціях і доповідях на конференціях різного рівня.
Загальна кількість друкованої викладачами продукції наукового, науково-методичного та навчально-методичного характеру в період 2014 – 2019 рр. становить 159 одиниць, серед яких: навчально-методичних посібників – 11; монографій – 1; статей, опублікованих у фахових наукових виданнях – 92; статей у іноземних наукових виданнях – 18; тез конференцій – 38. Викладачами взято участь у 82-х Міжнародних, Всеукраїнських й Університетських науково-практичних конференціях, за географією участі в яких представлені такі міста: Київ, Одеса, Полтава, Херсон, Софія (Болгарія), Тбілісі (Грузія), Бая-Маре (Румунія), Шеффілд (Велика Британія), Роттердам (Голландія) тощо.
Раз на два роки кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і технологія іншомовної освіти». З 2014 р. кафедра є засновником і організатором Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю, який користується високою популярністю серед студентів ЗВО України.
Члени кафедри здійснюють керівництво чинним студентським науковим гуртком «Виділення іншомовної термінології дисциплін гуманітарного профілю, складання конкордансів, контекстів (текстів) з навчальною метою», секції якого працюють на шести факультетах, та студентською проблемною групою «Словесно-художня творчість з позицій когнітології та лінгвістичної поетики».
Викладачі готують студентів до участі в Щорічній науковій студентській конференції НПУ імені М. П. Драгоманова «Мовний і навчальний простір у країнах світу» та Всеукраїнській студентській конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» з подальшими публікаціями тез або статей за результатами участі, а також учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням активно співпрацює з багатьма ЗВО України: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним лінгвістичним університетом, Національним авіаційним університетом, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським університетом імені Бориса Грінченка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, де викладачі проходять стажування і підвищення кваліфікації.

Перспективи розвитку

1

2

Опис дисциплін

Факультет української філології та літературної творчості імені А. Малишка.. Магістри

 

Опис начальної дисципліни ВВ 1.2.01

                                                           Шифр

 

Практика англійської мови

назва дисципліни

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 15 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -450

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

   

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

126

46

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

І - ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

324

104

Форма підсумкового контролю

Екзамен, залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

5 год.

Мова навчання англійська

1/3

1/2

Передумови навчання

Англійська мова, Сучасна українська літературна мова, Стилістика

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів мовної компетенції, навчання мовленнєвої діяльності на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання і вміння розуміти англійський текст, який вміщує засвоєну раніше лексику і граматику, а також розвиток навичок письма; формування у студентів професійної компетенції шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; формування вмінь міжособистісного спілкування

Програма навчальної дисципліни: How you come across. Communication. Live and learn. Learning. Education. Taste. Fashion. Live and let live. Men and women. Family and population. Things to come. Inventions. Truth and lies. Living a lie. Cyber Crime.

Бібліографія: 1. Cutting Edge Advanced. New Edition: Student’s book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Jonathan Bygrave and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 176 p. 2. Cutting Edge Advanced New Edition: Workbook / Sarah Cunningham, Peter Moor and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 67 p.

Методичне забезпечення: тестові завдання, контрольні роботи, відео та аудіо матеріали

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також лексичної будови української мови, стилістики

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                             Шифр

Науковий стиль мовлення

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, Методологія наукового дослідження

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування навичок, необхідних для читання, аналізу, написання, структурування й ін. наукових текстів. Матеріал викладено від «простого» (вивчення лексичних й граматичних конструкцій) до «складного» (написання наукових робіт і методів їх представлення). Курс пояснює значимість опанування культурою академічного письма, представляє універсальні принципи роботи з науковими текстами, норми, правила, конвенції,необхідні для їх написання. Студент повинен уміти використовувати різні типи текстів, стратегії, обґрунтовувати думку тощо.

Програма навчальної дисципліни: 1. Basics of Writing Paper: Master’s Thesis in Linguistics, Citing and Paraphrasing, Summarizing and Synthesizing; 2. Basics of Writing Short Scientific Texts on Professionally Oriented issues: Conference abstract, Scholarly Article: 3. Oral Scholarly Discourse: Conference Presentations etc.

Бібліографія: 1. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students, 2003. 2. Sword H. Stylish Academic Writing, 2012. 3. Writing Academic English, 2010
Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також методології дослідження.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                             Шифр

Країнознавство

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування зацікавленості до вивчення географічного становища, клімату, історії, політичного устрою, традицій й под. країн, що вивчаються, сприяння позитивному ставленню до оволодіння культурою англомовного світу тощо. Студент повинен уміти використовувати мовні моделі письмового звертання, ввічливості; елементи соціокультурного контексту, релевантні для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови; диференціювати національно-культурну специфіку мовленнєвої поведінки.

Програма навчальної дисципліни: Geography, State System, Education and Culture of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The USA and Canada, Australia and New Zealand.

Бібліографія: 1. Великобританія. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» - 2-е вид., перероблене. – Ніжин, 2005, - 176 с. 2. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005.-464 с. 3. Жилко Н. М. The United States of America. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство». – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. - 250 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; індивідуальні завдання тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                             Шифр

Лінгвоаналіз іншомовного тексту

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

46

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, СУЛМ, Текст як об’єкт лінгвістичних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – дослідження мовного матеріалу тексту, інтегрування його одиницями різних рівнів, засобами зв’язку та текстовими категоріями. У курсі передбачається розгляд текстоутворювальних чинників, текстових категорій, способів передавання чужого мовлення, засобів зв’язності в тексті, образу автора, способів його вираження тощо. Студент повинен уміти визначити схему лінгвістичного аналізу іншомовного тексту, зробити аналіз мовних одиниць, пояснити їх роль й ін.

Програма навчальної дисципліни: Види лінгвістичного аналізу тексту. Текст: загальна теорія, основні функції, основні категорії (ознаки), зв’язність, засоби її вираження тощо.

Бібліографія: 1. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посібник / Марія Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: Необхідне знання англійської мови, а також СУЛМ тощо.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Кафедра англійської філології

Про кафедру

 

Новини

 

Професорсько-викладацький склад

Нікітіна Фіонілла Олексіївна

Nikitina2

Завідуюча кафедри англійської філології, професор, доктор

філологічних наук,

Закінчила з відзнакою Київський Державний університет імені Т. Г. Шевченка.У 1957 році професор Нікітіна Фіонілла Олексіївна захистила кандидатську дисертацію.У 1958 році отримала ступінь кандидата філологічних наук. У 1973 році Ф. О. Нікітіна захищає докторську дисертацію. У 1974 році Фіонілла Олексіївна отримує ступінь доктора філологічних наук, а у 1975 році – наукове звання професора. З вересня 1994 року Нікітіна Ф. О. працює на кафедрі англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова на посаді професора. Плідно працює з аспірантами та докторантами кафедри англійської філології. На даний час професор Нікітіна Ф. О. керує роботами двох докторантів.

Науковими здобутками професора Нікітіної Ф. О. є близько 200 публікацій, кілька монографій. Фіонілла Олексіївна публікується в журналах "Мовознавство", "Мова і культура", у виданнях кафедри слов’янської філології КНУ імені Т. Шевченка. 

Стефанова Наталія Олександрівна

Стефанова фото

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1999 році закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». З 1999-2002 навчалася в аспірантурі. У 2004 році захистила дисертацію «Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти» на ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04-германські мови. Читає лекційні та практичні курси «Лексикологія англійської мови», «Практичний курс англійської мови» на факультеті іноземної філології студентам V курсу. У 2011 році стажувалась в InternationalHouseLondon (Велика Британія).

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

 

 

 

Бегека Дмитро Анатолійович

 20181213 140150 resized

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1998 році закінчив Київський державний лінгвістичний університет та отримав диплом спеціаліста «Мова та література (англійська мова)», з 2002 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2008 по 2011 навчався в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 16 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

У 2017 році проходив стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща). 

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Практика усного і писемного мовлення англійської мови».

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

Волошкова Наталія Василівна

 

IMG 1101Закінчила факультет романо-германської філології Донецького державного університету за спеціальністю «Англійська мова та література». У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політичні погляди Генрі Філдінга (перша половина XVIII ст.)» та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

Викладає лекційні та практичні курси з лінгвокраїнознавства, стилістики, вступу до перекладознавства, основ мовознавчих наукових досліджень в перекладознавстві, методології мовознавчого наукового дослідження, усного двостороннього перекладу, практики усного та писемного мовлення (англійська мова).

 

Здійснює наукові пошуки у сфері міжкультурної комунікації, історії перекладознавства  та англійської літератури доби Просвітництва. Коло наукових інтересів: україно-британська міжкультурна комунікація XVIII-XIX ст., британська подорожня література XVIII-XIX ст., британські літературні салони доби Просвітництва, жіноча біографічна проза XVIII-XIX ст.

 

Має наукові публікації у рецензованих зарубіжних виданнях та фахових українських наукових журналах. Щорічно представляє результати своїх наукових досліджень, виступаючи з доповідями на престижних міжнародних наукових конференціях та конгресах у Великій Британії, Польщі, Іспанії, Хорватії, Турції.

 

У березні-травні 2015 р. проходила стажування у Великій Британії (Манчестерський університет, дослідницький інститут Джона Райлендза). Отримувала гранти від міжнародних наукових установ і товариств: TheInternationalInstituteofSocialHistory, theNetherlands (2018), InternationalSocietyforEighteenth-CenturyStudies (2014), BritishSocietyforEighteenth-CenturyStudies, UK (2009).

 

 

 

Гордієнко Леся Олександрівна

 

Леся

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

У 1999 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Іноземні мови, вчитель англійської і німецької мов», з 1999 викладач кафедри англійської філології, Інституту іноземної філології, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 2000 по 2003 навчалась в аспірантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію "Соціалізація молоді Великої Британії у діяльності молодіжних організацій" (13.00.05 – соціальна педагогіка) у спеціалізованій вченій раді НПУ імені М.П. Драгоманова.

Має 15 публікацій серед яких 1 навчально-методичний посібник.

У 2004 році навчалася на курсах підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови в коледжі Хілдерстоун (Бродстерз, Велика Британія).

У 2017 році  навчалася на курсах підвищення кваліфікації для IELTS-екзаменаторів та викладачів англійської мови в центрі Shane Global (Гастингс, Велика Британія).

Основні навчальні курси: «Практична фонетика англійської мови», «Вступ до іноземної філології», "Теорія та практика перекладу".

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

Є діючим членом спілки журналістів України.

 

  

Горохова Ірина Володимирівна

Gorovoha

Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології. Закінчила Сумський педагогічний університет імені А. М. Макаренка факультет іноземних мов (англійська, німецька, французька).

З 2004 р. працює на кафедрі англійської філології. Читає такі курси: практику англійської мови, граматику, фонетику, лексикологію, стилістику англійської мови.

У 2007 році закінчила аспірантуру НПУ імені М. П.Драгоманова (спеціальність „германські мови”). Коло науоквих інтересів І. В. Горохової повязане з дослідженнями вгалузі когнітивної лінгвістики, порівняльного мовознавства.

І. В. Горохова автор більше 60 наукових статей; учасник міжнародних наково-практичних конференцій. Має кілька методичних посібників, навчальних програм.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

Ізюмцева Ганна Валентинівна

Izumtseva

Cтарший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
У 2003 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.
У 2013 закінчила Седервільський університет (штат Огайо, США) та отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка».
Викладає курси «Теоретична граматика», «Теоретична фонетика», «Історія англійської мови», «Теорія та практика перекладу», «Лексикологія», «Фонетика», «Практика усного та писемного мовлення», веде спецкурси, практичні та семінарські заняття. Керує написанням курсових та магістерських робіт.

Автор навчального посібника «Theoretical Grammar: Exercises, Practical Tasks and Tests» (2016), співавтор посібника «Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, викликаних кризовими явищами» (2008).

Розробила спецкурси «Новітні питання з теоретичної граматики» та «Теоретична граматика: історичні витоки та теоретичне підґрунтя».

Друкується в українських та зарубіжних виданнях. Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Іщук Алла Анатоліївна

Portrait Alla

 Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської філології 

У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Мова та література", здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.З 2003 року працює на кафедрі англійської філології.

У 2007 році достроково захистила дисертацію зі спеціальності 09.00.10 (філософія освіти) та отримала ступінь кандидата філософських наук.

Основні курси: практика та граматика англійської мови, ділова англійська мова.

 

 

 

 

 

 

 

Керножицька Ольга Андріївна

Kernozhitska foto

Старший викладач кафедри англійської філології Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка в 1976 році. По закінченні університету отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови і літератури.

З 1976 по 1978 – редактор редакції Іномовлення на зарубіжні країни Державного комітету по телебаченню і радіомовленню

 

 

 

 

 

Кіщенко Наталія Дмитрівна

Kischenko2

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології. 

У 2002 закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова та отримала диплом (Мова і література (англійська)) викладач англійської мови.

У цьому ж році викладач кафедри англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова

 У 2017 році захистила дисертаційну роботу (10.02.04 - германські мови) та здобула науковий ступінь - кандидат філологічних наук.

Викладає такі предмети як: стилістика англійської мови, теоретична граматика, вступ до перекладознавства, усний двосторонній переклад, письмовий переклад з англійської мови, стилістичні особливості іншомовного тексту, синтаксичні особливості іншомовного тексту. Куратор 11П, 11ПЛ.

Має публікації в Україні - 20; близькому зарубіжжі - 3; далекому зарубіжжі - 1.

Розробила 2 навчальні комплекси.    

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.  

 

 

 

Кузьміна Тетяна Павлівна

Kuzmina

Старший викладач кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Київський Національний Лінгвістичний університет). З 1974 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова (раніше КДПІ імені Горького).

Закінчила перші державні курси іноземних мов за спеціальністю «німецька мова». З 1974 працювала на кафедрі іноземних мов, а з 2000 – на кафедрі англійської філології Інституту іноземних мов.

За час роботи неодноразово проходила стажування в Інституті культури, Київському Славістичному університеті, Вісконсінському міжнародному університеті (США) в Україні.

Т. П. Кузьміна читає курси практики мови, граматики та фонетики для студентів 1-4 курсів. Крім проведення практичних занять Т. П. Кузьміна є керівником курсових робіт, а також педагогічної практики студентів-магістрів. Автор наукових публікацій та учасник міжнародних конференцій.

Лебединець Анна Михайлівна

FullSizeRender.jpg

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2011 році з відзнакою закінчила магістратуру  за спеціальністю «Мова та література», здобувши кваліфікацію викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
З 2011 року працює на кафедрі англійської філології. Проводить практичні та консультативні заняття з дисциплін «Практичний курс усного та писемного мовлення англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської мови». Систематично працює над розробкою та вдосконаленням методичного забезпечення профільних дисциплін кафедри, є автором навчальних та робочих програм з цих дисциплін. Має понад 20 наукових публікацій у провідних фахових виданнях. Щороку виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

Ліпатов Володимир Миколайович

Ліпатов фото

Старший викладач кафедри англійської філології. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Отримав кваліфікацію викладача англійської та французької мов.1987–1997рр. – викладач англійської мови в середній школі Білоцерківського району. 1997-2010рр. – старший викладач кафедри практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. 1998-2010рр. – декан факультету довузівської підготовки КНЛУ, заступник декана факультету англійської мови.Учасник XII Міжнародної науково-практичної конференції асоціації викладачів англійської мови IATEFLUkraine.Автор посібників та наукових статей: «Завдання з англійської мови для слухачів факультету довузівської підготовки» (Київ – 2007), «Тестові завдання з англійської мови» (Київ – 2008), «Тести з англійської мови для абітурієнтів» (Київ – 2011), « ImportanceoftypologicalcomparisonofEnglishandUkrainiantextsinteachingprogress».З2010р. – старший викладач кафедри англійської філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

Макухіна Тетяна Володимірівна

Макухіна фото

 Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1976 році за спеціальністю – вчитель англійської та німецької мов. Працювала перекладачем в Науково-технічному інституті інформації, викладачем англійської мови на Других державних курсах іноземних мов, з 1978 по 2010 у Київському національному лінгвістичному університеті викладачем, старшим викладачем, доцентом, заступником декана факультету англійської мови, завідувачем кафедри англійської мови Економіко-правового інституту КНЛУ. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фонотактичні особливості англійських учбових текстів». У 1993 році отримала наукове звання доцента. З 2010 року працює доцентом кафедри англійської мови Інституту іноземних мов КПУ імені М. П. Драгоманова. Викладає курси практики англійської мови для студентів 1-5 курсів, ділової англійської мови, керує написанням курсових та магістерських робіт. Має більш, ніж 30 друкованих праць, серед яких підручники, різноманітні програми, методичні рекомендації, наукові статті. Макухіна Т. В. є співавтором наступних підручників: “Tryagain! Stepsto Business English.”(книга-підручник для студентів та робочий зошит) – 340 стор.; Basic Thematic Word Listfor English Language Students – 168 стор.; Практична фонетика англійської мови – 148 стор, Фонетика англійської мови: фоностилістика і риторика мовленевої комунікації -208 стор.; Practical Course of Business English for Managers and Economists – 299 стор. Неодноразово проходила стажування у Великій Британії та США, є активним учасником методичних семінарів America House та British Council, використовує сучасні методи навчання в процесі викладання англійської мови майбутнім вчителям і філологам.

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

  

Романовська Юлія Юріївна

Romanovska

Кандидат філологічних наук, професор.

Удостоєна Почесного звання „Заслужений працівник освіти України” (2005 р.), Почесної грамоти Кабінету Міністрів України (2000 р.), Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України (2000 р.). Нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2013 р.), знаками Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти України” (1995 р.) та «Софія Русова» (2005 р.). Має „Подяку Голови Київської міської державної адміністрації” (2001 р.). Член європейського відділення Всесвітньої спілки англістів.

Є індивідуальним членом Американської ради з акредитації бізнес-шкіл та програм (AccreditationCouncilforBusinessSchoolsandPrograms – ACBSP).

Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1974 р., аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. З 1974 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора й завідувача кафедри англійської філології. У 1993-1996 роках брала активну участь у створенні українсько-американського вищого закладу освіти, з 1997 року – віце-ректор першого в Україні спільного Українсько-американського гуманітарного інституту „Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні” (за сумісництвом).

У 1988 році підвищувала професійну мовну кваліфікацію у Кембриджському університеті (Великобританія).

Автор понад 115 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 3 навчально-методичні комплекси з англійської мови для початківців «Let’sStart», 2 підручники з англійської мови і книга для вчителя «Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике (для абитуриентов, слушателей курсов, студентов)», навчально-методичний посібник «Вивчаємо світ – навчаємось англійської!».

Співавтор рекомендованих МОНУ навчальних посібників «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга І. Гуманітарна та підприємницька підготовка американців» (2009 р.) та «Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Книга 2. Особливості вищої освіти США кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2010 р.), а також посібника «PerspectivesontheHistoryoftheUSA» (у співавторстві з Дж. Джонсоном) .

 

 

Рудник Тетяна Михайлівна

Рудник Т.М. фото

Доцент кафедри англійської філології. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (Національний Лінгвістичний університет);аспірантуру Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького.

З 1988 року працює в НПУ імені М. П. Драгоманова. Читає лекції та практичні заняття, керує практикою та дипломними роботами студентів-магістрів.

Т. М. Рудник автор відомих підручників та посібників, серед яких “Let’sStart - 1”, “Let’sStart – 2”, “Let’sStart – 3”. Також Т. М. Рудник має значну кількість наукових публікацій, бере активну участь в міжнародних конференціях та семінарах. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Тамаразян Амест Сержиківна

Тамразян

Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології.

Закінчила Єреванський державний університет, магістр філософії (Англійська мова, мовознавство).

Захистила кандидатську роботу (10.02.02 - загальна і прикладна лінгвістика). 

Викладає такі предмети: практика усного і писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови, синтаксичні особливості іншомовного тексту.  

Керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами та практикою студентів.

 

 

 

Титаренко Олена Юріївна

Титаренко2

Кандидат філологічних наук, професор. Випускник Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (Національний Лінгвістичний Університет).

Одразу після закінчення університету О. Ю. Титаренко вступила до аспірантури(спеціальність германські мови) і в 1991 році успішно захистила кандидатську дисертацію. Наукові доробки О. Ю. Титаренко мають значну теоретичну та практичну цінність, використовуються для написання науково-дослідних робіт та проведення практичних занять. Титаренко О. Ю. продовжує плідну працю над науковим дослідженням, постійно підвищує кваліфікацію. Зокрема, О. Ю. Титаренко проходила курси підвищення кваліфікації в Лондоні та Кембриджі. 

О. Ю. Титаренко висококваліфікований викладач. Читає курси «Практики мови», «Історії англійської мови», «Лексикології», «Стилістики»; керує роботами магістрів та аспірантів. Чимало її аспірантів уже успішно захистили свої кандидатські дисертації. А також проф. О. Ю. Титаренко викладає в Інституті післядипломної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

О. Ю. Титаренко користується повагою серед викладачів та студентів. Її високо цінують за її професіоналізм, організаторські здібності, щирість, доброту, готовність допомогти кожному, хто потребує її допомоги.

Третяк Любов Іванівна

 20181213 140530 resized

Старший викладач кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила Туркменський державний університет імені М. Горького у 1970 році і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.

1970-1996 роки – старший викладач кафедри іноземних мов Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (Київський філіал).  

З 1996 року – старший викладач кафедри англійської філології Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Автор навчальних програм з практики англійської мови та наукових статей. Співавтор навчальних посібників: “English. Тексти з художньої англійської та американської літератури” (Харків, 2008 рік), “Практикум з англійської мови” (Харків, 2008 рік).

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні програми

Ділова Англійська Мова

https://drive.google.com/open?id=15s-aPGsCv2H4QBPFgTWAfCmo-mwiFCT4

Практична фонетика

https://drive.google.com/open?id=11IP5p_SKtJ-Ok7d3lWRwvhAZ4tTWTWJY

 

 

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 5 поверх, к. 5-1.

Телефон кафедри: + 38 044 486 38 60

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 
 

Кафедра слов'янських мов

Склад кафедри

Кравцова Юлія Валентинівна


Kravtsova3Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов'янських мов

У 1986 р. закінчила з відзнакою Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської за спеціальністю «російська мова та література».
У 1986–2009 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри російської мови Херсонського державного університету.
У 1995 р. присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «російська мова» (місце захисту дисертації – Київський університет імені Тараса Шевченка).
У 2000 р. присвоєно вчене звання доцента.
З 2009 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.
У 2013 р. присуджено науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності «російська мова» (місце захисту дисертації – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
У 2015 р. присвоєно вчене звання професора.
З вересня 2015 р. очолює кафедру слов'янських мов (до вересня 2016 р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 30 років.

Основні навчальні курси: «Лінгвістичні теорії ХХІ століття», «Основи лінгвістичних досліджень», «Лінгвометодологія», «Теоретичні питання русистики», «Сучасна російська літературна мова». Керує науковою роботою студентів.

Сфера наукових зацікавлень: лінгвометафорологія, лінгвоконцептологія, лінгвоперсонологія, лінгвопоетика, дериватологія.
Публікації: понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії – «Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза» (2011), «Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ» (2014); понад 90 наукових статей у вітчизняних і зарубіжних (Білорусь, Болгарія, Німеччина, Польща, Росія, Таджикистан) фахових виданнях; 12 навчальних і навчально-методичних посібників (5 – у співаторстві).
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.26 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Керує науковою роботою аспірантів.
Організатор наукових конференцій: ІІІ, ІV Міжнародної наукової конференції «Світ мови – світ у мові» (2015, 2017); Міжнародної наукової заочної конференції «Метафорологія ХХІ століття: актуальні проблеми лінгвістичних і літературознавчих досліджень» (2018); Регіональної студентської наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» (2017, 2018). Брала участь у понад 90 наукових конференціях.
Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Слов'янські мови» (свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23509-13349ПР; ISSN 2524-0013), до 2018 р. – «Система і структура східнослов'янських мов».
Член редколегії вітчизняних і зарубіжних наукових журналів: «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (Київ); «Проблеми загального і слов'янського мовознавства» (Дніпро); «Folia Linguistica Rossica» (Лодзь, Польща).
Член експертної комісії МОН України з акредитації ЗВО (ВНЗ).

Основні публікації:

 Монографії:

1. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011. – 360 с.
2. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте: семантико-когнитивный анализ. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2014. – 320 с.

Наукові статті:

1. Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование: проблемы и перспективы // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – 2007. – № 4/1. – Вип. 13. – Т. 1. – С. 178–184.
2. Кравцова Ю.В. Параметры и свойства метафорической модели // Русская филология. Украинский вестник. – 2007. – № 2–3 (33). – С. 43–47.
3. Кравцова Ю.В. Моделирование как способ реконструкции метафорической картины мира писателя // Мова і культура. – Вип. 12. – Т. VIII (133). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2009. – С. 21–27.
4. Кравцова Ю.В. Метафорические концепты русской женской поэзии // В мире научных открытий. – № 4 (10). – Ч. 6. – Красноярск, 2010. – С. 105–107.
5. Кравцова Ю.В. Метафорический концепт: сущность, признаки и методика анализа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Мовознавство». – 2010. – № 910. – Ч. 1. – С. 109–114.
6. Кравцова Ю.В. Направления и проблематика лингвометафорологических исследований конца XX – начала XXI вв. // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – Вип. 125. – Т. 138. – Миколаїв, 2010. – С. 41–46.
7. Кравцова Ю.В. Метафорическая концептосфера русской поэзии // Русский язык в коммуникативном пространстве современного мира. – М.: Эконинформ, 2011. – С. 367–372.
8. Кравцова Ю.В. Моделирование как метод лингвометафорологических исследований // Вестник университета. – № 2 (32). – Душанбе, 2011. – С. 234–241.
9. Кравцова Ю.В. Семантико-когнітивне моделювання метафоризації // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 43–54.
10. Кравцова Ю.В. Языковая личность писателя-«билингва» // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2012. – № 1 (70). – С. 134–138.
11. Кравцова Ю.В. Метафора как моделируемый объект // European Applied Sciences. – № 2. – Vol. 2. – Stuttgart, 2013. – Р. 25–26.
12. Кравцова Ю.В. Метафорическая мотивация и ее основные типы (на материале русской художественной метафорики) // Наукові праці. Серія «Філологія. Мовознавство». – Вип. 209. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Т. 221. – С. 46–51.
13. Кравцова Ю.В. Русская лингвометафорология в свете парадигмальных изменений // Філологічні трактати. – 2014. – Т. 6. – № 3. – С. 40–46.
14. Кравцова Ю.В. Метафоризация как семантико-когнитивный механизм // Святло скарынавых ідэй: зб. навук. артыкулаў. – Гомель, 2014. – С. 190–193.
15. Кравцова Ю.В. Моделирование в современной лингвистике // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 5 (77). – С. 181–189.
16. Кравцова Ю.В. Литературный «билингвизм» как объект современных лингвопоэтических исследований // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – № 12 (289). – Луцк, 2014. – С. 81–87.
17. Кравцова Ю.В. Методологические основы семантико-когнитивного исследования метафорики // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 86–95.
18. Кравцова Ю.В. Достижения, проблемы и перспективы развития восточнославянской лингвоконцептологии // Науковi записки Бердянського державного педагогiчного унiверситету. Фiлологiчнi науки. – Вип. 6. – Бердянск, 2015. – С. 101–111.
19. Кравцова Ю.В. Методологические основания лингвометафорологии // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 68–76.
20. Кравцова Ю.В. Семантико-когнитивный подход к изучению метафоры: методологические основания и перспективы развития // Acta Universitatis lodziensis. Folia linguistica rossica. – № 12. – Lodz, 2016. – С. 83–91.
21. Кравцова Ю.В. Метафора как объект лингвометафорологии // Спадчына Скарини: да 500-годдзя бєларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулау: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель: Вид-во ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. – С. 99–104.
22. Кравцова Ю.В. Новые направления лингвистики ХХІ века: актуальные проблемы и перспективы развития // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 125–139.
23. Кравцова Ю.В. Лингвометафорология как новое интегративное направление лингвистики // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Київ, 2017. – С. 68–76.
24. Кравцова Ю.В. Актуальные проблемы лингвоперсонологических исследований // Русистика 2018: материалы Междунар. науч. симпозиума «Экология языка и современная коммуникация»: сб. ст. – Шумен: Химера, 2018. – С. 60–63.
25. Kravtsova Yu. The topical problems of linguopersonological research // SocioBrains: International scientific refereed online journal with impact factor. – Issue 43. – March 2018. – S. 22–25.

Навчальні посібники:

1. Кравцова Ю.В. Фонетика современного русского литературного языка: курс лекций. – Херсон, 1999 (2004). – 70 с. (у співавторстві)
2. Кравцова Ю.В. Словообразование современного русского литературного языка: курс лекций. – Херсон, 2002. – 76 с. (у співавторстві)
3. Кравцова Ю.В. Основы лингвистических исследований: курс лекций. – К.: Изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2014. – 93 с.

Іванова Людмила Петрівна

Ivanova2Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов

У 1968 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені І.Я. Франка за спеціальністю «російська мова і література».

У 1976 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького.

З 1977 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького).

У 1980 р. отримала вчене звання доцента.

У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

У 1995 р. отримала вчене звання професора.

Основні навчальні курси: «Загальне мовознавство», «Історія лінгвістики», «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія російської мови», «Лінгвокультурологія», «Основи теорії мовленнєвої комунікації».

Сфера наукових зацікавлень: загальне мовознавство, стилістика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвоімагологія.

Публікації: 250 наукових і навчально-методичних публікацій, серед яких 5 монографій, 200 наукових статей, 6 навчальних посібників, хрестоматії, найвагоміші з них: «Структурно–функциональный анализ простого предложения», «Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией)», «Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте», «Функциональные стили современного русского языка», «Методы лингвистических исследований», «Отображение языковой личности автора в художественном тексте», «Общее языкознание». На замовлення Ради Європи написано посібник «Деловая переписка в сфере бизнеса (русский, английский, немецкий языки)», виданий у Німеччині. У Німеччині також вийшла монографія «Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи)».

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.053.26 в НПУ імені М.П. Драгоманова та Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Проф. Л.П. Іванова очолює наукову школу «Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики». Під її керівництвом захищено 2 докторські та 30 кандидатських дисертацій. Вона є активним учасником вітчизняних і зарубіжних (Азербайджан, Білорусь, Іран, Іспанія, Італія, Киргизтан тощо) міжнародних наукових конференцій. Заклади вищої освіти Україні, Білорусі, Болгарії, Німеччині постійно запрошують її для читання спецкурсів.

Член редколегії вітчизняних і зарубіжних (Болгарія, Іран, Іспанія) наукових журналів і збірників наукових праць.

У 2000 р. Американський біографічний інститут визнав Л.П. Іванову жінкою року, а її ім’я увійшло до книги «1000 видатних жінок XX століття». У 2007, 2008, 2010 рр. Американським біографічним інститутом їй було присвоєно звання жінки року та видано відповідні сертификати.

Основні публікації:

Монографії:

1. Иванова Л.П. Дискурс микросоциума (типичной семьи с типичной фамилией). – К.: Освіта України, 2015. – 64 с.
2. Иванова Л.П. Микросоциум в дискурсивном аспекте (воспитательный потенциал семьи). – Deutschland, Saarbrücken: Palmarium Academic Publicking, 2015. – 84 s.
3. Иванова Л.П. Русский Берлин в лингвоималогическом аспекте. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2017. – 108 с.

Наукові статті:

1. Иванова Л.П. Проблема заимствования онима в аспекте когнитивной лингвистики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 99–102.
2. Иванова Л.П. Имагология с позиций русского языковедения // Русистика: сб. науч. тр. – Вып. 12. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 24–28.
3. Иванова Л.П. Имагология как новое направление лингвистики // Мова і культура. – Вип. 15. – Т. 6 (160). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – С. 73–76.
4. Иванова Л.П. Концепты морально–этических ценностей семьи (на материале воспитательного потенциала любимых песен) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 104–116.
5. Иванова Л.П. Африка глазами Н.С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 26 (65). – № 1. – Симферополь, 2013. – С.471–477.
6. Иванова Л.П. Лингвоимагология как синтезирующее направление современного языкознания // Беларуска-руска-польскае супастауляльное мовазнауства, літературазнауства, культуралогія: зб. наук. артыкулау. – Віцебск: Вид-ва ВДУ імя П.М. Машэрава, 2013. – С. 143–144.
7. Иванова Л.П. Европа в видении Н.С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. – Вип. 18. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2013. – С. 183–187.
8. Иванова Л.П. Религиозный интертекст современной русской культуры // Речевая коммуникация в теоретическом, практическом и учебно-методическом аспектах: сб. ст. – Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2013. – С. 3–9.
9. Иванова Л.П. Лингвокультурология и лингвоимагология: роль личностного начала // Лингвистика ХХ века: сб. науч. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой. – М.: Флинта; Наука, 2013. – С. 787–792.
10. Иванова Л.П. Русская культура в эпоху глобализации (лингвоимагологический аспект) // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире: сб. науч. тр. по материалам междунар. конф. – Брно, 2014. – С. 386–390.
11. Иванова Л.П. Лингвоимагология как краеугольный камень теории коммуникации и практические основы межкультурного общения // Коммуникативные исследования. – 2014. – № 1. – С. 9–16.
12. Иванова Л.П. Рецепция Франции в лингвоимагологическом аспекте // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 17.– Т.VII (175). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2014.– С. 91–100.
13. Иванова Л.П. Франция и французы в восприятии русских писателей (лингвоимагологический аспект) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 190–197.
14. Иванова Л.П. Германия и немцы в «Франкфуртских лекциях» Г. Белля (лингвоимагологический аспект) // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 18. – Т. ІV (179). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2016. – С. 129–134.
15. Иванова Л.П. Арабский мир глазами Н.В. Гоголя // Филологические науки. –2016. – № 6. – С. 33–43.
16. Иванова Л.П. Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте. А. Белый // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 19. – Т. 1 (181). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2016. – С. 127–136.
17. Иванова Л.П. Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника (лингвоимагологический аспект) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 177–183.
18. Иванова Л.П. Медиалингвистика в лингвоимагологическом аспекте // Медиалингвистика: междунар. журнал. – 2017. – № 3 (18). – С. 33–41.
19. Иванова Л.П. Французская литература и литераторы в восприятии русских писателей ХІХ века // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов: зб. наук.праць. – Вип. 15. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 75–88.
20. Иванова Л.П. Процесс формирования нового направления как синтез устоявшегося и оригинального // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 3–16.
21. Иванова Л.П. Франция и французы в видении Д.И. Фонвизина (лингвоимагологический аспект) // Сollegium: междунар. научно-художест. журнал. – 2017. – № 28. – С. 204–223.
22. Иванова Л.П. Роль лингвоимагологии в построении курсов лингвострановедения и лингвокультурологии, а также в практике межкультурной коммуникации // Русский язык в странах АСЕАН 2017. – Бангкок, 2017. – С. 102–112.
23. Иванова Л.П. Феномен эмиграции в лингвоимагологическом аспекте // Система і структура східнослов'янських мов. – Вип. 12. – К.: Вид–во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 274–286.
24. Иванова Л.П. Русский язык и основные тенденции его развития в видении классиков русской литературы ХVIII–ХІХ веков // Филологические науки: междунар. науч. журнал. – 2018. – № 2. – С. 45–50.
25. Иванова Л.П. История русской школы художественного перевода В.А. Жуковский // Русистика 2018: материалы Междунар. науч. симпозиума «Экология языка и современная коммуникация»: сб. ст. – Шумен: Химера, 2018. – С. 415–419.

Навчальні посібники:

1. Иванова Л.П. Методы лингвистических исследований. – К.: ИСИО, 1995. – 138 с.
2. Иванова Л.П. Курс лекций по общему языкознанию. – К.: Освита Украины, 2006. – 312 с.
3. Иванова Л.П. Отображение языковой картины мира автора в художественном тексте (на материале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин"); изд. 2-е, доп. – К.: Освита Украины, 2006. – 140 с.
4. Иванова Л.П. Общее языкознание: курс лекций. – К.: Освита Украины, 2010. – 432 с.

Леута Олександр Іванович

 

leuta 300pxДоктор фiлологiчних наук, професор, професор кафедри слов'янських мов (сумiсник)

У 1978 р. закінчив філологічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

1978–1981 рр. – вчитель української мови та літератури СШ № 43 м. Києва.

З 1981 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького), де пройшов шлях від лаборанта до професора кафедри української мови.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Семантико-синтаксична структура речень з дієслівними предикатами стану».

1989–1999 рр. – заступник декана філологічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Дієслівні речення в українській мові: структура, семантика, моделі».

З 2008 р. – професор, з 2010 р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2010 і 2012 рр. очолював журі заключного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури серед учнів.

З 2016 р. працює на кафедрі словянських мов за сумісництвом.

Основні навчальні курси:  «Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття», «Історія лінгвістики», «Методи лінгвістичних досліджень».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, категорійна граматика, когнітивна лінгвістика, прагмалінгвістика.

Публікації: понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії, навчальні підручники та посібники.

Проф. О.І. Леута є членом спеціалізованих вчених рад. Керує науковою роботою аспірантів і докторантів, підготував 20 кандидатів наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова,  1 – зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Член редколегій наукових журналів «Сучасні тенденції розвитку мов», «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)», «Проблеми граматики і лексикології української мови».

Член експертної ради ДАК України, член Науково-методичної ради МОН України.

Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти» (1994 р.), пам’ятним знаком К.Д. Ушинського (2009 р.), грамотами Міністерства освіти і науки України.

Заслужений працівник освіти України (2017 р.).

 Основні публікації:

 Монографії:

 1. Леута О.І. Семантико-синтаксичні параметри українського дієслова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 650 с.

Наукові статті:

 1. Леута О.І. Дієслівне речення як предмет семантико-граматичних досліджень // Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 328–350.
 2. Леута О.І. Проблема дієслова у структурі речення // Мова у дзеркалі особистості: Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю проф., акад. НАПН України В.І. Кононенка. ­– Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – С. 356–369­.
 3. Леута О.І. Сучасні комунікативні технології та мовознавство // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2013. – Вип. 5. – С. 95–102.
 4. Леута О.І. Проблемні питання теорії членів речення // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 14. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 141–148.
 5. Леута О.І. Проблема значення мовних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. 13. – С. 122–128.
 6. Леута О.І. Синсемантія як лексико-граматичне явище в системі української мови // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 43–50.
 7. Леута О.І. Сучасні інтерпретації дієслівного предиката в структурі речення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 15. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 152–163.

 Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Леута О.І. Старослов’янська мова. – К.: Вища школа, 2001. – 255 с. (гриф МОН України).
 2. Леута О.І. Речення. Просте речення // Сучасна українська літературна мова / за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 2003. – С. 322–350. (гриф МОН України).
 3. Леута О.І. Сучасна українська літературна мова: збірник вправ. – К.: Вища школа, 2003. – 286 с. (у співавторстві з М.Я. Плющ та Н.П. Гальоною) (гриф МОН України).
 4. Леута О.І. Старослов’янська мова: збірник вправ і практичних завдань. – К.: Вища школа, 2004 (у співавторстві з В.І. Гончаровим) (гриф МОН України).
 5. Леута О.І. Структура і семантика дієслівних речень в українській літературній мові. – К.: Такі справи, 2008. – 506 с.

 

Вільчинська Алла Геннадіївна

фото

Кандидат фiлологiчних наук, викладач кафедри слов'янських мов

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри слов’янських мов

У 2011 р. закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова, польська мова та зарубіжна література». 

З 2011 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова».

 З 2016 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Образ поета в метафоричному континуумі прози М.І. Цвєтаєвої: лінгвокогнітивний і функційний аспекти» зі спеціальності «російська мова» в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Основні навчальні курси: «Друга (польська) мова», «Теоретична граматика польської мови», «Практична граматика польської мови». 

Сфера наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвометафорологія.

Публікації: 11 наукових праць.

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Вильчинская А.Г. Континуальный метафорический образ поэта в очерке М. И. Цветаевой «Мой Пушкин» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 201–205.
2. Вильчинская А.Г. Метафорический континуум в статье М.И. Цветаевой «Световой ливень» // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 25 (64). – № 1. Ч. 1. – Сімферополь: Вид-во ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2012.– С. 248–252.
3. Вильчинская А.Г. Разветвленные метафоры в прозе М.И. Цветаевой (на материале очерка «Пушкин и Пугачев») // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 169–175.
4. Вильчинская А.Г. Функции прецедентных феноменов в метафорическом континууме // Мова і культура. – 2012. – Вип. 15. – Т. 7. – С. 141–146.
5. Вильчинская А.Г. Метафора как средство выражения языкового символа (на материале очерка «Мой Пушкин» М. И. Цветаевой) // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. XXVII. – Ч. 3. – Бердянськ : Вид-во БДПУ, 2013. – С. 515–521.
6. Вильчинская А.Г. Ментальные изоглоссы в межтекстуальном метафорическом континууме (на материале прозы и эпистолярия М. И. Цветаевой) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 91–96.
7. Вильчинская А.Г. Метафорическая экспликация образа поэта в языковой картине мира М.И. Цветаевой // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. – 2015. – Вип. 30. – С. 190–196.
8. Вильчинская А.Г. Типология метафорического континуума (на материале прозы М.И. Цветаевой) // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. – Брест: Изд-во БрГУ, 2016. – Ч. 2. – С. 3–6.

Закусило Дарина Ігорівна

zakusilo 300pxАсистент кафедри слов’янських мов (сумісник)

У 2016 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова і література (польська), українська мова і література».
У 2016 р. вступила до аспірантури Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, де продовжує навчання.
З 2018 р. працює на кафедрі слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).

Основні навчальні курси: «Практика усного та писемного мовлення (польська мова)», «Лінгвокраїнознавство Польщі», «Практика перекладу з польської мови».

Основні публікації:

Наукові статті:
1. Закусило Д.І. Репрезентація каузації гніву у польській мові // Мова і культура: наук. журнал. – Вип. 21. – Т. ІV (193). – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2018. – С. 40–46.
2. Закусило Д.І. Предикати зі значенням ‘каузація радості’ в польській мові / Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. праць. – К.: Освіта України, 2018. – С. 46–52.

 

 

Мирошніченко Ілона Михайлівна

myroshnichenkoКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов'янських мов (сумісник)

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський славістичний університет за спеціальностями «польська мова та література» й «англійська мова та література».
У 2006–2009 рр. навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Фразеосемантичне поле "праця / неробство" в польській мові», яку в 2011 р. було відзначено на V Конкурсі імені Єжи Гедройця.
З 2011 р. працює в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у відділі західно- і південнослов'янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, з 2016 р. – у відділі слов'янських мов на посаді молодшого наукового співробітника, а з 2018 р. – на посаді наукового співробітника.
З 2015 р. працює на кафедрі слов'янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за сумісництвом.

Основні навчальні курси: «Теоретична фонетика польської мови», «Теоретична граматика польської мови», «Лексикологія польської мови», «Лінгвокраїнознавство польської мови», «Друга (польська) мова».
Сфера наукових зацікавлень: фразеологія слов'янських мов, українсько-польська міжмовна омонімія.
Публікації: 18 наукових праць, серед яких монографія «Фразеосемантичне поле "працьовитість / неробство" в польській мові».

Основні публікації:

Монографії:

1. Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле «працьовитість / неробство» в польській мові. – К.: Наукова думка, 2014. – 248 с.

Наукові статті:

1. Мирошніченко І.М. Семантичне поле «праця / неробство» засобами польських фразеологізмів з ономастичним компонентом // Украинский лингвистический сборник. – Донецк, 2007. – Вып. 11. – С. 52–61.
2. Мирошніченко І.М. Польські фразеологізми з компонентом-колоремою семантичного поля «праця / неробство» // Лігвістика. – № 3 (15). – Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – С. 49–54.
3. Мирошніченко І.М. Людина працьовита – людина лінива: формування образу через зоонім та орнітонім (на матеріалі польських фразеологічних словників) // Słowo. Tekst. Czas IX: Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu. – Szczecin, 2008. – S. 187–192.
4. Мирошніченко І.М. Варіанти польських фразеологічних одиниць семантичного поля «праця / неробство» // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Вип. 81 (1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С.141–145.
5. Мирошніченко І.М. Польські фразеологізми з рослинним компонентом семантичного поля «праця / неробство» // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 26. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 250–254.
6. Мирошніченко І.М. Семантичне поле «праця / неробство» засобами польських теріофразеологізмів // Lihguodidactica. – Białystok, 2009. – T. XIII. – C. 137–152.
7. Мирошніченко І.М. Хроніка міжнародної наукової конференції до 80-річчя від дня народження академіка В. М. Русанівського "У слові – вічність» // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 94–96.
8. Мирошніченко І.М. Працьовитість і ледарство у фразеологізмах із компонентами-орнітонімами та -ентомонімами (на матеріалі польської та української мов) // Життя у слові: зб. наук. праць на пошану академіка В.М. Русанівського. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2011. – С. 210–216.
9. Мирошніченко І.М. Обсяг термінопоняття «фразеологія» в кореляції «сукупність мовних одиниць» // Термінологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: ІУМ НАНУ, 2011. – Вип. 1. – С. 120–123.
10. Мирошніченко І.М. Образ ледаря та трудолюба у польських та українських фразеологізмах із соматичним компонентом // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Франка. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 301–305.
11. Мирошніченко І.М. Концептуалізація працьовитості та неробства в польській фразеології (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування) // Наукові записки. Серія «Філологія». – Вип. 24. – Острог, 2012. – С. 204–207.
12. Мирошніченко І.М. Особливості структури фразеосемантичного поля «праця / неробство» в польській мові // Польські студії. – №. 25. – К., 2012. – С. 241–261.
13. Мирошніченко І.М. Ледарство та працелюбність у польських, українських та російських фразеологізмах із соматичним компонентом // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 56. – Острог, 2015. – С. 195–198.
14. Мирошніченко І.М. Фразеологізми з ономастичним компонентом на позначення професій у польській та російській мовах // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 190–198.
15. Мирошніченко І.М. Зміст понять «праця» і «неробство» в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації. – Івано-Франківськ: Просвіта, 2016. – С. 92–99.

 

Прискока Олег Володимирович

PriskokaКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1975 р. закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю «російська мова і література» й отримав кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури. Працював за призначенням у Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті.
З 1982 р. працював на кафедрі російської мови Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.
У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Глаголы со значением 'трудовой процесс' в русской письменности XIV–XVI вв. (в сопоставлении с украинскими)» за спеціальностями «російська мова» та «мови народів СРСР (українська мова)».
У 1988 р. отримав вчене звання доцента.
З 1996 р. працював на посадах професора, завідувача кафедри української філології, декана, директора інституту, проректора у Київському славістичному університеті.
Був заступником головного редактора наукового історико-філологічного журналу «Київська старовина» (2002–2009 рр.) та випустив 44 номери.
З 2015 р. працює на кафедрі слов'янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Науковий стиль української мови», «Вступ до слов'янської філології», «Функційна лінгвістика».

Публікації: понад 140 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях.
Учасник п'яти міжнародних з'їздів славістів у складі української делегації: XII – Краків, 1998 р.; XIII – Любляна, 2003 р.; XIV – Охрід, 2008 р.; XV – Мінськ, 2013 р.; XVI – Бєлград, 2018 р.
Виконує наукову роботу в двох постійно діючих міжнародних комісіях при Міжнародному комітеті славістів – комісії зі старослов'янської мови (центр у Празі) та комісії з історичної лексикографії та лексикології слов'янських мов (центр у Москві).
Під керівництвом доц. О.В. Прискоки захищено 2 кандидатські дисертації.

Основні публікації:

Наукові статті:

1. Прискока О.В. З історії лексики архітектури і будівництва в українській мові // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Т. 2. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000. – С.123–129.
2. Прискока О.В. Літературна словотворчість давніх українців // Слов'янські культури в європейській цивілізації: зб. статей до 60-річчя д.іст.н., проф. Ю.М. Алексєєва. – К.: Вид-во Київського інституту «Слов'янський університет», 2001. – С. 243–260.
3. Прискока О.В. Про походження й історію слова скудельниця у східнослов'янських мовах // Мовознавство. – 2001. – № 5. – С. 64–74.
4. Прискока О.В. З історії давньоруських назв язичницьких культових споруд // Слов'янський збірник. – Вип. IX. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 37–42.
5. Прискока О.В. Про історію слова божниця у східнослов'янських мовах // Київська старовина. – 2002. – № 5. – С. 166–171.
6. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Словотворчість давніх східнослов'янських письменників на південнослов'янському мовному тлі // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 74–85.
7. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Словотворчество древних восточнославянских писателей на южнославянском языковом фоне // Mednarodni Slavistični kongres: zbornik povzetkov. – 1. Del: Jezikoslovje. – Ljubljana, 2003 – C. 277.
8. Прискока О.В. Викладання класичних мов у ВНЗ // Рідна школа. – 2003. – № 10. – С. 8–11.
9. Прискока О.В. Деякі спостереження за лексикою «Граматики» Мелетія Смотрицького // Українська мова. – 2005. – № 5. – С. 64–70.
10. Прискока О.В. Греко-слов'янські етюди М. Фасмера і сучасний стан дослідження лексики старослов'янської мови // Київська старовина. – 2007. – № 4. – С. 113–121.
11. Прискока О.В. З царини досліджень церковнослов'янської мови в Україні у XV–XVIII століттях // Науковий збірник, присв. 125-річчю з дня народження митрополита Ілларіона Огієнка. – К.: Київська православна богословська академія, 2007. – С. 171–172.
12. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 111–123.
13. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Кирилло-мефодиевские традиции в языке древнерусской письменности // XIV Мегународен славистички конгрес: Охрид, Макєдониjа: зборник на рєзимєа. I т. Лингвистика. – Скопjє, 2008. – С.233.
14. Прискока О.В. Наукова спадщина І.І. Срезневського у славістичному аспекті (до 200-річчя від дня народження) // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 130–139.
15. Прискока О.В. Византийская культура в научном наследии И.И. Срезневского // И.И.Срезневский и русское языкознание: К 200-летию со дня рождения И.И.Срезневского: сб. ст. – Рязань, 2012. – С. 66–73.
16. Прискока О.В., Франчук В.Ю. Київська спадщина у писемності Великого князівства Литовського // Мовознавство. – 2013. – № 2–3. – С. 113–127.
17. Прискока О.В. До питання про виникнення та розвиток польської історичної лексикології у зіставленні з аналогічним процесом в українському мовознавстві // Język polski w ukraińskiej edukacji – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej: Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції. – Вип. 1. – Кельце–Хмельницький: ХмЦНП, 2014. – С. 148–161.
18. Прискока О.В. Внесок вчених XIX століття у формування історичної лексикології української мови // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 8. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 37–48.
19. Прискока О.В. Розвиток історичної лексикології української мови з кінця XIX до середини XX століття // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 16–24.
20. Прискока О.В. До історії назв споруд та приміщень ув'язнення в писемності Київської Русі (тьмьница, погребъ, порубъ) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 17–27.
21. Прискока О.В. З історії назв в'язниці в давній київській писемності та східнослов'янських мовах // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 12. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 60–73.
22. Прискока О.В. До історії слова гражда в українській мові // Українська мова на осі часу. – К.: КММ, 2017. – С. 231–237.
23. Прискока О.В. Огляд праць зі східнослов'янської та староукраїнської лексикології // Лексикология и лексикография славянских языков: междунар. коллективный труд / отв. ред. М.И. Чернышева. – М.: ЛЕКСРУС, 2017. – С. 412–464.
24. Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті // Мовознавство. – 2018. – № 2. – С. 16–27.
25. Прискока О.В. Формування і розвиток української історичної лексикології в загальнослов'янському контексті // XVI Меҕународни конгресс слависта: тезе и резимеи: у 2 т. – Т. 1. – Jезик. – Београд, 2018. – С. 247–248.

Наукове редагування:

1. Євсевієве євангеліє 1283 року: Пам'ятки української мови XIII ст. Серія канонічної літератури/ відп. за вип. О.В. Прискока. – К.: КСУ, 2001. – 320 с.
2. Київська старовина / гол. ред. акад. П.П. Толочко, заст. гол. ред. О.В. Прискока:
2002: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2003: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2004: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2005: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2006: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2007: № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2008: №1, 2, 3, 4, 5, 6.
2009: № 1, 2.

 

Слива Тетяна Василівна

SlivaКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1993 р. закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література».
У 1999 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «українська мова і література та зарубіжна література» на факультеті профорієнтації та післядипломної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З 2001 р. працює на кафедрі слов'янських мов (до 2016 р. – кафедра російської мови) Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів у російській мові)».
У 2010 р. отримала вчене звання доцента.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Сучасна українська літературна мова».

Керує курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами студентів.
Сфера наукових зацікавлень: лексикологія, граматика, лінгвістична семантика.
Брала участь у майже 60 наукових конференціях.
Публікації: понад 70 наукових і навчально-методичних праць.
Доц. Т.В. Слива є головою журі секції «Російська мова» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

 Основні публікації:

Наукові статті:

1. Слива Т.В. Психолингвистический эксперимент как метод выявления ассоциативно-тематических групп // Актуальні проблеми менталінгвістики: наук. збірник. Ч. 2. – Черкаси: Вид. відділ ЧДУ, 2001. – С.11–16.
2. Слива Т.В. Ассоциативная природа лексико-семантических парадигм // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 227–231.
3. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа как элемент лексической системы // Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология. – Витебск, 2003. – С. 33–35.
4. Слива Т.В. Место ассоциации в организации лексико-семантических парадигм // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 202–207.
5. Слива Т.В. Ассоциативно-семантические связи со словом весна // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – С. 61–67.
6. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа: к вопросу о выделении парадигмы // Мир русского слова и русское слово в мире: материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ, Варна, 17–23 сентября 2007 г. Т. 1. Новое в системно- структурном описании современного русского языка. Речевая деятельность: современные аспекты исследования. – Sofia: Heron press, 2007. – С. 34–38.
7. Слива Т.В. Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы // Актуальні проблеми менталінгвістики: зб. статей за матеріалами VI Міжнар. наук. конф. – Черкаси, 2009. – С. 29– 31.
8. Слива Т.В. Особенности семантической связи лексем – членов ассоциативно- семантической группы // Язык и мысль: традиции и новые парадигмы. ІІ Ярославские лингвистические чтения: сб. науч. тр. – Ярославль, 2009. – С. 142–148.
9. Слива Т.В. Рефлексемы АСГ «времена года» с архисемой 'погода' (на материале «Русского семантического словаря») // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Освіта України, 2010. – С.81–86.
10. Слива Т.В. Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах кауземы лето // Мова: науково-теор. часопис з мовознавства. – № 16. – Одеса, 2011. – С. 91–95.
11. Слива Т.В. Образные значения «сезонных» слов // Языковая образность в свете разных исследовательских подходов. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2011. – С. 52– 57.
12. Слива Т.В. Лексико-семантическая парадигматика: ассоциативно- семантическая группа // Русский язык и литература во времени и пространстве: материалы XII конгресса МАПРЯЛ. – Т. 1. – Шанхай, 2011. – С. 365–368.
13. Слива Т.В. Семантическая структурация ассоциативно связанных слов // Studii de slavisticӑ. – XIV. – Iaşi, 2011. – С. 181–186.
14. Слива Т.В. Позиционные отношения членов АСГ «ночь» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 170–176.
15. Слива Т.В. К вопросу о лексической позиции слова // Слово и текст в культурном сознании эпохи: сб. науч. тр. – Ч. 10. – Вологда: Легия, 2012. – С. 140–143.
16. Слива Т.В. Роль контекста в актуализации образных значений слов // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 350–352.
17. Слива Т.В. Меронимы в составе ассоциативно-семантических групп // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С. 223 –227.
18. Слива Т.В. Детерминация сильных и слабых позиций рефлексем в пределах ассоциативно-семантической группы // Основные тенденции развития русского и других славянских языков в современном мире: сб. науч. тр. по материалам междунар. науч. конф. – Брно, 2014. – С. 154–160.
19. Слива Т.В. Семантические корреляции членов ассоциативно-семантических групп // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 84–91.
20. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа: к вопросу о дефиниции парадигмы // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. – 2016. – № 3.2. – С. 101–107.
21. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая структура как языковая составляющая концепта // Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации: материалы IV Междунар. науч. конф. – Ереван: ЧП «Арман Асмангулян», 2016. – С. 163–169.
22. Слива Т.В. Роль ассоциативного эксперимента в формировании ассоциативно– семантических групп // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид– во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 78– 85.
23. Слива Т.В. Хрононимы как члены ассоциативно-семантических структур // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зб. навук. артыкулаў: у 2 ч. Ч. 2. – Гомель: Вид-ва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 160–165.
24. Слива Т.В. Гипонимы в составе ассоциативно-семантических групп // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў. – Гомель: Вид-ва ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 215–218.

Навчальні та навчально-методичні посібники:

1. Слива Т.В. Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке). – К., 2010. – 276 с. (з грифом МОН України).
2. Слива Т.В. Лабораторные работы по практическому курсу русского языка. – К., 2010. – 76 с. (з грифом МОН України).

 

Стась Тетяна Володимирівна

CtacКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янських мов

У 1976 р. закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «російська мова та література».
У 1976–1978 рр. працювала методистом Республіканської науково-методичної ради з питань викладання російської мови як іноземної при Міністерстві освіти УССР.
З 1979 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (до 1991 р. – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького).
У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Лексико-семантический анализ наименований земельных и сенокосных угодий в памятниках письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.» за спеціальністю «російська мова».
З 1992 р. працює на кафедрі слов'янських мов (до 2016 р. – кафедра російської мови) НПУ імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Сучасна російська літературна мова», «Практикум з російської мови», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)».
Керує написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентів.
Сфера наукових зацікавлень: лексика російської мови в синхронному та діахронному аспектах.
Публікації: близько 40 наукових праць.

Основні публікації:

Наукові статті:

1. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, обозначающая выжженные в лесу пахотные земельные угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – С. 113–120.
2. Стась Т.В. Англо-американские бизнес-лексемы в русском языке (лексика купли-продажи, маркетинга, менеджмента) // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2003. – № 4. – С. 4–7.
3. Стась Т.В. Из истории лексемы подсека // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 110–113.
4. Стась Т.В. Номинация сенокосных угодий по признаку «местонахождения» // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 100–103.
5. Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку «общее название обрабатывемого (пахотного) земельного угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV-XVI вв.) // Сборник научных трудов, посвященных 80-летию проф. М.А. Карпенко. – К., 2006. – С. 184–192.
6. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, обозначающая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 80–85.
7. Стась Т.В. Названия расчищенных под пашню или сенокос угодий, связанных с выжиганием участков леса // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова. До 75-річчя с дня народження проф. М.М. Пилинського. – 2007. – № 2. – С. 85–88.
8. Стась Т.В. Наименования сенокосных угодий в излучине реки (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова. До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – 2008. – № 3. – С. 78–80.
9. Стась Т.В. Названия участков пахотных земель по признаку «местонахождения» (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 43–49.
10. Стась Т.В. Названия расчищенных под пашню или сенокос угодий, связанных с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 81–87.
11. Стась Т.В. Термин подсечно-огневого и пашенного земледелия ЗЕМЛЯ со значением «земельный участок» (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 45–50.
12. Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку «общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья (по материалам памятников письменности Северо-Западной Руси XIV-XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 75–82.
13. Стась Т.В. Лексика подсечно-огневого земледелия, называющая угодья, образованные на месте выкорчеванного участка леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 25–31.
14. Стась Т.В. Составные наименования участков леса, расчищенных под пашню (по материалам письменности Северо-Западной Руси XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць. – Вип. 10. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 28–35.
15. Стась Т.В. Названия угодий, расчищенных под пашню или сенокос, связанные с подсеканием участков леса (по материалам памятников письменности XIV–XVI вв.) // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. праць – Вип. 12. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 84–92.

Тарасенко Валентина Iванiвна

imgonline-com-ua-Resize-EJka0ThtE44lbY5TКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янських мов

У 1975 р. закінчила факультет іспанської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.
У 1989 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «російська мова і література» у Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького.
У 1979–2013 рр. працювала методистом, викладачем російської та української мов (для іноземців), заступником декана з навчальної роботи, доцентом на факультеті слов’янських мов Київського національного лінгвістичного університету.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів-русистів в умовах міжпредметної координації» за спеціальністю «методика викладання російської мови як іноземної».
У 1996 р. отримала вчене звання доцента.
З 2017 р. працює на посаді доцента кафедри слов’янських мов Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Основні навчальні курси: «Методика викладання російської мови», «Методика викладання російської мови у вищій школі», «Методика викладання російської мови як іноземної у вищій школі», «Російська мова (як іноземна)», «Практика усного та писемного мовлення (російська мова)», «Російський мовленнєвий етикет», «Лінгвокраїнознавство (російська мова)».

Керує написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентів.
Здійснює керівництво педагогічною та лінгвістичною практикою студентів і магістрантів.
Сфера наукових зацікавлень: методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.
Публікації: близько 30 наукових і навчально-методичних праць.

Основні публікації:

Навчально-методичні посібники:

1. Тарасенко В.И. Русский язык для иностранных студентов-филологов второго года обучения. Основной курс / Н.В. Бондарчук, Н.Н. Гончарова, В.И. Тарасенко, А.Я. Ушенко; отв.ред. В.И. Гончаров. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 312 с.
2. Тарасенко В.И., Гончарова Н.Н. Русский язык для иностранных студентов-филологов четвертого года обучения. Домашнее чтение. – К.: ВИР УАН, Макаров; София, 2012. – 408 с.

Діяльність кафедри

Історія кафедри

Кафедра слов’янських мов (до вересня 2016р.– кафедра російської мови) є однією з найстаріших кафедр Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яка має давні традиції та значний досвід підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедра бере свій початок ще з тих часів, коли при Київському університеті Святого Володимира було відкрито Педагогічний інститут (1834 р.), в якому викладалися філологічні науки. Вона є правонаступницею кафедри російської словесності, яку свого часу очолював видатний український науковець Михайло Олександрович Мак­симович. Пізніше кафедра отримала назву «кафедра російської мови та словесності». Тут працювали відомі вчені – професори М. Т. Костир, І. П. Хрущов, О. І. Сєлін, І. М. Жданов. Кафедра була ба­зовою для підготовки вчителів-словесників у м. Києві та Київському національному окрузі.

У створеному в 1920 р. Київському інституті на­родної освіти імені М. П. Драгоманова кафед­ра російської мови та словесності працювала у складі гуманітарного відділен­ня. Лінгвістичні науки викладали відомі мовознавці М. К. Грунський, А. М. Лобода, М. Я. Калинович. У різні часи кафедру російської мови очолювали про­фесори О. С. Грузинський, М. А. Жовтобрюх, М. Я.Брицин, В. І.Кононенко, М. М.Пилинський, В. І. Гончаров, до­центи Б. М.Кулик, О. І.Кириченко, Б. П.Страхов, Д. Д.Ганич.

У 1960–1965 рр. завідувачем кафедри був доктор філологічних наук, професор Михайло Андрійович Жовтобрюх. Автор монографій «Мова української преси» (1963), «Мова української періодичної преси (кінець XIX – початок XX ст.)» (1970); співавтор «Української граматики» (1986), монографії «Східнослов’янські мови» (1987), «Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941)» (1991), підручників «Історична грамати­ка української мови» (1957, 1980), «Курс сучасної української літературної мови» (1972), «Порівняльна граматика української і російської мов» (1978). Лауреат премії імені Івана Франка НАН України (1985).

У 1969–1989 рр. ка­федру очолював доктор філологічних наук, професор МихайлоЯкимовичБрицин – видатний фахівець, праці якого були присвячені проблемам історії та діалектології російської мови, порівняльної грамати­ки східнослов’янських мов. Автор мо­нографій «З історії східнослов’янської лексики» (1965), «Фонетична система і граматична бу­дова російських народних діалектів» (1973); співавтор підручників «Порівняльна граматика російської і української мов» (1978), «Русский язык» (1978), «Современный русский язык» (1983). Під науковим керівництвом проф. М. Я. Брицина підготовлено понад 50 кандидатів філо­логічних наук для України, Росії, Білорусі, Польщі, Казахстану, Узбекистану. За успіхи у педагогічній і науковій роботі він був нагороджений орденом «Знак пошани», медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник народної освіти Ук­раїни», «Відмінник народної освіти СРСР», «Відмінник народної освіти Узбекистану».

У 1989–1997 рр. завідувачем кафедри російської мови був доктор філологічних наук, професор Микола Миколайович Пилинський, який досліджував різні питання лексикології, лексикографії, стилістики, культури мовлення. Співавтор монографій «Мовна норма і стиль» (1976), «Мова і час» (1977), «Мова сучасної масово-політичної інформації» (1979), підручників «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Стиль і час. Хрестоматія» (1983), словників «Українсько-російський словник» (1964),«Русско-украинский словарь синонимов» (1995).

У 1997–2015 рр. кафедру очолював директор Інституту іноземної філології (2004–2015), доктор філологічних наук, професор Володимир Іванович Гончаров, коло наукових зацікавлень якого було пов’язано з актуальними проблемами історич­ної лексикології та методики викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищій педа­гогічній школі. Автор монографій і навчальних посібників «Историческая лексикология русского языка» (2000, 2012), «Очерки становления и развития лексики русского языка» (2002), «Историческаяграмматика русского языка» (2012);співавтор монографії «Филологическое наследие: классикиславянского языкознания» (2009), навчальних посібників «Старослов’янсь­ка мова. Збірник вправ і завдань» (2004), «Русский язык» (2009), «Орфография русского языка в алгоритмах. Сборник упражнений» (2011), словників «Російськоукраїнський зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник» (2004), «Українськонімецький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007), «Українськофранцузький словник навчальнометодичних понять і термінів» (2007). За громадську, педагогічну та наукову діяльність проф. В. І. Гончаров був нагороджений почесними нагородами: орденом «За заслуги» III ступеня, медаллю А. С. Макаренка, почесними званнями «Відмінник освіти Ук­раїни», «Заслужений працівник освіти України», Почесними грамотами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України.

Концепція розвитку кафедри

Your text...

Опис навчальних дисциплін

1 курс (бакалавр)

Your text...

2 курс (бакалавр)

Your text...

3 курс (бакалавр)

Your text...

4 курс (бакалавр)

Your text...

1 курс (магістр)

Your text...

2 курс (магістр)

Your text...

Новини кафедри

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 14 поверх, к. 14-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

7861425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5665
9564
30229
7067500
198166
232889
7861425

Your IP: 79.110.130.236
Server Time: 2020-01-29 18:03:46
   

Хто на сайті?  

На сайті 146 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ